Administracja i obsługa

     Do dobrej pracy placówki przyczyniają się również pracownicy administracyjno-obsługowi, którzy rzetelnie wywiązują się z powierzonych im obowiązków.
Wśród pracowników administracyjno – obsługowych Zespołu Placówek Edukacyjno– Wychowawczych są:
Jolanta Adamiak, Danuta Błaszczyk, mgr Aldona Grzelak-Kozajda, Lilla Jaworska, Karolina Kalinowska,  Włodzimierz Lodziński, Iwona Majcherek, Beata Marek, Ewelina Mikutowicz, Jolanta Paruszewska, Pietrzykowska Jolanta, Magdalena Poturała, Jadwiga Rychlik,  Piotr Stasiak, Katarzyna Sroczkowska, Szczap Patrycja, Szczecińska Agnieszka.