Koszty pobytu w Bursie

 
 Koszty posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) to 15 złotych dziennie (wyżywienie obowiązkowe, całodzienne).
  • Koszt zakwaterowania dziecka w bursie ustalony przez organ prowadzący wynosi 70 złotych miesięcznie.
  • W pierwszym miesiącu pobytu w kasie placówki należy jednorazowo uiścić 70 złotych kaucji (zwracane w przypadku braku usterek przy wyprowadzeniu się z bursy).
    Wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie, do 20 dnia każdego miesiąca na poniższe konto:

Getin Bank 40 1560 0013 2711 2446 0000 0003