Znajdź właściwe rozwiązanie

ROK SZKOLNY 2018/2019

Światowy dzień bez Tytoniu

Dnia 30 maja 2019r. w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia antynikotynowe poświęcone obchodom Światowego Dnia Bez Tytoniu pod hasłem „Tytoń i zdrowie płuc”.
Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca człowieka, począwszy od chorób układu oddechowego, a skończywszy na chorobach nowotworowych. Problem palenia papierosów wśród młodych ludzi jest ciągle aktualny. Niestety zaczynają oni eksperymentować już w bardzo młodym wieku, dlatego też obchody Dnia bez Tytoniu  koordynatorzy programów antynikotynowych rozpoczęli pogadanką z uczniami oraz podsumowaniem wszystkich działań zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym, a dotyczących oczywiście zapobiegania nałogowi nikotynowemu wśród młodzieży szkolnej. Metodą burzy mózgów wyliczano choroby od tytoniowe, które w negatywny sposób oddziałują na ludzki organizm. Dzięki przygotowanym zdjęciom można było naocznie zobaczyć jak wyglądają niektóre choroby spowodowane paleniem. Następnie uczniowie obejrzeli kilkunastominutowy filmik pod tytułem „Nie spal się na starcie”, który ukazuje problemy, z jakimi muszą borykać się nałogowi palacze, takie jak: utrata zdrowia, zła kondycja czy negatywny wpływ na otoczenie. Film był swoistego rodzaju apelem do młodych ludzi ukazującym, że papierosy są substancją silnie uzależniającą mogącą zniszczyć nie tylko zdrowie, ale również marzenia i talenty. Poprzez edukacyjny film i podejmowane w ciągu całego roku szkolnego działania antynikotynowe koordynatorzy programów: pani Karolina Piwowarska, Anna Frątczak i Anna Frankowska uświadomiły młodym ludziom, że nie warto sięgać po pierwszego papierosa i wpadać w sidła nałogu, który może w sposób znaczący wpłynąć na ich zdrowie i życie.

Zajęcia integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 30 maja 2019 roku uczniowie naszego Ośrodka wraz z koordynatorami programów antynikotynowych: panią Karoliną Piwowarską, panią Anną Frątczak i panią Anną Frankowską udali się na spotkanie integracyjne do Zespołu Szkół Technicznych w Turku.  
Celem warsztatów było uświadomienie uczniom negatywnego wpływu nikotyny na zdrowie człowieka oraz konsekwencji w postaci wywołanych chorób. Na wstępie miała miejsce krótka pogadanka i powitanie wszystkich uczestników, którzy następnie pracowali w czteroosobowych zespołach. Pierwsze zadanie polegało na dopasowaniu nazwy związku chemicznego występującego w papierosach do jego definicji, zastosowania w przemyśle chemicznym oraz chorób jakie powoduje. Drugim zadaniem była praca z szablonem człowieka, gdzie należało wpisać choroby, które atakują poszczególne organy i narządy, określając ich lokalizację i umieszczając nazwy na szablonie. Następnym etapem zajęć było przyklejenie szablonu płuc na brystolu oraz wyszukanie w Internecie informacji jakie choroby są związane tylko z układem oddechowym i chorobami płuc. Po każdym zadaniu wykonanym w grupach następowała wspólna dyskusja, prezentowanie i porównywanie odpowiedzi. Kolejną częścią warsztatów był quiz, w którym uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące statystyk palenia. Ostatnie zadanie polegało na ułożeniu puzzli przedstawiających obrazek z hasłem „zakaz palenia”.
Podsumowaniem warsztatów była dyskusja na temat narażania swojego życia i zdrowia przez nałóg palenia oraz spojrzenie przez wzgląd ekonomiczny. Organizatorom dziękujemy za możliwość udziału w pouczających zajęciach.

Palenie szkodzi naszemu zdrowiu

Dnia 29 maja 2019 odbyło się spotkanie antynikotynowe, w którym uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych. Celem zajęć było zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości dymu papierosowego, zrozumienie, że palenie szkodzi zarówno palącym, jak i niepalącym osobom.
Spotkanie z młodzieżą miało charakter warsztatowy, aby jak najlepiej przekazać wiedzę o wpływie nikotyny na organizm człowieka. Wstępna część warsztatów to poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak palenie wpływa na organizm człowieka?, Dlaczego ludzie palą, chociaż wiedzą, że palenie szkodzi?, Dlaczego trudno jest przestać palić?.  Po zakończonej dyskusji uczniowie w formie quizu poprzez wybór prawidłowej odpowiedzi (prawda czy fałsz) starali się usystematyzować i podsumować najważniejsze informacje na temat papierosów. Następnie nauczyciel przypomniał najbardziej toksyczne i znane składniki dymu tytoniowego, a także omówił ich wpływ na ludzki organizm. Palenie papierosów skutkuje rozwojem wielu chorób, dlatego też kolejnym zadaniem było wspólne sporządzenie listy najczęściej spotykanych chorób odtytoniowych oraz omówienie ich objawów. Na zakończenie zajęć uczniowie rozwiązywali krzyżówkę antynikotynową, której hasło brzmiało: PAPIEROS. Uczestnicy warsztatów chętnie brali udział w przygotowanych dla nich zadaniach i wykazali się sporą wiedzą z wcześniejszych spotkań organizowanych na terenie placówki.
Zajęcia przeprowadzone zostały przez koordynatora programu antynikotynowego „Znajdź właściwe rozwiązanie” panią Karolinę Piwowarską.

Palenie jest niezdrowe

Dnia 20 grudnia 2018 roku wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe pt; „Palenie jest niezdrowe”. Celem spotkania było uzyskanie przez uczniów wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych, jak również omówienie szkodliwego składu dymu tytoniowego i jego wpływu na późniejszy stan zdrowia człowieka. Lekcja odbyła się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów.
Spotkanie rozpoczęła wspólna rozmowa dotycząca ogólnie rozumianego palenia papierosów, w której to uczniowie mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na kilka pytań tj: Czy palenie papierosów jest dobre i zdrowe? Dlaczego niektórzy ludzie palą papierosy? Czy znają kogoś, kto w ich obecności pali papierosy i czy chcieliby, aby podczas lekcji nauczyciele palili papierosy? Po zakończonej dyskusji nauczyciel odczytał krótką historyjkę Natalki i Kuby, która była wstępem do ankiety pt: „Co wiecie o paleniu”. Następnie po wysłuchaniu opisu sytuacji rozdane zostały anonimowe ankiety, które dzieci miały za zadanie wypełnić. W dalszej części zajęć nastąpiła prezentacja plakatu przedstawiającego podstawowe informacje o działaniu nikotyny i innych substancji zawartych w papierosie. Uczniowie omówili znane im dotychczas skutki palenia tytoniu oraz poznali koszty jakie palacz ponosi podczas zakupu papierosów. Wspólnie z nauczycielem dzieci zastanawiały się co można kupić za otrzymaną kwotę. Następnie uczniowie wiedząc, że papierosy są niezdrowe przystąpili do kolejnego zadania jakim było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy być zdrowym? By ułatwić im to zadanie nauczyciel zaproponował zabawę, aby z otrzymanych karteczek, na których były wypisane różne rodzaje zachowań wybrali te, które ich zdaniem są zdrowe, a które niezdrowe i umieścili je w odpowiednim miejscu na arkuszu szarego papieru. Do każdego wyboru uczniowie podawali swoje uzasadnienia.
Na zakończenie zajęć nauczyciel pokazał uczniom ilustracje, na których widoczne było, iż palenie papierosów powoduje, że zaczynamy mieć różne poważne problemy, zwłaszcza gdy jesteśmy dziećmi i dopiero się rozwijamy. Aktywny udział podczas zajęć sprzyjał identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywował do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu. Zajęcia przeprowadzone zostały przez koordynatora programu antynikotynowego „Znajdź właściwe rozwiązanie”, panią Karolinę Piwowarską.
 

