Koszty pobytu w Bursie

• Koszty posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) to 12,00 złotych dziennie (wyżywienie obowiązkowe, całodzienne).
• Ryczałtowy koszt zamieszkania w bursie wynosi 55 złotych miesięcznie – młodzież stała oraz turnus ODiDZ. W pierwszym miesiącu pobytu należy uiścić 60 zł kaucji (zwracane w przypadku braku usterek przy wyprowadzeniu się z bursy).
• Wpłat należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie, do 20 dnia każdego miesiąca – stali mieszkańcy, a turnus ODiDZ w pierwszym tygodniu pobytu.
• Opłaty można dokonać w kasie placówki lub na poniższe konto:

Getin Bank 40 1560 0013 2711 2446 0000 0003