Konkurs Diecezjalny (etap szkolny) w związku z nawiedzeniem naszej Diecezji Matki Bożej w kopii Ikony Jasnogórskiej

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej pod patronatem ks. biskupa naszej Diecezji, Krzysztofa Wętkowskiego ogłosił dla uczniów szkół podstawowych konkurs. Jednym z jego celów jest zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w przeżywanie w tym roku na terenie Diecezji Włocławskiej nawiedzenia Matki Bożej w kopii Ikony Jasnogórskiej. Uczniowie z naszego Ośrodka  wzięli udział w dwóch kategoriach.
13 stycznia rozstrzygnięto etap szkolny.
Czternastu uczniów z klas I-III wzięło udział w konkursie plastycznym pt. „Młodzi kreatorzy mody – najpiękniejsza suknia miłości dla naszej Królowej”.
Komisja w składzie: pani Beata Szczesiak, pani Anna Knop, pani Aneta Lubas wytypowała trzy prace do etapu diecezjalnego, są to parce uczniów: Kingi Misiek, Adama Szydłowskiego i Oskara Kaszuby z klasy S3C. Wyróżnienie przyznano uczniom z klas: S3B – Jakubowi Kosowi i z klasy S3AA – Natalii Zakrzewskiej i Szymonowi Kokorzyckiemu.
W konkursie literackim pt. „Piszemy list do Królowej Polski” – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych wzięło udział sześcioro uczniów. Komisja w składzie: pani Marta Bakalarz, pani Marlena Graczyk i pani Magdalena Marczyńska zakwalifikowała do kolejnego etapu prace uczniów z klasy S5L – Mateusza Kałużnego, Fabiana Winiarskiego oraz z klasy S6L – Miłosza Rostowskiego.
17 stycznia Pani Dyrektor, Izabela Piotrowska wraz z katechetką Elżbietą Stefańską, koordynatorką etapu szkolnego dziękując za udział i gratulując sukcesów, wręczyły wszystkim uczestnikom dyplomy z pamiątkowymi upominkami. Podziękowania zostały skierowane również w stronę rodziców oraz wszystkich wychowawców.