Zajęcia pozalekcyjne

„Warto odkrywać i rozwijać talenty”

Współczesna szkoła zgodnie z założeniem reformy systemu edukacji ma dbać przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia oraz kształtować w nim takie cechy jak: otwartość, aktywność i kreatywność. Świetnym polem do realizacji tego zadania są zajęcia organizowane w szkole poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym.
Zajęcia pozalekcyjne stanowią część dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły i są podejmowane w czasie wolnym od czynności powszechnie uznawanych za obowiązkowe. Zajęcia te stanowią ważny czynnik sprzyjający pogłębianiu nauczania i wychowania oraz kształcenia czynnej postawy uczniów wobec otaczającej rzeczywistości.
Praca w kołach zainteresowań polega na organizowaniu uczniów w kilkuosobowe zespoły do prowadzenia z nimi zajęć według określonego planu i programu, w celu rozwijania ich indywidualnych uzdolnień i zamiłowań, poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności związanych z określoną dziedziną nauki, sztuki, sportu, organizowania czasu wolnego, pogłębiania działania wychowawczego.
Zajęć pozalekcyjne organizuje się zgodnie z takimi zasadami jak:

  • dostosowania działalności pozalekcyjnej do potrzeb i zainteresowań wychowanków oraz ich możliwości psychofizycznych
  • dobrowolności uczestnictwa wychowanków w zajęciach pozalekcyjnych
  • atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych dla uczniów jako stymulatora pożądanej aktywności.

Jest rzeczą wiadomą, że wychowanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w placówkach specjalnych jest ściśle powiązane z zajęciami pozalekcyjnymi. Z faktu tego wynika jasno, że zajęcia te służą poszerzaniu wiedzy uzyskanej na lekcjach o nowe treści i pomagają uczniom zdobyć nowe doświadczenia, umiejętności i sprawności. Uzupełniają i wspomagają pracę lekcyjną i wychowawczą szkoły poprzez stosowanie odmiennych treści, metod i środków. Dobrowolne i swobodne działanie, które charakterystyczne jest dla wszelkiej działalności w czasie wolnym, posiada duże wartości. Przede wszystkim wpływa odprężająco na organizm ludzki, jak również budzi i rozwija zainteresowania w różnych dziedzinach życia. Na terenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Turku działają różne koła zainteresowań, w których uczniowie mogą kształtować i rozwijać swoje zainteresowania i pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Zaangażowanie i pomysły prowadzących sprawiają, że zajęcia są bardzo popularne wśród uczniów.

 

 
Nazwa
prowadzonych
zajęć
 
 
Dzień i godzina odbywania zajęć
 
Uczestnicy zajęć
 
Nauczyciel prowadzący
 
Kółko języka angielskiego

 Środa

1435 – 1520

Uczniowie gimnazjum Magdalena Mizerkiewicz
Kółko matematyczne

 Poniedziałek

1340 – 1425

Uczniowie gimnazjum Iwona Andrzejak
Kółka komputerowe

Poniedziałek

1715 – 1800

Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Sławomir Sobczak

Poniedziałek

1530 – 1615

Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Jacek Kubiak
Kółko ekologiczne

Czwartek

1530 – 1615

Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej Marlena Graczyk
Kółka teatralne Piątek
800 – 845
Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej Elżbieta Kociołek
Środa
1530– 1615
Uczniowie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej
Beata Szczesiak
Kółka sportowe – gry i zabawy

Czwartek

800 – 845

Uczniowie szkoły podstawowej
Lena Matuszak
Kółko sportowe – zajęcia ogólnorozwojowe

Czwartek

800 – 845

Uczniowie szkoły podstawowej
Małgorzata Wawrzyniuk
Kółko sportowe – zajęcia z tenisa stołowego

Poniedziałek

1330 – 1415

Uczniowie gimnazjum
Marek Górski
Zajęcia rozwijające komunikację społeczną Czwartek
945 – 1045
Uczniowie gimnazjum
Anna Lipińska
Zajęcia rękodzieła w Muzeum

Wtorek

1520 – 1620

Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej
Karolina Piwowarska
ZHP – prowadzenie gromady zuchowej

Czwartek

1435 – 1535

Uczniowie szkoły podstawowej Anna Frankowska
ZHP – prowadzenie drużyny harcerskiej

Czwartek

1530 – 1630

Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Marta Bakalarz
Czwartek
1530 – 1630
Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej  Izabella Frątczak
Kółko wokalno – muzyczne

Piątek

700 – 800

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej Aneta Lubas
Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Czwartek
655 – 755
Uczniowie szkoły podstawowej Aneta Kubiak
Kółko regionalne
Środa
1530 – 1615
Uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Dagmara Dróżdż
Zajęcia rozwijające czytelnictwo
Wtorek
700 – 800
Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej  Wioletta Paruszewska
Gry i zabawy ogólnorozwojowe

Wtorek

1300 – 1400

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum
Aneta Wieczorkiewicz
Zajęcia z edukacji prozdrowotnej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”

Wtorek

755 – 855

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej
Katarzyna Czerniak
Gry i zabawy ogólnorozwojowe

Czwartek

1330 – 1430

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum
Anna Frątczak
Zajęcia terapeutyczne przez plastykę

Poniedziałek

800900

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej Małgorzata Mielczarek
Zajęcia terapeutyczne przez sztukę
Środa
1225 – 1325
Uczniowie szkoły podstawowej
 Izabela Siepka
Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Czwartek
1330 – 1430
Uczniowie  szkoły ponadpodstawowej Alina Adamiak
Kółko biblijne

Piątek

950 – 1035

Uczniowie szkoły podstawowej
Halina Rabiega
Zajęcia kształtujące postawy społeczne Wtorek
1630 – 1730
Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej Ewelina Książka
Kółko plastyczne Wtorek
855 – 940
Uczniowie szkoły podstawowej
Magdalena Mielczarek
Kółko muzyczne Poniedziałek
1600 – 1645
Uczniowie szkoły ponadpodstawowej Mariusz Dróżdż
 Zajęcia rozwijające czytelnictwo

Środa

650 – 750

 Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej  Karolina Poturała
Zajęcia z edukacji prozdrowotnej

Poniedziałek 1230 – 1300

Wtorek 1230 – 1300

 Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej Katarzyna Wielkopolan – Janik
Logoterapia

Środa

1230 – 1330

Uczniowie szkoły podstawowej Izabela Walczak
Doradztwo zawodowe

Środa

1530 – 1630

Uczniowie gimnazjum Beata Biała
Zajęcia świetlicowe – gry i zabawy

Poniedziałek

700 – 800

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej Anna Knop
Edukacja prozdrowotna

Czwartek

750 – 850

Uczniowie szkoły podstawowej Magdalena Marczyńska
Zajęcia rozwijające zdolności plastyczne

Wtorek

700 – 800

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej Ela Galoch