Światowy Dzień Rzucania Palenia pod hasłem „Włącz myślenie – RZUĆ PALENIE”

W dniu 15 listopada 2018 roku w ramach obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia” w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia pod hasłem „Włącz myślenie – rzuć PALENIE”. Celem zajęć było poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego powstającego podczas palenia papierosów, a także wykształcenie w sobie postawy antynikotynowej. Zajęcia miały charakter nie tylko informacyjny, ale przede wszystkim warsztatowo – zadaniowy. Na wstępie uczniowie wysłuchali kilku najważniejszych informacji dotyczących składu dymu tytoniowego, po czym przystąpili do części praktycznej, która polegała na wykonaniu kartonowego papierosa. Rozważając skutki palenia papierosów uczestnicy zajęć wybierali spośród przygotowanych „mini papierosów” zapisane choroby wywołane przez nadużywanie tytoniu i umieszczali je na samodzielnie wykonanym papierosie. W dalszej części spotkania uruchamiając swoje zmysły uczniowie mając zasłonięte oczy porównywali węchem różne zapachy, między innymi: perfumy, mydło, odświeżacz powietrza, pasta do butów z zapachem niedopałków papierosów znajdujących się w popielniczce. Podczas wykonywania zadania jego uczestnicy pokazywali gestem i mimiką swoje samopoczucie w momencie wąchania zapachów przyjemnych i niemiłych. Zadaniem wieńczącym warsztaty było rozpoznanie i uporządkowanie uczuć, jakie mogą towarzyszyć osobie podejmującej trud rzucania papierosów. Podsumowując koordynatorzy dokonali ewaluacji zajęć, podczas której uczniowie wyrażali w jakim stopniu według nich palenie papierosów jest szkodliwe.
Organizatorami spotkania były: pani Karolina Piwowarska, pani Anna Frątczak, pani Anna Frankowska.

no images were found

ROK SZKOLNY 2017/2018

Światowy Dzień bez Tytoniu

W dniu 30 maja 2018 roku w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu odbyły się zajęcia pod hasłem „Tytoń i choroby serca”, których głównym celem było propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom serca.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programów antynikotynowych: „Nie pal, przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”. Koordynatorzy programów omówili realizowane w bieżącym roku działania i usystematyzowali wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu.

Następnie wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Jak działa ludzkie serce”, z której dowiedzieli się jak pracuje serce oraz poznali czynniki ryzyka, takie jak: nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu lub niska aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość, podwyższony poziom cholesterolu we krwi, nadciśnienie, palenie tytoniu, cukrzyca, picie alkoholu, używanie narkotyków lub dopalaczy, nadmierny i długotrwały stres. Prowadzący zwrócili uwagę na to, że czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby serca i układu krążenia, ale można je kontrolować, zmieniać lub eliminować.

W dalszej części spotkania szkolna pielęgniarka, pani Teresa Jacaszek zapoznała uczniów z budową serca oraz omówiła funkcjonowanie układu krążenia. Podkreśliła, że serce jest bardzo ważnym narządem, bez którego nikt z nas nie mógłby żyć – jest ono „silnikiem” ludzkiego organizmu, o który muszą dbać już od najmłodszych lat. Pani Teresa przeprowadziła również z dziećmi ćwiczenia polegające na mierzeniu tętna. Uczniowie odszukiwali tętno na swojej szyi lub nadgarstku, a nauczyciele mierzyli czas za pomocą stopera. Następnie pomiar powtarzano po wykonaniu przysiadów i wyjaśniono przyczynę powstania różnicy pomiędzy pomiarami. Dzieci również miały do dyspozycji stetoskopy, przez które mogły posłuchać bicia swoje serca oraz serca kolegi.

Kolejny etapem było przedstawienie na tablicach dwóch serc – smutnego i wesołego. Miało to na celu pokazanie co lubi, a czego nie lubi nasze serce. Zadaniem uczniów było zdefiniowanie i określenie postawy człowieka na jego zdrowie w oparciu o załączone karteczki z czynnikami ryzyka oraz czynnikami sprzyjającymi zdrowemu sercu.

Na zakończenie zajęć dzieci i młodzież rozwiązywały w grupach krzyżówkę antynikotynową, której głównym hasłem było: „Zdrowe serce”.

no images were found

 

Laboratorium ciała

„Laboratorium ciała” to temat zajęć warsztatowych, które odbyły się dnia 17 maja 2018 roku dla uczniów klasy III Gimnazjum Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego. Celem nadrzędnym spotkania było wskazanie na doskonałe funkcjonowanie ludzkiego organizmu oraz wskazanie na jego potrzeby, w tym przede wszystkim konieczność zapewnienia czystego powietrza.

W pierwszej części zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa układ oddechowy i z czego jest zbudowany. Następnie wykonali kilka praktycznych ćwiczeń oddechowych z wykorzystaniem przepony, aby nauczyć się prawidłowego oddychania. Uczniowie nauczyli się nie tylko jak należy oddychać, ale także dowiedzieli się, czym oddychamy i co znajduje się w dymie tytoniowym. Aby utrwalić wiedzę przykleili na arkusz szarego papieru najbardziej szkodliwe składniki dymu. Uczniowie opowiadali również o skutkach palenia, a więc co dzieje się z naszym organizmem, gdy wdychamy dym z papierosa.

Na zakończenie zajęć uczniowie kilkakrotni wykonali ćwiczenia oddechowe i odpowiedzieli na pytanie: Co nam daje niepalenie? Zajęcia przeprowadziła pani Karolina Piwowarska.

Naucz się mówić NIE

„Naucz się mówić NIE” to temat zajęć przeprowadzonych w dniu 22 maja 2018 roku w naszym Ośrodku dla uczniów klasy II – III Gimnazjum. Celami spotkania było: kształtowanie postaw zobowiązujących do niepalenia, przekazywanie podstawowych wiadomości na temat zachowań stanowczych, uczenie się rozpoznawania swoich zachowań, uświadomienie sobie mechanizmu nacisku grupowego oraz uczenie się mówienia NIE.

Jakie znasz sposoby odmawiania? Od tak postawionego pytania rozpoczęły się zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów, których to prowadzący nauczyciel poprosił o wyobrażenie sobie pewnych kłopotliwych sytuacji wynikających z życia codziennego i związanych z osobami dorosłymi, rówieśnikami, znajomymi lub obcymi. Młodzież na bieżąco klasyfikowała swoje wypowiedzi do trzech kategorii zachowań, tj. agresywnych, uległych i asertywnych. Wszystkie odpowiedzi uczniowie zapisali na kartkach, które następnie zostały przyklejone na arkuszu szarego papieru. W dalszej części zajęć uczniowie starali się uświadomić sobie jakie są przyczyny takich zachowań. Poszukiwali odpowiedzi na pytania:

  • Dlaczego zachowujemy się agresywnie i co przez to ryzykujemy?
  • Dlaczego zachowujemy się ulegle i co przez to ryzykujemy?
  • Dlaczego zachowujemy się stanowczo i co przez to ryzykujemy?

Ucząc się zachowań stanowczych uczniowie w sposób praktyczny doskonalili umiejętność odmawiania w sytuacji nacisku grupowego. Ćwiczyli zatem, by ich stanowcza forma odmowy np., „Nie dziękuję, nie palę” nie naruszała praw i uczuć innych osób. Po zakończeniu scenek dramowych odbyła się krótka projekcja filmiku edukacyjnego  pt. „Zastanów się czy warto” o tematyce antynikotynowej, który wyjaśniał przyczyny sięgania przez młodych ludzi po papierosy i ukazywał skutki uzależnienia od tytoniu.

Na zakończenie w celu podsumowania zajęć uczniowie otrzymali do wypełnienia anonimową ankietę na temat naszych zachowań w sytuacjach, które na ogół sprawiają nam kłopot, gdyż nie wiemy, jak mamy się zachować. Po wypełnieniu ankiety prowadząca spotkanie, pani Karolina Piwowarska podziękowała za aktywny udział w warsztatach antynikotynowych dodając, iż powinniśmy mieć świadomość, że nasze prawa powinny być szanowane, w tym również prawo do podejmowania decyzji oraz prawo do oddychania świeżym powietrzem.

no images were found

Palić – nie palić? Oto jest pytanie!

Palić – nie palić? Oto jest pytanie! Tak brzmiał temat spotkania dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej w naszym Ośrodku, które odbyło się 10 maja 2018 roku. Celem zajęć było kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z uzależnieniem od nikotyny oraz określenie na czym polega szkodliwość substancji zawartych w dymie tytoniowym.

Spotkanie z uczniami rozpoczęła krótka dyskusja na temat: Dlaczego młodzi ludzie palą papierosy? Burza mózgów pozwoliła uczniom na udzielenie kilku bardzo ciekawych propozycji związanych z postawionym pytaniem. Następnie nauczyciel odczytał dwie historyjki tematyczne, które zostały poddane analizie i ogólnej dyskusji. Po wysłuchaniu wzajemnych przemyśleń uczniowie zapisali na kartkach, dlaczego są przeciwnikami palenia papierosów i zamieścili je na tablicy. W dalszej części zajęć uczniowie dowiedzieli się, co znajduje się w papierosie, czyli jakie szkodliwe substancje wchodzą w jego skład i jak palenie wpływa na nasze zdrowie. Nauczyciel wraz z uczestnikami spotkania stworzył sylwetkę człowieka palącego przyklejając na arkusz szarego papieru przejściowe i długotrwałe negatywne skutki palenia tytoniu. Poznanie prawd i mitów związanych z paleniem papierosów w formie mini testu sprawdzającego było ostatnim zadaniem postawionym podczas zajęć uczniom szkoły podstawowej. Na zakończenie nauczyciel podziękował uczniom za aktywny udział i docenił wiedzę jaką się wykazali podczas wykonywania zadań.

Zajęcia przygotowała i poprowadziła pani Karolina Piwowarska.

no images were found

Zajęcia integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 9 maja 2018 roku w ramach programów antynikotynowych realizowanych w naszym Ośrodku odbyło się spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

Tegoroczne zajęcia warsztatowe odbyły się pod hasłem „W sieci uzależnienia”, których celem było zapoznanie młodzieży z definicją uzależnienia oraz uświadomienie wpływu nikotyny na życie człowieka. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawiającej szkodliwe skutki i następstwa związane z paleniem papierosów.

Następnie młodzież miała za zadanie zapisać na promieniach słońca skojarzenia związane z uzależnieniem. Uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy, czego wynikiem było wspólne stworzenie definicji uzależnienia.

Portret osoby uzależnionej to kolejne zadanie, jakie mieli do wykonania w formie grupowej uczestnicy warsztatów antynikotynowych. Tworzenie portretu psychologicznego osoby palącej papierosy z uwzględnieniem cech wewnętrznych i zewnętrznych wyzwolił wśród uczniów duże zainteresowanie, które zaowocowało licznymi oryginalnymi pomysłami. Byli oni świadomi zagrożeń i skutków, jakie niesie uzależnienie od nikotyny.

W części końcowej organizatorzy pani Karolina Piwowarska, pani Anna Frątczak i pani Anna Frankowska dokonały podsumowania wiadomości dotyczących szkodliwych następstw palenia papierosów oraz podziękowały za aktywny udział w zajęciach.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Dnia 16 listopada 2017 roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień Rzucania Palenia. Spotkanie rozpoczęli koordynatorzy programów antynikotynowych, którzy przedstawili historię obchodów święta zarówno w Polsce, jak i na świecie. Celem obchodów było ukazanie negatywnych skutków palenia tytoniu wpływających na organizm człowieka. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia były skierowane do wszystkich uczniów Ośrodka.

Spotkanie rozpoczęło się od podania tematu zajęć oraz omówienia zagadnienia dotyczącego składu papierosa. Uczniowie wykazali się sporą znajomością tematu i prawidłowo definiowali składniki dymu tytoniowego. Dalsza cześć spotkania to poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Co to jest papieros?, Co to jest nałóg?, Co to jest uzależnienie? Zadanie to nie sprawiło uczniom większego kłopotu, wypadli bardzo dobrze i udzielali wielu poprawnych odpowiedzi.

Kolejnym punktem spotkania było stworzenie przez uczniów modelu płuc wolnych od dymu tytoniowego. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na dwie grupy, młodszą i starszą. Każdy miał za zadanie wykonać model płuc, a więc połączyć poszczególne elementy zgodnie z przestawionym wzorem. Młodsi uczniowie wykonywali mini płuca, natomiast starsza grupa miała za zadanie przedstawić na arkuszach papieru w formie graficznej inne narządy człowieka narażone na skutki dymu tytoniowego, tj. serce, wątrobę i jelita. Po stworzeniu modelu płuc uczniowie dmuchając w słomki napełniali balony i foliowe woreczki powietrzem, ukazując w ten sposób prawidłową i ciężką pracę zdrowych płuc. Zadanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i przebiegało w radosnej atmosferze. Stworzony model pozwolił uczestnikom zajęć dostrzec i realnie ocenić ważność zdrowych płuc,  nieobciążonych trującymi substancjami będącymi częścią dymu tytoniowego.

Jak walczyć z nałogiem? – to ostatnie zadanie warsztatowe postawione przed uczestnikami spotkania. Uczniowie wybierali prawidłowe odpowiedzi zapisane na karteczkach i umieszczali na tablicy pod hasłami: Dlaczego warto walczyć z nałogiem? Dlaczego nie warto walczyć z nałogiem? Również podczas tego zadania uczestnicy wypadli bardzo dobrze i wykazali się dużą znajomością tematu. Przeprowadzone zajęcia warsztatowe z pewnością zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.

Na zakończenie koordynatorzy programów antynikotynowych podsumowali obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, dziękując jednocześnie za aktywny udział uczniów w zajęciach.

Organizatorkami Światowego Dnia Rzucania Palenia byli koordynatorzy programów antynikotynowych: pani Karolina Piwowarska, pani Anna Frątczak oraz pani Anna Frankowska.

no images were found

ROK SZKOLNY 2016/2017

Światowy Dzień bez Tytoniu

Dnia 31 maja 2017 roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień bez Tytoniu. Celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu oraz utrwalenie posiadanej wiedzy na temat skutków palenia tytoniu.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programów antynikotynowych: „Nie pal, przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” i „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”. Koordynatorzy tych programów omówili działania jakie były zrealizowane w trakcie całego roku szkolnego. W kilku zdaniach omówiona została także gazetka przygotowana przez organizatorów zawierająca materiały dotyczące składu dymu tytoniowego.

Następnie uczestników spotkania podzielono na trzy grupy. Dwie z grup otrzymały naklejki, jedna z napisem „tak”, druga z napisem „nie”, a trzecia grupa wspierała swoich kolegów, podpowiadając im oraz podejmując wspólne decyzje. Uczniowie z oznaczonych grup otrzymali koperty, w których znajdowały się wiadomości dotyczące palenia. Każda z grup miała za zadanie dopasować niniejsze kartki do naklejek znajdujących się na swoich koszulkach. Po wybraniu właściwych odpowiedzi przedstawiciel każdej z grup odczytywał wybrane wspólnie odpowiedzi. „Biało na czarnym” to kolejne zadanie postawione przed uczestnikami spotkania. Każda grupa otrzymała czarny brystol i kredę, na których należało zapisać prawidłowe odpowiedzi. Pierwsza grupa miała wypisać przyczyny palenia, druga skutki palenia, a trzecia sposoby dzięki, którym można rzucić palenie tytoniu. Zabawa z kredą wyzwoliła dużo radości. Ostatnim zadaniem z jakim zmagali się uczniowie były „łamigłówkowe zabawy”. Należało ułożyć hasła z rozsypanki wyrazowej i przykleić na szarym arkuszu papieru. Tu liczyło się skupienie oraz współpraca w grupie. Wszystkie ułożone przez uczniów hasła były prawidłowe.

Organizatorkami Światowego Dnia bez Tytoniu były nauczycielki: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak – koordynatorki programów antynikotynowych.

Invalid Displayed Gallery

Zajęcia warsztatowe

z Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku

Dnia 8 i 9 maja 2017 roku w naszym Ośrodku odbyły się dwa spotkania z pracownikami Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku, których celem nadrzędnym było bliższe poznanie sie uczestników, ich integracja, jak również zapoznanie się z  czynnikami chroniącymi przed uzależnieniem. Uczniowie podzieleni na dwie grupy, w ciągu dwóch dni uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przygotowanych w ramach współpracy z koordynatorkami szkolnych programów antynikotynowych.

Ćwiczenie „Jestem…” przeprowadzone przez panią Wiolettę Kurzawę i panią Małgorzatę Gębalską stanowiło wstęp do dyskusji o skutkach uzależnienia w życiu młodego człowieka. Uczniowie podczas zadania wybierali sobie jedno lub dwa zdjęcia przedstawiające różne sytuacje, przedmioty, zachowania. Następnie przedstawiając się z imienia mówili o swoim sposobie spędzania czasu wolnego oraz omawiali zdjęcie, które dla siebie wybrali. Prezentowali w ten sposób swoje mocne strony, które mogą pomóc im w walce z nałogiem oraz wskazać skuteczne sposoby unikania nikotyny oraz używek.

Dalsza cześć spotkania przerodziła się w dyskusję na temat tego, co się może zmienić w moim życiu, kiedy wpadnę w nałóg palenia papierosów i gdy zacznę używać substancji psychoaktywnych. Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie: W czym mogą mi pomóc moje mocne strony omawiane w zadaniu „Jestem…?” Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w rozmowie, pytaniom nie było końca, a odpowiedzi jakich im udzielono na pewno pozostawią wiele do myślenia.

Na zakończenie warsztatów pani Karolina Piwowarska wraz z panią Anną Mikołajczyk i Anną Frątczak przeprowadziły zabawę pod hasłem „Prawda, czy fałsz”, która polegała na udzieleniu poprawnej odpowiedz na zadawane pytania o tematyce antynikotynowej. Po krótkim zastanowieniu się nad odpowiedzią uczniowie poprzez podniesienie właściwego napisu udzielali poprawnej odpowiedzi. Zabawa ta stanowiła swoistego rodzaju podsumowanie zdobytej wiedzy na temat szkodliwości palenie nikotyny na organizm ludzki. Uczestnicy wypadli bardzo dobrze podczas tego zadania wykazując się sporą znajomością tematu i udzielając tym samym wielu poprawnych odpowiedzi. Panie prowadzące spotkanie podziękowały uczniom za zaangażowanie i udział w zajęciach.

Invalid Displayed Gallery

Zajęcia warsztatowe –

 „W młodości myśl o starości – papierosom powiedz NIE”

 „W młodości myśl o starości – papierosom powiedz NIE” to temat spotkania, które zostało przeprowadzone dnia 27 kwietnia 2017roku dla młodzieży gimnazjalnej naszej szkoły. Zajęcia prowadziła koordynator programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, pani Karolina Piwowarska.

Celem zajęć było nie tylko analizowanie skutków działania nikotyny na organizm człowieka, ale także rozwijanie umiejętności skutecznego mówienia „Nie” oraz radzenia sobie z presją grupy. Burza mózgów była pierwszym zadaniem postawionym przed uczestnikami zajęć, którzy starali się wspólnie odpowiedzieć na pytanie: Od czego człowiek może się uzależnić i jak to uzależnienie wpływa na jego życie? Szereg różnorodnych odpowiedzi na tak zaskakująco proste pytanie uzmysłowiło uczniom, iż w obecnych czasach człowiek może uzależnić się od wszystkiego co go otacza, a wtedy jego wolność w dużym stopniu zostaje ograniczona. Następnie uczniowie mieli za zadanie wskazać, jak wymienione przez nich uzależnienia wpływają na życie człowieka, naukę, zdrowie, a także na kontakty z rodziną i rówieśnikami. W dalszej części spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna poruszająca kwestię negatywnych skutków palenia tytoniu, a więc tego co grozi palaczowi oraz jak zachować się, gdy ktoś proponuje nam papierosy. Po obejrzeniu prezentacji gimnazjaliści poddali pod dyskusję sposoby skutecznego odmawiania, starając się odpowiedzieć, czy umiejętność odmawiania przydaje się tylko w przypadku środków uzależniających? Ciekawsze sposoby odmawiania uczniowie zapisali na kartkach i zawiesili na tablicy. Zadaniem kończącym zajęcia warsztatowe było zaprojektowanie własnego „Znaku zakazu palenia tytoniu”. Po wykonaniu prac plastycznych nastąpiło podsumowanie spotkania i podziękowanie za uczestnictwo.

no images were found

Zajęcia warsztatowe – „Jak papierosy niszczą zęby? O zgubnym wpływie papierosów na jamę ustną”

Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie palenia tytoniu. Dlatego konieczne są działania zmierzające do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. W związku z powyższym dnia 25 kwietnia 2017 roku w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia warsztatowe z uczniami gimnazjum pod hasłem Jak papierosy niszczą zęby? O zgubnym wpływie papierosów na jamę ustną.

Celem zajęć było uświadomienie młodym ludziom, iż palenie papierosów negatywnie wpływa na organizm człowieka, jak również na stan jamy ustnej i dziąseł. Tak więc piękne zęby i papierosy to duet niemożliwy.

Pierwszym zadaniem postawionym przed gimnazjalistami była rozsypanka wyrazowa, którą należało ułożyć by poznać temat spotkania. Powstały napis został umieszczony przez uczniów na głównej tablicy w klasie szkolnej. Następna część zajęć przyjęła formę dyskusji, o tym jak palenie rujnuje zęby. Do rozmowy zaproszona została pielęgniarka szkolna, pani Teresa Jacaszek, która mówiąc o konieczności dbania o jamę ustną zaprezentowała w formie powiększonej przybory niezbędne do mycia zębów. Podsumowaniem dyskusji było podanie przez uczniów negatywnych skutków nikotyny na stan dziąseł i uzębienia. Osad na zębach, żółkniecie zębów, przebarwienia oraz próchnica, paradontoza i nieświeży oddech to tylko niektóre skutki, jakie zostały umieszczone na rysunku przedstawiającym zdrowego ludzkiego zęba. Na zakończenie warsztatów gimnazjaliści mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę tematyczną, która podsumowała zdobytą wiedzę i pozwoliła na wyciągnięcie wniosku, iż ze względu na ogólny stan jamy ustnej najlepiej nie palić papierosów. Nauczyciel prowadzący, pani Karolina Piwowarska podziękowała uczniom za zaangażowanie i udział w zajęciach.

no images were found

Integracyjne  zajęcia warsztatowe – „Prawda, czy fałsz”

 Dnia 21 kwietnia 2017 w naszym Ośrodku odbyły się integracyjne zajęcia warsztatowe pod hasłem „Prawda, czy fałsz” dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Kubusia Puchatka w Turku oraz uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy z naszej placówki. Spotkanie miało na celu przekazanie informacji o przyczynach, dynamice i skutkach uzależnienia od tytoniu, a także uświadomienie zagrożeń, jakie niesie nałóg palenia papierosów.

