Kalendarz roku szkolnego SOSW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO: 1 września 2021 roku
I PÓŁROCZE : 1 września 2021 roku –  6 lutego 2022 roku ( 91 dni nauki) 
II PÓŁROCZE:   7 lutego 2022 roku – 24 czerwca 2022 roku ( 92 dni nauki)
 
TERMINY I PÓŁROCZA
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 22 grudnia 2021 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania – do 14 stycznia 2021 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze – 1 lutego 2022 r.
 4. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za I półrocze – 22 lutego 2022 r.
 5. FERIE ZIMOWE:  17 stycznia 2022 r. –  30 stycznia 2022 r.
 
TERMINY II PÓŁROCZA
 1. Wiosenna przerwa świąteczna – od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 17 maja 2022 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – do 1 czerwca 2022 r.
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za II półrocze – 14 czerwca 2022 r.
 3. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za II półrocze – 30 czerwca 2022 r.
 4. FERIE LETNIE: 25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.
 
TERMINY EGZAMINÓW
 1. Egzamin ósmoklasisty:
 • język polski –
 • matematyka –
 • język obcy nowożytny –
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
24 czerwca 2022 r.
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 01.09.2021

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2   14.10.2021 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
3.   15.10.2021 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
4. Wszystkich Świętych 01.11.2021 ŚWIĘTO
5. Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2021 ŚWIĘTO
6.   12.11.2021 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
7.   06.01.2022 ŚWIĘTO
8.   07.01.2022 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
9. 1 Maja Święto Pracy 01.05.2022 ŚWIĘTO
10.   02.05.2022 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
11. Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2022 ŚWIĘTO
12. Boże Ciało 16.06.2022 ŚWIĘTO
13.  

17.06.2022

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze