Kalendarz roku szkolnego SOSW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO: 3 września 2018 roku

I PÓŁROCZE : 3 września 2018 roku –  3 lutego 2019 roku ( 89 dni nauki) 

II PÓŁROCZE:   4 lutego 2019 roku – 21 czerwca 2019 roku ( 89 dni nauki)

 

TERMINY I PÓŁROCZA

 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 1 stycznia 2019 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania – do 16 stycznia 2019 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze – 30 stycznia 2019 r.
 4. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za I półrocze – 7 lutego 2019 r.
 5. FERIE ZIMOWE:  14 stycznia 2019 r. – 27 stycznia 2019 r.

TERMINY II PÓŁROCZA

 1. Wiosenna przerwa świąteczna – od 18 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 20 maja 2019 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – do 4 czerwca 2019 r.
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za II półrocze – 18 czerwca 2019 r.
 3. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za II półrocze – 28 czerwca 2019 r.
 4. FERIE LETNI: 22 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.

 

TERMINY EGZAMINÓW

 1. Egzamin ósmoklasisty:
 • język polski – 15 kwietnia 2019 r.
 • matematyka – 16 kwietnia 2019 r.
 • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.
 1. Egzamin gimnazjalny:
 • część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
 • część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
 • część z języka obcego nowożytnego – 12 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:  21 czerwca 2019 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. nr 186 poz. 1245, ustalono dni wolne w roku szkolnym 2018/2019.

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 03.09.2018

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

2.  

31.10.2018

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

3.

Wszystkich Świętych

 

01.11.2018 ŚWIĘTO
4.  

02.11.2018

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

5. Święto Odzyskania Niepodległości

11.11.2018

 

ŚWIĘTO

 

6.  

29.04.2019

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
7.  

30.04.2019

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

8. 1 Maja Święto Pracy 01.05.2019

ŚWIĘTO

 

9.   02.05.2019

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

10. Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2019

ŚWIĘTO

 

11. Boże Ciało 20.06.2019

ŚWIĘTO