Zajęcia rozpoczęły się od zadania ukazującego zdrowotne skutki złego odżywiania i palenia papierosów przez młodzież. Uczniowie wraz z przedszkolakami dokonywali segregacji ilustracji, które przedstawiały żywność mogącą prowadzić do uzależnienia. W dalszej części spotkania odbyła się zabawa pod tytułem „Prawda, czy fałsz”, która polegała na udzielaniu właściwej odpowiedzi na pytania związane z nikotyną. Uczniowie odpowiadali przez podniesienie karteczek z napisem prawda i fałsz. Celem tego zadania było sprawdzenie podstawowej wiedzy uczniów na temat nikotyny i jej oddziaływań na organizm człowieka. Zadanie podsumowujące spotkanie polegało na stworzeniu antyreklamy, czyli wykonaniu paczki papierosów zniechęcającej młodych ludzi do palenia. Praca grupowa z wykorzystaniem kolorowej kredy pozwoliła wszystkim zaangażować się w zadanie i wykonać znakomitą antyreklamę dla producentów tytoniu. Następnie wykonane prace zostały przedstawione przez liderów poszczególnych grup, poruszając kwestię konsekwencji jakie palenie wywiera na zdrowie człowieka. Mamy nadzieję, że treści poruszone podczas zajęć skutecznie odstraszyły uczestników i pozwoliły zrozumieć, jak bardzo negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi ma uzależnienie od nikotyny. 

Spotkanie warsztatowe zostało przygotowane i przeprowadzone przez koordynatorów programów antynikotynowych, panią Annę Mikołajczyk i panią Karolinę Piwowarską.

no images were found

Spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

 Dnia 28 marca 2017 roku uczniowie naszej placówki oraz koordynatorzy programów antynikotynowych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Program ograniczający zdrowotne następstwa palenia tytoniu” wzięli udział w warsztatach integracyjnych, które miały miejsce w Zespole Szkół Technicznych w Turku.

Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów  na temat  zagrożeń i szkodliwego wpływu palenia na organizm człowieka. Spotkanie rozpoczęło się od podania tematu zajęć warsztatowych oraz celów jakie będą realizowane. Następnie uczniowie zostali podzieleni na kilka grup. Każda grupa otrzymała duży kolorowy karton oraz kopertę z zestawem kolorowych kartek. Na jednych karteczkach zapisane były nazwy substancji występujących w dymie tytoniowym, na drugich krótki opis związku chemicznego i co on powoduje. Zadaniem uczniów było prawidłowe połączenie tych informacji. Następnie uczniowie mieli stworzyć plakat. Na kartonie rysowali schemat papierosa i przyklejali  kolorowe karteczki. Zadanie to wymagało bardzo dokładnego przeanalizowania treści i dopasowania ich. Uczniowie chętnie pracowali, wszystkie odpowiedzi były poprawne.

W dalszej części zajęć uczniowie w grupach układali hasła antynikotynowe z rozsypanek wyrazowych. To zadanie też wymagało przemyślenia i logicznego ułożenia. Po zakończeniu liderzy poszczególnych grup prezentowali na forum poprawnie ułożone hasła, które zostały umieszczone na plakatach.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy. Uczniowie od samego początku zajęć wykazywali duże zainteresowanie i zaangażowanie, dało się zauważyć integrację uczniów. Przeprowadzone zajęcia z pewnością zwiększyły wiedzę uczniów dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia przeprowadziły nauczycielki ZST Marta Mielcarek i Aleksandra Milczarek we współpracy z koordynatorami programów Anną Mikołajczyk, Karoliną Piwowarską i Anną Frątczak.

Invalid Displayed Gallery

Zajęcia warsztatowe „Dym tytoniowy, a bierne palenie”

 „Dym tytoniowy, a bierne palenie” to temat zajęć warsztatowych dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, które odbyły się 19 grudnia 2016 roku. Zajęcia prowadzone były przez koordynatora programu panią Karolinę Piwowarską.

Głównym celem zajęć było wykształcenie wśród dzieci postaw zobowiązujących do nie palenia i ponoszenia odpowiedzialności za własne zdrowie. Eksperyment „Butelka Palacza”, który został przeprowadzony przez pielęgniarkę panią Teresę Jacaszek stanowił wprowadzenie do tematu zajęć, ukazując uczniom negatywne skutki dla zdrowia i ogólnego samopoczucia wynikające z tzw. biernego palenia. Następnie na brystolu umieszczono sześć układów ludzkiego ciała i poproszono, aby uczniowie podali nazwy przynajmniej dwóch organów wchodzących w skład każdego z nich i wymienili podstawowe jego funkcje. W dalszej części zajęć przedstawiona została budowa układu oddechowego oraz wędrówka wdychanego powietrza, ze wskazaniem na funkcjonowanie ludzkiego organizmu oraz jego potrzeby, w tym przede wszystkim konieczności zapewnienia odpowiedniego pożywienia i czystego powietrza. Omówione zostały także działania poszczególnych składników znajdujących się w dymie tytoniowym, dokonano szczegółowej analizy ich oddziaływań na powstawanie groźnych chorób, spadek odporności organizmu oraz tworzenie się uzależnienia. Omawiając wpływ poszczególnych substancji, zwrócono szczególną uwagę na zagrożenia dla zdrowia wynikające z biernego palenia.

Podsumowując wpływ palenia papierosów na ludzki organizm na tablicy zawieszony został szary arkusz papieru, na którym to uczniowie mieli odpowiednio dopasować kartoniki z informacjami wskazującymi zagrożenie i niebezpieczeństwo odpowiednio do układu krwionośnego, oddechowego, pokarmowego i nerwowego.

Na zakończenie warsztatów antynikotynowych uczniowie otrzymali karty pracy przedstawiające ludzki organizm, a ich zadanie polegało na zamalowaniu tych części organizmu, na którą negatywnie wpływają omówione składniki dymu tytoniowego. Kończąc spotkanie nauczyciel prowadzący podsumował zagrożenia wynikające z palenia papierosów i podziękował uczestnikom za aktywny udział w warsztatach.

no images were found

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

„Gdy nie będziesz palić życie ocalisz” tak brzmiało tegoroczne hasło Światowego Dnia Rzucania Palenia, który obchodzony był 17 listopada 2016r w naszym Ośrodku.

Celem obchodów jak każdego roku było ukazanie negatywnych skutków palenia tytoniu oraz zachęcanie do nie sięgania po używkę, jaką jest tytoń. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia były skierowane do wszystkich uczniów Ośrodka i odbywały się w dwóch grupach.

Pierwsze zajęcia warsztatowe skierowane były do uczniów Szkoły Podstawowej. Zajęcia te rozpoczęły się od krótkiego wstępu podczas, którego przytoczona została historia niniejszego dnia. Następnie prowadzące w sposób prosty omówiły skutki palenia tytoniu, w oparciu o zdjęcia zawieszone w sali. Kolejnym punktem obchodów były zajęcia plastyczno-techniczne polegające na wyklejeniu wcześniej przygotowanych ust i zębów. Tu praca odbywała się w grupach. Jedna z grup miała wykonać zęby palacza, a druga człowieka bez nałogu tytoniowego. Po zakończeniu pracy w grupach nadszedł czas, aby udzielić odpowiedzi na pytania „Czy warto palić”, „Kogo uśmiech jest ładniejszy”, „Jak należy dbać o zęby”. Uczniowie wraz z prowadzącymi odpowiedzieli na powyższe pytania i wiele innych dotyczących higieny jamy ustnej. W celu utrwalenia wiadomości dotyczących higieny jamy przeprowadzono pokaz prawidłowego szczotkowania zębów na dużych modelach przedstawiających szczękę człowieka. Pokazowi towarzyszyła piosenka pt. „Szczotka- pasta”. Następnie rozdano szczoteczki do zębów i każdy uczeń w sposób prawidłowy przeprowadził szczotkowanie zębów w szkolnej łazience.

