Kalendarz roku szkolnego SOSW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podstawa prawna:  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO: 1 września 2022 roku
I PÓŁROCZE : 1 września 2022 roku –  29 stycznia 2023 roku ( 95 dni nauki) 
II PÓŁROCZE:  13 lutego 2023 roku – 23 czerwca 2023 roku ( 87 dni nauki)
 
TERMINY I PÓŁROCZA
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 22 grudnia 2022 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania – do 11 stycznia 2023 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze – 25 stycznia 2023 r.
 4. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za I półrocze – 15 luty 2023 r.
 5. FERIE ZIMOWE:  30 stycznia 2023 r. –  12 luty 2023 r.
 
TERMINY II PÓŁROCZA
 1. Wiosenna przerwa świąteczna – od 6 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 19 maja 2023 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – do 2 czerwca 2023 r.
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za II półrocze – 19 czerwca 2023 r.
 3. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za II półrocze – 30 czerwca 2023 r.
 4. FERIE LETNIE: 24 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.
 
TERMINY EGZAMINÓW
 1. Egzamin ósmoklasisty:
 • język polski – maj 2023 r.
 • matematyka – maj 2023 r.
 • język obcy nowożytny – maj 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
24 czerwca 2022 r.
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

1.
02.09.2022
 
 
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 
2.
07.10.2022
 
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 
3.
14.10.2022
 
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 
4.
31.10.2022
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 
5.
02.05.2023
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
 
6.
09.06.2023
 
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze