Klub Olimpiad Specjalnych

Misją Olimpiad Specjalnych jest umożliwienie całorocznego systemu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, a celem zapewnienie uczestnikom lepszego rozwoju sprawności, wykazywania się odwagą, odczuwania radości, pokazywania swoich talentów i umiejętności, okazywania przyjaźni swoim rodzicom i innym zawodnikom Olimpiad Specjalnych oraz społeczności lokalnej.
Celem działalności Szkolnego Klubu Olimpiad Specjalnych jest organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych, treningów oraz kółek zainteresowań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Klub Olimpiad Specjalnych działa w ramach Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie-Konin od 1998 roku i obecnie skupia około 40 zawodników oraz 12 członków.
Nasi zawodnicy trenują dyscypliny sportowe objęte programem Olimpiad Specjalnych:  bowling,  badminton,  bocce, tenis stołowy, piłka nożna, jazda szybka na wrotkach, lekkoatletyka, MATP, narciarstwo zjazdowe i biegi na rakietach śnieżnych.
Trenerami uprawianych dyscyplin są: mgr Mariusz Dróżdż,  mgr Izabella Frątczak, mgr Marek Górski,  mgr Małgorzata Wawrzyniuk.
Dzięki systematycznym treningom nasi wychowankowie osiągają sukcesy na zawodach regionalnych, ogólnopolskich, europejskich i światowych.
Jako Klub od wielu lat jesteśmy współorganizatorem Regionalnego Mityngu w Pływaniu i Tenisie Stołowym, Regionalnym Turnieju Piłki Nożnej.
Przy Klubie działa również Program Rodzinny, który wspiera działania podjęte na rzecz Specjalnych Sportowców i ich rodzin.
Współpracujemy z wolontariuszami z I Liceum Ogólnokształcącego w Turku.
Zarząd Klubu stanowią:
  • przewodniczący – Małgorzata Wawrzyniuk,
  • sekretarz – Katarzyna Wielkopolan – Janik
  • członkowie – Izabella Frątczak
 
Zapraszamy na Facebook