„Świąteczne i zimowe znaki migowe”

W naszym Ośrodku odbyły się zajęcia z Modułu II w ramach Interdyscyplinarnego Projektu Edukacyjnego ,,Migowy dla dzieci”. Podczas zajęć z realizacji tego modułu uczniowie poznali znaki języka migowego kojarzące się z zimą i Świętami Bożego Narodzenia, wzbogacając tym samym komunikację o elementy polskiego języka migowego. Na początku odbyliśmy rozmowę aktywizującą na temat skojarzeń związanych z zimą. W oparciu o uzyskane odpowiedzi i film instruktażowy wprowadziliśmy niektóre ze znaków migowych. Wychowankowie z zaangażowaniem przedstawiali na forum grupy znaki wizualno-przestrzenne. W kolejnej części spotkania wzięli udział w zabawach logorytmicznych, mających na celu rozwijanie uwagi słuchowej, kształtowanie sprawności ruchowej i motoryki całego ciała, uwrażliwienie na tempo, rytm, melodię. W każdej z zabaw przypominaliśmy znaki języka migowego. Zwieńczeniem zajęć było wprowadzenie w stan odpoczynku i odprężenia z muzyką relaksacyjną w tle.
Zajęcia przygotowały: Elwira Bukowiecka i Patrycja Danielewska.
Ekspertem Modułu II była @Agnieszka Kaproń, Terapia dzieci z wadą słuchu, a organizatorem projektu jest @MiguMig-zabawy z językiem migowym.