Administracja i obsługa

     Do dobrej pracy placówki przyczyniają się również pracownicy administracyjno-obsługowi, którzy rzetelnie wywiązują się z powierzonych im obowiązków.
Wśród pracowników administracyjno – obsługowych Zespołu Placówek Edukacyjno– Wychowawczych są:
Jolanta Adamiak, Wanda Bielawska, Danuta Błaszczyk, Piotr Dewicki, mgr Aldona Grzelak-Kozajda, Maria Górecka, Włodzimierz Lodziński, Iwona Majcherek, Beata Marek, Ewelina Mikutowicz, Jolanta Paruszewska,  Magdalena Poturała, Jadwiga Rychlik,  Halina Smolińska, Krzysztof Sylwestrzak.