Rada Rodziców

Życie Ośrodka byłoby niepełne bez Rodziców naszych uczniów.
Rodzice są obecni każdego dnia, spontanicznie i z zaangażowaniem włączają się w życie placówki służąc pomocą na miarę swych sił i możliwości.
Przy szkole działa Rada Rodziców, która systematycznie i planowo współpracuje ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Może też występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora i rady pedagogicznej. Rada Rodziców działa w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.
Jednym z ważnych zadań przypisanych Radzie Rodziców jest gromadzenie funduszy, niezbędnych dla wspierania działalności szkoły.
W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości rocznej 35 złotych. Prosimy o dokonywanie wpłat.
Te pieniądze zostaną zagospodarowane na potrzeby naszych dzieci i będą wspierać ich funkcjonowanie w szkole na różnorodnych płaszczyznach.
Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców lub opiekunów, to składka może być wnoszona tylko na jedno dziecko lub może być obniżona na wszystkie dzieci danych rodziców lub opiekunów.
Składkę można wpłacać:

  • skarbnikowi Oddziałowej ( Klasowej) Rady Rodziców,
  • skarbnikowi Rady Rodziców Szkoły,
  • wychowawcy klasy.

Współpraca z Rodzicami naszych uczniów i Radą Rodziców Szkoły układa się bardzo dobrze.

,

Rada Rodziców

Przewodnicząca
AGATA BINIEK
 
Zastępca przewodniczącej
DOROTA SADKOWSKA
 
Skarbnik
IWONA PAKUŁA
 
Sekretarz
MAŁGORZATA RACZYK

,