Zajęcia pozalekcyjne

„Warto odkrywać i rozwijać talenty”

Współczesna szkoła zgodnie z założeniem reformy systemu edukacji ma dbać przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia oraz kształtować w nim takie cechy jak: otwartość, aktywność i kreatywność. Świetnym polem do realizacji tego zadania są zajęcia organizowane w szkole poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym.
Zajęcia pozalekcyjne stanowią część dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły i są podejmowane w czasie wolnym od czynności powszechnie uznawanych za obowiązkowe. Zajęcia te stanowią ważny czynnik sprzyjający pogłębianiu nauczania i wychowania oraz kształcenia czynnej postawy uczniów wobec otaczającej rzeczywistości.
Praca w kołach zainteresowań polega na organizowaniu uczniów w kilkuosobowe zespoły do prowadzenia z nimi zajęć według określonego planu i programu, w celu rozwijania ich indywidualnych uzdolnień i zamiłowań, poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności związanych z określoną dziedziną nauki, sztuki, sportu, organizowania czasu wolnego, pogłębiania działania wychowawczego.
Zajęć pozalekcyjne organizuje się zgodnie z takimi zasadami jak:

  • dostosowania działalności pozalekcyjnej do potrzeb i zainteresowań wychowanków oraz ich możliwości psychofizycznych
  • dobrowolności uczestnictwa wychowanków w zajęciach pozalekcyjnych
  • atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych dla uczniów jako stymulatora pożądanej aktywności.

Jest rzeczą wiadomą, że wychowanie dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w placówkach specjalnych jest ściśle powiązane z zajęciami pozalekcyjnymi. Z faktu tego wynika jasno, że zajęcia te służą poszerzaniu wiedzy uzyskanej na lekcjach o nowe treści i pomagają uczniom zdobyć nowe doświadczenia, umiejętności i sprawności. Uzupełniają i wspomagają pracę lekcyjną i wychowawczą szkoły poprzez stosowanie odmiennych treści, metod i środków. Dobrowolne i swobodne działanie, które charakterystyczne jest dla wszelkiej działalności w czasie wolnym, posiada duże wartości. Przede wszystkim wpływa odprężająco na organizm ludzki, jak również budzi i rozwija zainteresowania w różnych dziedzinach życia. Na terenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Turku działają różne koła zainteresowań, w których uczniowie mogą kształtować i rozwijać swoje zainteresowania i pasje, pogłębiają wiedzę, przygotowują się do udziału w różnych konkursach i zawodach, spędzają czas w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Zaangażowanie i pomysły prowadzących sprawiają, że zajęcia są bardzo popularne wśród uczniów.

 

 
Nazwa
prowadzonych
zajęć
 
 
Dzień i godzina odbywania zajęć
 
Uczestnicy zajęć
 
Nauczyciel prowadzący
 
Kółko języka angielskiego

 Środa

1435 – 1520

Uczniowie szkoły podstawowej
Magdalena Mizerkiewicz
Kółko matematyczne

 Poniedziałek

1340 – 1425

Uczniowie gimnazjum Iwona Andrzejak
Kółka komputerowe

Poniedziałek

1615 – 1700

Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej Jacek Kubiak
Kółko ekologiczne

Środa

1530 – 1615

Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Marlena Graczyk
Kółka teatralne Wtorek
1435 – 1520
Uczniowie szkoły podstawowej
Elżbieta Kociołek
Poniedziałek
1530– 1615
Uczniowie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej
Beata Szczesiak
Logoterapia

Piątek

1130 – 1230

Uczniowie szkoły podstawowej Patrycja Danielewska
Kółko sportowe – zajęcia z tenisa stołowego

 Środa

1245 – 1330

Uczniowie szkoły podstawowej
Małgorzata Wawrzyniuk
Kółko sportowe – zajęcia z tenisa stołowego

Środa

1615 – 1700

Uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Marek Górski
Zajęcia rozwijające komunikację społeczną Środa
1040 – 1140
Uczniowie szkoły podstawowej
Anna Lipińska
Zajęcia rękodzieła w Muzeum

Wtorek

1330 – 1430

Uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
Karolina Piwowarska
Kółko rozwijające czytelnictwo

Środa

700 – 800

Uczniowie szkoły podstawowej gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej
Anna Frankowska
ZHP – prowadzenie drużyny harcerskiej
Wtorek
1620 – 1720
Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej  Izabella Frątczak
Kółko wokalno – muzyczne

Czwartek

700 – 800

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej Aneta Lubas
Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Piątek
655 – 755
Uczniowie szkoły podstawowej Aneta Kubiak
Kółko regionalne
Poniedziałek
750 – 850
Uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Dagmara Dróżdż
Zajęcia rozwijające czytelnictwo
Wtorek
1130 – 1230
Uczniowie szkoły podstawowej
 Wioletta Paruszewska
Gry i zabawy ogólnorozwojowe

Środa

1330 – 1430

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum
Aneta Wieczorkiewicz
Zajęcia z edukacji prozdrowotnej „Żyj zdrowo i bezpiecznie”

Środa

755 – 855

Uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Katarzyna Czerniak
Gry i zabawy ogólnorozwojowe Środa755 – 855 Uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Anna Frątczak
Zajęcia terapeutyczne przez plastykę

Poniedziałek

850950

Uczniowie szkoły ponadpodstawowej Małgorzata Mielczarek
Zajęcia terapeutyczne przez sztukę
Poniedziałek
1330 – 1430
Uczniowie szkoły podstawowej
 Izabela Siepka
Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Wtorek
755 – 855
Uczniowie  szkoły ponadpodstawowej Alina Adamiak
Kółko biblijne

Czwartek

800 – 845

Uczniowie szkoły podstawowej
Halina Rabiega
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne Piątek
1425– 1525
Uczniowie szkoły ponadpodstawowej Ewelina Pieszak
Kółko plastyczne Środa
800 – 845
Uczniowie szkoły ponadpodstawowej
Magdalena Kalinowska
Kółko muzyczne Poniedziałek
1600 – 1645
Uczniowie szkoły podstawowej i  ponadpodstawowej Mariusz Dróżdż
 Zajęcia rozwijające czytelnictwo

Piątek

650 – 750

 Uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej  Karolina Poturała
Zajęcia z edukacji prozdrowotnej

Poniedziałek 1230 – 1300

Środa 1230 – 1300

 Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadpodstawowej Katarzyna Wielkopolan – Janik
Edukacja czytelnicza Wtorek 800 – 845 Uczniowie szkoły ponadpodstawowej Ewa Wichrowska
Gry i zabawy ogólnorozwojowe

Środa

700 – 800

Uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej Beata Biała
Gry i zabawy ogólnorozwojowe

Wtorek

1615 – 1715

Uczniowie  gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej Anna Knop
Edukacja prozdrowotna

Czwartek

750 – 850

Uczniowie szkoły podstawowej Magdalena Marczyńska
Gry i zabawy ogólnorozwojowe
Czwartek
900 – 1000
Uczniowie szkoły podstawowej Elwira Bukowiecka
Terapia przez plastykę

Wtorek

700 – 800

Uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej Ela Galoch