Kalendarz roku szkolnego SOSW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM
IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 
Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). oraz art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO: 1 września 2020 roku
I PÓŁROCZE : 1 września 2020 roku –  31 stycznia 2021 roku ( 98 dni nauki) 
II PÓŁROCZE:  1 lutego 2021 roku – 25 czerwca 2021 roku ( 89 dni nauki)
 
TERMINY I PÓŁROCZA
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 2 stycznia 2021 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania – do 17 stycznia 2021 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze – 27 stycznia 2021 r.
 4. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za I półrocze – 11 lutego 2021 r.
 
 1. FERIE ZIMOWE:  15 lutego 2021 r. –  28 lutego 2021 r.
TERMINY II PÓŁROCZA
 1. Wiosenna przerwa świąteczna – od 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 27 maja 2021 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – do 11 czerwca 2021 r.
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za II półrocze – 21 czerwca 2021 r.
 3. Termin posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej za II półrocze – 30 czerwca 2021 r.
 4. FERIE LETNIE: 26 czerwca 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.
TERMINY EGZAMINÓW
 1. Egzamin ósmoklasisty:
 • język polski – 25 maja 2021 r.
 • matematyka – 26 maja 2021 r.
 • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
25 czerwca 2021 r.
 
 
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 01.09.2020

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.  

14.10.2020

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
3.  

30.10.2020

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
4. Wszystkich Świętych 01.11.2020 ŚWIĘTO
5.   02.11.2020 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
6. Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2020 ŚWIĘTO
7.   04.01.2021 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
8.   05.01.2021 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
9. 1 Maja Święto Pracy 01.05.2021 ŚWIĘTO
10. Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2021 ŚWIĘTO
11. Boże Ciało 03.06.2021 ŚWIĘTO
12.   04.06.2021 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze