Kalendarz roku szkolnego SOSW

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


(podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO: 4 września 2017 roku

I PÓŁROCZE : 4 września 2017 roku –  21 stycznia 2018 roku ( 92 dni nauki)

II PÓŁROCZE:   22 stycznia 2018 roku – 22 czerwca 2018 roku ( 90 dni nauki)

 

TERMINY I PÓŁROCZA

 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 21 grudnia 2017 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania – do 5 stycznia 2018 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze 19 stycznia 2018 r.
 1. Ferie zimowe:  12 luty 2018 r. – 25 luty 2018 r.

 

 

TERMINY II PÓŁROCZA

 1. Wiosenna przerwa świąteczna – od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.
 2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych:
 • niedostatecznych z zajęć edukacyjnych,
 • nagannej z zachowania – do 20 maja 2018 r.
 1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych pozytywnych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – do 4 czerwca 2018 r.
 2. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za II półrocze 18 czerwca 2018 r.
 1. Ferie letnie:  23 czerwca 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.

 

TERMINY EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

 

 1. Egzamin gimnazjalny:
 • część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r.
 • część matematyczno – przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.
 • część z języka obcego nowożytnego – 20 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

 Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. nr 186 poz. 1245, ustalono dni wolne w roku szkolnym 2017/2018:

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 04.09.2017

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

2.   30.10.2017 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
3.   31.10.2017 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
4. Narodowe Święto  Niepodległości 11.11.2017 ŚWIĘTO
5. Święto Trzech Króli 06.01.2018

ŚWIĘTO

 

6.   30.04.2018 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
7. 1 Maja Święto Pracy 01.05.2018

ŚWIĘTO

 

8.   02.05.2018

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

 

9. Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2018 ŚWIĘTO
10.   4.05.2018 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
11. Boże Ciało 31.05.2018

ŚWIĘTO

 

12.  

01.06.2018

(piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych -zajęcia opiekuńczo – wychowawcze