Koszty pobytu w Bursie

 
 Koszty posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) to 19 złotych dziennie (wyżywienie obowiązkowe, całodzienne).
  • Koszt zakwaterowania dziecka w bursie ustalony przez organ prowadzący wynosi 90 złotych miesięcznie.
  • W pierwszym miesiącu pobytu w kasie placówki należy jednorazowo uiścić 80 złotych kaucji (zwracane w przypadku braku usterek przy wyprowadzeniu się z bursy).
    Wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie, do 20 dnia każdego miesiąca na poniższe konto:

Santander Bank Polska 24 1090 1229 0000 0001 4918 4199