Baza ZPEW

Budynek naszej placówki jest bardzo nowoczesny, funkcjonalny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażony jest w sygnalizację antywłamaniową, monitoring wizyjny, windę oraz niezbędne instalacje: telewizyjną, telefoniczną, a także sieć komputerową uczniowską i administracyjną.
Szkoła posiada następujące pomieszczenia:sale dydaktyczne, sala komputerowa, biblioteka z centrum multimedialnym, biblioteka z czytelnią, świetlica dla grup wychowawczych, pokoje sypialne dla wychowanków, pokój cichej nauki, gabinet dyrektora,gabinet wicedyrektora, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedyczno– rewalidacyjny, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, sala rekreacyjno – sportowa, siłownia, sala bilardowa, sala tenisa stołowego, strzelnica do broni pneumatycznej, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej, pokój nauczycielski, pokój wychowawców, sekretariat, księgowość, szatnia, sanitariaty, pokoje socjalne, pomieszczenia magazynowe, dyżurka portiera, stołówka.
Posiadane pomieszczenia, zarówno, co do ilości, jak i przeznaczenia odpowiadają potrzebom placówki.
Nasza placówka posiada również boisko do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz skocznię w dal, a dla najmłodszych plac zabaw. Ponadto do dyspozycji młodzieży jest boisko sportowe Orlik przy Zespole Szkół Technicznych.