Druga część obchodów skierowana była do uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Na początku koordynatorzy przypomnieli hasło światowego Dnia Rzucania Palenia oraz przyświecający mu cel. Następnie uczniowie mieli okazje obejrzeć trzy prezentacje multimedialne, które w sposób obrazowy i dostępny przypomniały uczniom skutki palenia tytoniu oraz mity na temat używki jaką jest tytoń. Po obejrzeniu prezentacji uczestnicy spotkania mogli sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w konkursie pt „Nikotyna Twój wróg”. Konkurs zawierał dziewięć pytań. Zadaniem ucznia było wybranie cyfry z pytaniem, udzielenie odpowiedzi, a następnie odczytanie odpowiedzi zawartych w kopertach i sprawdzenie czy ta udzielona przez siebie była właściwa. Wszystkim biorącym udział w konkursie udało odpowiedzieć się na pytania, za co zostali obdarowani skromnymi upominkami.

Na zakończenie koordynatorzy programów antynikotynowych podsumowali obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, dziękując jednocześnie za aktywny udział.
 Organizatorami Światowego Dnia Rzucania Palenia były nauczycielki: Anna Frątczak, Anna Mikołajczyk i Karolina Piwowarska.

Invalid Displayed Gallery

ROK SZKOLNY 2015/2016

Światowy Dzień bez Tytoniu

             Dnia 31 maja 2016 roku obchodziliśmy w naszym Ośrodku Światowy Dzień bez Tytoniu. Głównym celem spotkania było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu oraz utrwalenie posiadanej wiedzy na temat skutków palenia tytoniu.

            Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania programów antynikotynowych: Nie pal, przy mnie proszę, Znajdź właściwe rozwiązanie i Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Koordynatorzy tych programów omówili działania jakie były zrealizowane w trakcie całego roku szkolnego. Kolejnym punktem obchodów była krzyżówka utrwalająca wiedzę o szkodliwości palenia tytoniu. Prawidłowe odpowiedzi zapisane we właściwych miejscach zostały nagrodzone breloczkiem z uśmiechniętą buzią.

            Bibułowy papieros to następne zadanie postawione przed uczniami. Polegało ono na wykonaniu papierosa z bibuły. Atrapą do jego stworzenia było dziecko wybrane przez każdą z dwóch grup. Po owinięciu bibułą na uczestników czekała druga cześć zadania, która polegała na wyszukaniu prawidłowych odpowiedzi dotyczących skutków palenia tytoniu i przyklejeniu na wykonanym papierosie. Walka grup była wyrównana, dlatego też wszyscy otrzymali nagrody.

            Ostatnim punktem spotkania były balonowe emocje. Zadaniem uczniów było nadmuchanie i związanie balona, zawiązanie go na nadgarstku, a następnie „przelanie” na balon za pośrednictwem flamastra emocji związanych z papierosami. Na balonach pojawiły się zarówno napisy jak i buźki przedstawiające smutek i złość. Aby uwolnić negatywne emocje uczniowie wypuścili balony w powietrze. Spotkanie zakończyło się podziękowaniem za ogromne zaangażowanie dzieci.

            Organizatorkami Światowego Dnia bez Tytoniu były nauczycielki: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak – koordynatorki programów antynikotynowych.

Zajęcia warsztatowe „Papieros – fabryka trucizny”

W maju 2016 roku uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Papieros – fabryka trucizny”. Spotkanie miało na celu kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń płynących z nikotynizmu, jak również przekazanie informacji o przyczynach, dynamice i skutkach uzależnienia od tytoniu. Uczniowie wyposażeni zostali w wiedzę  dotyczącą  szkodliwości palenia papierosów i umiejętności podejmowania właściwych decyzji.Poszukiwali odpowiedzi na pytania: Jak przebiega proces uzależnienia od nikotyny? i Czy można się uzależnić od nikotyny wypalając jednego lub dwa papierosy? W tym celu przeprowadzona została pogadanka przedstawiająca skład dymu tytoniowego jako fabrykę trucizny oraz omówione zostało pięć faz procesu uzależnienia od nikotyny. Następnie uczniowie wspólnie tworzyli przepis, co zrobić, żeby rzucić palenie. W ten sposób powstała swoistego rodzaju recepta podpowiadająca, co należy zrobić by rzucić palenie. W dalszej części spotkania uczniowie omawiali wpływ palenia papierosów na narządy człowieka oraz uczestniczyli w Quizie: „Załóż się o swoje płuca”.

Na zakończenie warsztatów ich uczestnicy wskazywali i zapisywali te cechy charakteru,które pozwolą im ustrzec się przed nałogiem palenia tytoniu. Zajęcia przeprowadziła pani Karolina Piwowarska.

no images were found

Zajęcia warsztatowe – „Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka”

 Dnia 5 kwietnia  2016 roku w starszych klasach szkoły podstawowej przeprowadzona została pogadanka na temat: Palenie papierosów i jego skutki dla organizmu człowieka.

Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, jakie niesie nałóg palenia papierosów oraz ukazanie wszystkich jego skutków, zarówno tych przejściowych jak i tych trwałych dla zdrowia człowieka.Chcąc uzmysłowić uczniom na czym polega proces wdychania dymu tytoniowego zajęcia rozpoczęto od ćwiczenia, które polegało na wdychaniu powietrza, co pozwoliło w sposób praktyczny sprawdzić,jak należy prawidłowo oddychać, by właściwie dotlenić organizm. Następnie omówiona została różnica między oddychaniem, a wdychaniem dymu tytoniowego. Kolejnym zadaniem postawionym przed dziećmi było podanie i zapisanie wszystkich skojarzeń ze słowem PAPIEROS oraz pogrupowanie ich tak, aby oddzielić negatywne skojarzenia. Praca w grupach podczas kolejnego zadania dała dzieciom możliwość przedstawienia przejściowych i trwałych skutków palenia tytoniu. Po wykonaniu zadania liderzy grup czytali odpowiedzi, zaś pozostałe osoby uzupełniały ich wypowiedzi swoimi pomysłami. Podsumowując zajęcia uczniowie dzielili się z grupą swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi palenia tytoniu oraz przypomnieli negatywne skutki uzależnienia od nikotyny.

 Zajęcia przeprowadziła pani Karlina Piwowarska.

no images were found

 Integracyjne spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 19 lutego 2016 roku w ramach realizowanych w Ośrodku programów antynikotynowych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Program ograniczający zdrowotne następstwa palenia tytoniu” odbyły się zajęcia integracyjne z uczniami z ZST w Turku.
Tegoroczne hasło spotkania brzmiało „Przerażająca reklama antynikotynowa”. Celami spotkania było: uświadomienie negatywnego wpływu nikotyny na organizm człowieka oraz zniechęcenie do palenia tytoniu.
Zadaniem uczniów było stworzenie najbardziej odrażającego pudełka papierosów. Technika wykonywania prac była dowolna. Uczniowie pracowali w sposób warsztatowy w dwóch grupach. Od samego początku dało się zauważyć duże zaangażowanie i integrację. Pudełka z papierosami z minuty na minutę były coraz bardziej odstraszające. Pojawiały się na nich nie tylko napisy, ale także rysunki, które były wykonywane wspólnymi siłami. Uczniowie zwracali uwagę na szczegóły. Na jednym z pudełek papierosów pojawiła się także sugerowana cena, która miała zniechęcić potencjalnego palacza do zakupu niniejszego wyrobu tytoniowego.
Na koniec spotkania każda z grup wyłoniła swojego przedstawiciela, który miał za zadanie przedstawić antyreklamę pudełka papierosów oraz omówić w kilku zdaniach dlaczego nie należy sięgać po tytoń.
Spotkanie zaplanowały i zrealizowały nauczycielki: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak- koordynatorzy programów antynikotynowych.

