Informacje dla Rodzica

GODZINY PRACY OŚRODKA:

OD 800 W PONIEDZIAŁEK DO 1600 W PIĄTEK

 

GODZINY PRACY BURSY SZKOLNEJ:

OD 1700 W NIEDZIELĘ DO 1600 W PIĄTEK

 

GODZINY PRACY

DYREKCJI PLACÓWKI

 

PONIEDZIAŁEK            800 – 1530

WTOREK                      800 – 1530

ŚRODA                          800 – 1530

CZWARTEK                   800 – 1530

PIĄTEK                         800 – 1530

 

GODZINY PRACY

SEKRETARIATU I KSIĘGOWOŚCI

SEKRETARIAT

poniedziałek – piątek       730 – 1530

KSIĘGOWOŚĆ

poniedziałek – piątek       730 – 1530

 

GODZINY PRACY

SPECJALISTÓW

  PEDAGOG PSYCHOLOG PIELĘGNIARKA
 PONIEDZIAŁEK
12.15 – 14.35
15.20 – 18.00
8.00 – 12.00 7.45 – 10.00
 WTOREK 7.30 – 12.00 10.45 – 16.15 12.00 – 15.00
 ŚRODA 11.30 – 16.00
8.00 – 11.30
12.30 – 13.30
12.00 – 15.00
 CZWARTEK 10.30 – 15.00
8.00 – 12.30 7.45 – 15.00
 PIĄTEK 8.30 – 12.00
10.00 – 12.30
13.30 – 15.00
7.45 – 11.00

 

  BIBLIOTEKARZ WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
 PONIEDZIAŁEK
6.55 – 8.55
9.45 – 14.25
7.00 – 14.00
 WTOREK 8.50 – 14.25 8.00 – 14:00
 ŚRODA 7.30 – 14.25 10.00 – 15.00
 CZWARTEK
7.00 – 7.50
9.50 – 14.25
8.00 – 15.00
 PIĄTEK
7.00 – 7.50
9.50 – 14.25
 –