Konkurs pt. „Bombka sensoryczna”

Na przełomie listopada i grudnia 2022 roku w naszym Ośrodku przeprowadzono konkurs pt. „Bombka sensoryczna”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu bombki przy pomocy dowolnej techniki, która oddziałuje na zmysły: wzroku, słuchu, dotyku, węchu. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów. Jego celem było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie kreatywności, poczucia estetyki, samodzielności.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, uczniowie wykazali się wysokim poziomem zaangażowania. W kategorii indywidualnej przyznano: I miejsce – Michał Jaworski klasa P3A, II miejsce – Jakub Anders klasa S7L, III miejsce – Wiktoria Paczkowska klasa S7L oraz wyróżniono: Mateusza Kałużnego klasa S5L i Wiktorię Gnatek klasa S7L. W kategorii grupowej przyznano następujące wyróżnienia: klasa S1-3AA, klasa S1-3C, klasa P1 oraz P2-3B. Pozostałych uczestników także nagrodzono dyplomami i słodkim poczęstunkiem.
Organizatorkami konkursu były: Ewelina Pieszak i Katarzyna Czerniak.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w miesiącu styczniu z powodu dużej liczby zachorowań wśród nauczycieli i uczniów.