 

Spotkania z Ośrodkiem Wsparcia Dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku

Dnia 13 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie informacyjne o charakterze antynałogowym w ramach prowadzonej współpracy z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień w Turku. Zajęcia te odbyły się w ramach realizowanych w naszej szkole Programów Profilaktycznych dotyczących palenia papierosów.
Celem zajęć było uświadomienie psychicznych, fizycznych i społecznych skutków stosowania substancji uzależniających oraz propagowanie życia bez nałogów. Omówione zostały najczęstsze przyczyny sięgania po papierosy i środki odurzające oraz sposoby radzenia sobie z presją wywieraną przez otoczenie rówieśnicze: namowy i szantaże. Uczniowie wykazywali zainteresowanie poruszaną na spotkaniu tematyką, zadawali pytania i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.
Organizatorami spotkania byli koordynatorzy programów prozdrowotnych.

no images were found

 Zajęcia warsztatowe pt. „Zdrowie kontra choroba”

W ramach programów antynikotynowych realizowanych w naszym Ośrodku, w dniu 23 listopada 2015 roku zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe, w których wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Celem spotkania była promocja zdrowego trybu życia.
Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat: Jak definiujemy zdrowie, chorobę oraz na czym polega zdrowy tryb życia? Uczniowie chętnie włączali się w prowadzoną dyskusję i wykazali się dużą wiedzą na temat dbałości o zdrowie i zapobiegania chorobom. Następnie uczestnicy spotkania mieli za zadanie dokonać podziału rozsypanych obrazków na produkty zdrowe i te, które szkodzą naszemu organizmowi oraz umieszczeniu ich w odpowiednim miejscu. W kolejnym zadaniu uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Każda grupa otrzymała szablon papierosa z pytaniem, na które należało udzielić pisemnej odpowiedzi. Były one poprawne i wyczerpujące. W dalszej części spotkania, wykorzystując wiedzę z przeprowadzonych zajęć wszyscy przystąpili do wspólnego rozwiązywania krzyżówek tematycznych. Chętnie i trafnie odgadywali odpowiedzi, które zostały zapisane w odpowiednich polach krzyżówek dających hasło.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy dotyczącej dbałości o zdrowie własne i innych. Uczniowie podczas zajęć wykazywali duże zaangażowanie i zostali nagrodzeni pysznymi jabłkami. Organizatorami zajęć byli koordynatorzy programów antynikotynowych: Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska, Anna Frątczak.

no images were found

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

„Zdrowo-Antynikotynowo” tak brzmiało tegoroczne hasło Światowego Dnia Rzucania Palenia, który obchodzony był 19 listopada 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Turku. Celem obchodów było zniechęcenie uczniów do sięgania po papierosy poprzez ukazanie negatywnego wpływu na wygląd, samopoczucie i zdrowie.
Podobnie jak w latach ubiegłych koordynatorzy programów antynikotynowych postawili na zajęcia warsztatowe, które nie tylko podobają się uczniom, ale także w sposób bezpośredni ukazują negatywy sięgania po używki typu tytoń. Już na samym początku spotkania uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: czerwonych, zielonych i białych. Aby grupy były dla wszystkich widoczne organizatorzy Happeningu poprosili uczniów o założenie koszulek w odpowiednich kolorach.
Spotkanie rozpoczęli koordynatorzy programów antynikotynowych, którzy mając na sobie koszulki z napisami „Światowy Dzień Rzucania Palenia” w kilku zdaniach przedstawili historię niniejszego święta zarówno w Polsce jak i na świecie. Przed przystąpieniem do zmagań w grupach uczniowie zostali postawieni przed zadaniem pt. „Ciało człowieka”. Każda grupa wyłoniła spośród siebie jednego lidera. Zadaniem liderów było udzielenie odpowiedzi na pytanie „Jaki to narząd?” oraz umieszczenie go we właściwym miejscu na przygotowanym wcześniej szablonie człowieka narysowanego na arkuszu papieru.
Pierwszym zadaniem, w jakim uczniowie zaczęli już konkurować, był udział w Turnieju – „Zagadka/pytanie/prawda czy fałsz”. Turniej składał się z 6 rund. Zadaniem uczniów było uzbieranie jak największej ilości punktów. Uczniowie musieli, za pomocą lotki, wycelować w specjalnie przygotowaną tarczę dzięki, której mogli zdobyć 1, 2 lub 3 punkty. Rzut za 1 punkt, to możliwość losowania z tablicy woreczka, w którym na ucznia czekało zadanie z zakresu „Prawda czy fałsz”, rzut za 2 punkty to wybór „Pytania”, a za 3 punkty czekała na uczniów „Zagadka”. Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W sali było słychać doping poszczególnych grup. Każda grupa za prawidłowo udzieloną odpowiedź otrzymywała punkty, które były skrupulatnie zapisywane na specjalnie do tego przygotowanej tablicy. Niemalże do samego końca wszystkie drużyny miały taką samą ilość punktów. W ostatniej jednak rundzie na pierwsze miejsce wysunęła się grupa czerwonych i to właśnie ona zwyciężyła.
Na zakończenie koordynatorzy podsumowali Happening, dziękując jednocześnie za aktywny udział. Każda klasa za swoje zaangażowanie otrzymała zdrowe i soczyste jabłka.
Organizatorami Światowego Dnia Rzucania Palenie były nauczycielki: Anna Frątczak, Anna Mikołajczyk, Karolina Piwowarska.

no images were found

ROK SZKOLNY 2014/2015

Obchody Światowego Dnia bez tytoniu

W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu dnia 2 czerwca 2015 roku odbyły się zajęcia warsztatowe podsumowujące realizację programów antynikotynowych.
Spotkanie rozpoczęło się krótkim podsumowaniem realizowanych w naszym Ośrodku programów antynikotynowych. Następnie organizatorzy spotkania w kilku zdaniach omówili przygotowaną przez siebie tablice informacyjną, na której to znajdowały się treści przemawiające za nie sięganiem po używkę jaką jest tytoń.
Po wstępie uczniowie przystąpili do pierwszego ćwiczenia warsztatowego. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie wyciąć przygotowane wcześniej przez nauczycieli postacie chłopca i dziewczynki. Następnie każdy z uczniów mógł wyrazić swoje emocje związane z tytoniem poprzez kolor. Prowadzące spotkanie nauczycielki pomagały dzieciom w pomalowaniu dłoni farbą plakatową. Następnie uczniowie odbijali swoje dłonie na wyciętych postaciach. Efekt końcowy był wyśmienity. Na ludzkich postaciach dominowały kolory takie jak: czerwony, czarny, żółty, brązowy.
Skutki palenia tytoniu, to drugie postawione przed uczniami zadanie. Uczestnicy zajęć mieli wybrać spośród rozsypanych na podłodze haseł te, które ich zdaniem są skutkami palenia. Następnie mieli je przykleić na postaciach, które wcześniej kolorowały za pomocą własnych dłoni. Zadanie nie sprawiło uczniom wiele trudności. Wszystkie udzielone odpowiedzi były poprawne.
Balonowe emocje to ostatnie już zadanie postawione zgromadzonym uczniom Ośrodka. Aby pozbyć się negatywnych emocji związanych z paleniem tytoniu przez osoby im bliski takie jak: mama, tata, dziadkowie, uczniowie mieli nadmuchać balon, a następnie umieścić na nim hasło, które przez nich zostało wymyślone. Po wykonanym zadaniu, wszystkie balony zawisły razem przed budynkiem Ośrodka stanowiąc tym samym przestrogę dla osób, które palą albo mają zamiar sięgnąć po używkę jaką jest tytoń.
Obchody Światowego Dnia bez tytoniu zorganizowali koordynatorzy programów antynikotynowych: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.

no images were found

 

XV Konkurs plastyczny ,, Palić, nie palić- oto jest pytanie”

W dniach od 16.02.2015r. do 31.03.2015r.uczniowie klasy V szkoły podstawowej uczestniczyli w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Palić, nie palić- oto jest pytanie” ogłoszonym w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Ograniczenia Zdrowych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.
Zadanie uczniów polegało na wykonaniu projektu o tematyce antynikotynowej. Miał on dotyczyć negatywnych skutków palenia papierosów i pozytywnych aspektów niepalenia tytoniu, a także przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania w celach promocyjnych. Etap szkolny wygrała Nikola Kosakowska, której praca została wysłana do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Turku celem rozstrzygnięcia na etapie powiatowym.
W dniu 31 maja 2015r. w ramach Święta Powiatu Tureckiego, Powiatowo- Miejsko- Gminnego Dnia Dziecka i Rodziny odbyło się podsumowanie tego etapu na Stadionie 1000- lecia w Turku. Nikola Kosakowska wraz z opiekunem panią Beatą Szczesiak została zaproszona na tą uroczystość, gdzie otrzymała nagrodę za udział w tym konkursie. Nikoli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w innych konkursach plastycznych.

Spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku

Dnia 20 maja 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne uczniów naszego Ośrodka z uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów było „Nikotyna legalny narkotyk”
Celami zajęć było: promowanie zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego, uświadamianie zagrożeń jakie niesie nałóg palenia papierosów, wskazanie najczęstszych powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy, ukazanie społecznych i zdrowotnych skutków palenia papierosów przez młodzież oraz uświadomienie skutków nikotynizmu biernego. Spotkanie rozpoczęło się od podania tematu zajęć warsztatowych oraz celów jakie będą realizowane.
Dlaczego ludzie palą papierosy? Tak brzmiało pierwsze postawione przez nauczycieli prowadzących pytanie. Uczniowie mieli wskazać „za” i „przeciw”. Odpowiedzi było bardzo wiele. Drugie zadanie polegało już na pracy w czterech grupach. Każda z grup otrzymała zagadnienie związane z paleniem papierosów, które po opracowaniu zostało przedstawione na forum. W rozwiązaniu tego zadania pomocne były materiały przygotowane wcześniej przez koordynatorów programów antynikotynowych. Uczniowie zmagali się z następującą tematyką: Nikotyna to legalny narkotyk, Dym tytoniowy, a bierne palenie, Społeczne i moralne skutki palenia, Ciekawostki i smutne statystyki. Najciekawsze zdaniem uczniów wiadomości zapisywane były na wcześniej przygotowanych chmurkach symbolizujących dym tytoniowy. Po zakończeniu zadania liderzy poszczególnych grup prezentowali na forum wnioski z opracowanego materiału.
Kolejnym punktem spotkania była dyskusja zmierzająca do odpowiedzi na pytanie „Co ulatuje z niebieskim dymkiem”. Tym razem odpowiedzi uczniów zapisywane było przez jednego z uczniów na niebieskich chmurkach wyciętych z brystolu. Padało wiele odpowiedzi, które pokazały, iż wiedza na temat nikotyny jest coraz obszerniejsza.
Spotykanie zakończyła dyskusja „Dorośli mają nałogi, nie dlatego, że są dorośli, lecz dlatego, że kiedyś byli młodzi. Spotkanie zaplanowały i zrealizowały nauczycieli: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.

Warsztaty Profilaktyczne

W dniu 20 kwietnia 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku – dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień.
Pierwsza część spotkania nosiła tytuł „Nikotyna legalny narkotyk”, druga zaś „Dopalacze nowe narkotyki”. Prowadzące spotkanie pani Wioleta Kurzawa i Małgorzata Gębalska w sposób łatwy i przejrzysty zdefiniowały pojęcie uzależnienia. Przypomniały także istniejące prawdy i mity na temat zarówno nikotyny, jak i modnych obecnie dopalaczy.
W kolejnej części spotkania uczniowie mieli okazje obejrzeć film na temat nikotyny- legalnego narkotyku oraz dopalaczy i ich negatywnego wpływu na organizm człowieka.
Po obejrzeniu ciekawej propozycji filmowej uczniowie zadawali pytania i uzyskiwali odpowiedzi od osób kompetentnych, które na co dzień pomagają innym zmagać się z szeroko pojętymi uzależnieniami.
Warsztaty miały uświadomić uczniom, jakie są skutki uzależnień oraz rozwinąć umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą. Na zajęciach panowała miła i życzliwa atmosfera.
Zajęcia zorganizowały: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.

no images were found

Jestem modny nie palę

Zajęcia odbyły się 20 stycznia 2015 roku. Celem zajęć było – wyjaśnienie pojęć dotyczących uzależnienia od nikotyny, przybliżenie problemu jakim jest nałóg, a także przeciwdziałanie uzależnieniom, kształtowanie asertywności, ochrona uczniów przed rozpoczęciem palenia.
W zajęciach wzięły udział następujące klasy: I-II Gimnazjum Zespół Edukacyjno- Terapeutyczny, III Gimnazjum Zespół Edukacyjno- Terapeutyczny, I-II-III Gimnazjum.
Główne metody wykorzystane podczas zajęć to: dyskusja, burza mózgu, pokaz, rozmowa kierowana, pogadanka. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z podstawowymi wiadomościami z zakresu uzależnienia, poznali definicje: uzależniania, nikotyny, substancji smolistych. Próbowali wyjaśnić czym dla nich jest uzależnienie i jaki wpływ ma na to reklama oraz presja ze strony rówieśników.
Wszystkie dzieci aktywnie i chętnie włączały się w dyskusję i przedstawiały pozytywne aspekty nie palenia. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie wykonali pracę plastyczną pt. „Nie palę – jestem modny”.
Zajęcia prowadziła Izabela Siepka

no images were found

Światowy Dzień Rzucania Palenia
„Zamiast dymka witaminka”

„Zamiast dymka witaminka” tak brzmiało w tym roku hasło Światowego Dnia Rzucania Palenia obchodzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku dnia 20 listopada 2014 roku, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
Celem niniejszego dnia było ukazanie uczniom szkodliwości palenia tytoniu oraz pokreślenie korzyści wynikających z wprowadzenia do jadłospisu warzyw i owoców pięć razy dziennie.
Na samym początku pielęgniarka szkolna, pani Teresa Jacaszek przedstawiła zgromadzonym uczniom doświadczenie, które w sposób namacalny ukazywało negatywny wpływ palenia tytoniu na płuca palacza. Ciemniejąca w butelce wata symbolizująca płuca osoby uzależnionej od tytoniu wprowadziła uczniów w zadziwienie. Większość z nich nie spodziewała się, że tytoń w tak szybkim tempie może pustoszyć organizm. Zapach waty na zakończenie doświadczenia wywołał emocje i dyskusję, którą trudno było przerwać.
Podczas obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia koordynatorzy programów antynikotynowych przeprowadzili konkurs wiedzy na temat skutków palenia tytoniu, krzyżówki tematyczne oraz quiz składający się z 25 pytań. Każda poprawna odpowiedź nagradzana była naklejką jabłuszka i marchewki, która to w konsekwencji dawała pierwszeństwo do kosztowania witamin podczas przerw. Pierwsza „jabłuszkowa przerwa” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wszystkie jabłka zniknęły w mgnieniu oka.
Finał Światowego Dnia Rzucania palenia odbył się na korytarzu szkolnym podczas „marchewkowej przerwy”. Marchewka oraz przepyszne soki cieszyły się ogromnym powodzeniem. Był to także czas, aby przeczytać etykiety znajdujące się na sokach. Wielu uczniów przekonało się, że warto sięgać po witaminy zawarte w bardzo zdrowym warzywie, jakim jest marchewka.
Organizatorami Światowego Dnia Rzucania Palenia byli koordynatorzy programów antynikotynowych: Anna Mikołajczyk, Anna Lipińska, Izabela Siepka.