1% DLA STOWARZYSZENIA

ulotka stowarzyszenie
Stowarzyszenie ”Przyjaźni Dzieciom”  przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  im. Kornela Makuszyńskiego w Turku.
Mówi się , że niepełnosprawność zamyka na świat, że wyklucza z pasji, zainteresowań i talentów, ze główną jej cechą to bezradność i ciągła potrzeba opieki, pomocy. Staramy się udowodnić że jest wręcz przeciwnie. Że Inny to nie znaczy bezczynny i gorszy. Dlatego w 2005 roku powołaliśmy Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom. Fundament Stowarzyszenia tworzą nauczyciele uczący w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Turku ale od lat wspiera nas również grupa wspaniałych rodziców, na których zawsze możemy liczyć.
Głównym statutowym celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, wieloprofilowa rehabilitacja oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin z otoczeniem. W swojej pracy skupiamy się głownie na dzieciach i młodzieży z Ośrodka ale nie zapominamy o ich bliskich, którzy na co dzień borykają się z problemem niepełnosprawności w rodzinie.
Wzorem podobnych organizacji podejmujemy działania mające na względzie naszych podopiecznych. W naszych codziennych staraniach dążymy do tego, aby umożliwić im godne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, tworząc możliwie jak najkorzystniejsze warunki do rozwoju psychofizycznego i osobowego.
Jako grupa ludzi  zaangażowanych i energicznych lubimy zmieniać teorię w praktykę, dlatego co roku realizujemy projekty mające na celu promowanie osiągnięć i sukcesów osób niepełnosprawnych  – od lat wspieramy działania i inicjatywy kulturalne prowadzone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ( Integracyjny Festiwal Talentów, teatr Makuszaki).
Nie boimy się wyzwań. Przełamujemy mity i stereotypy jakie towarzyszą osobom niepełnosprawnym. Potrafimy pokazać naszych podopiecznych w świetle ich sukcesów, jako zwycięzców własnych słabości i nieprawdziwych przekonań. ( poczytaj o Turrmagedonie lub Miniolimpiadzie).
Nie zapominamy o sprawności fizycznej tak bardzo ważnej w codziennym życiu. Z pozyskanych na projekt funduszy mamy możliwość sfinansowania profesjonalnej rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem Sali Rehabilitacyjnej na ul. Parkowej. Efekty rehabilitacji medycznej wzmacniamy w trakcie organizowanych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne nad morzem lub w górach. Tam też jest czas na rozwijanie zainteresowań i integrację osób niepełnosprawnych.
 
Staramy się wspierać i pomagać rodzinom dotkniętych problemem niepełnosprawności, organizujemy rodzicielskie grupy wspierające.  Rodzice mogą zawsze uzyskać fachową poradę specjalisty oligofrenoedagoga, terapeuty integracji sensorycznej czy doradcy zawodowego. Takie spotkania to też okazja na zaprzyjaźnienie się społeczności rodziców, czas na wymianę doświadczeń, refleksji i pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji.
W 2015 roku Stowarzyszenie uzyskało statut organizacji pożytku publicznego to znaczy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie możemy pozyskiwać środki przekazywane w ramach odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Możesz nam pomóc przekazując 1% podatku
KRS – 0000235250
 
lub dokonując wpłaty na konto:
Stowarzyszenie „ Przyjaźni Dzieciom”
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Turku;
ul. Piłsudskiego 5; 62-700 Turek.
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie 59 8557 0009 0500 1725 2005 0001
 
Cały dochód przekazany na konto stowarzyszenia przeznaczony jest na naszych podopiecznych a wszystkie osoby zaangażowane w organizację projektów wykonują swoją pracę w ramach wolontariatu.
 
Szczegółowo o naszych działaniach przeczytacie Państwo na naszej stronie na Facebooku