Zajęcia warsztatowe pt. Wielkanocne stroiki

24 marca w ramach działającego w naszej placówce Klubu dla Rodziców odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Wielkanocne stroiki”, w których uczestniczyli uczniowie klasy S1-3AA wraz z rodzicami. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z tradycją świąt wielkanocnych oraz zacieśnienie więzi emocjonalnych między dziećmi, rodzicami i nauczycielem. Prowadząca warsztaty w formie pogadanki omówiła tradycje związane ze świętami wielkanocnymi i objaśniła symbolikę jajka i kolory stosowane w tym okresie. Następnie przedstawiła przygotowane materiały i narzędzia potrzebne do wykonania stroików wielkanocnych, zwracając uwagę na konieczność przestrzegania przepisów bhp podczas używania narzędzi. Rodzice ze swoimi dziećmi przystąpili do wykonania świątecznych dekoracji. Wszyscy byli bardzo kreatywni i chętnie współpracowali w zespole. Panowała serdeczna i życzliwa atmosfera. Po uporządkowaniu stanowisk pracy uczniowie zaprezentowali wykonane prace i uzasadnili dobór elementów dekoracyjnych. Wszyscy biorący udział w zajęciach wykazali się dużym zaangażowaniem i aktywnością w przygotowaniu ozdób wielkanocnych. Zajęcia obserwowała wicedyrektor Zespołu, pani Agnieszka Idzikowska. Wszystkim rodzicom i gościom dziękujemy za udział w warsztatach. Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła, pani Magdalena Kalinowska.