Kalendarz roku szkolnego SOSW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO: 2 września 2019 roku

I PÓŁROCZE : 2 września 2019 roku –  26 stycznia 2020 roku ( 90 dni nauki) 

II PÓŁROCZE:   27 stycznia 2020 roku – 26 czerwca 2020 roku ( 92 dni nauki)

 

TERMINY I PÓŁROCZA

 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 20 grudnia 2019 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania – do 7 stycznia 2020 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze – 22 stycznia 2020 r.
 4. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za I półrocze – 12 lutego 2020 r.
 5. FERIE ZIMOWE:  27 stycznia 2020 r. – 9 lutego 2020 r.

TERMINY II PÓŁROCZA

 1. Wiosenna przerwa świąteczna – od 9 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 21 maja 2020 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – do 5 czerwca 2020 r.
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za II półrocze – 19 czerwca 2020 r.
 3. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za II półrocze – 30 czerwca 2020 r.
 4. FERIE LETNIE: 27 czerwca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.

 

TERMINY EGZAMINÓW

 1. Egzamin ósmoklasisty:
 • język polski – 21 kwietnia 2020 r.
 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

26 czerwca 2020 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 02.09.2019

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.  

14.10.2019

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

3. Wszystkich Świętych 01.11.2019 ŚWIĘTO
4. Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2019 ŚWIĘTO
5.   02.01.2029 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
6.   03.01.2020 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
7. 1 Maja Święto Pracy 01.05.2020 ŚWIĘTO
8. Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2020 ŚWIĘTO
9. Boże Ciało 11.06.2020 ŚWIĘTO
10.   12.06.2020 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze