Akcja charytatywna ,,Paczka słodkości”

Wychowankowie naszej bursy aktywnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych, ponieważ czują, że pomoc innym jest niezwykle ważna w ich życiu. W ramach charytatywnej akcji przedświątecznej „Paczka słodkości” wychowankowie zorganizowali zbiórkę słodyczy dla dzieci z grup wychowawczych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku. Dzięki ofiarności naszej społeczności, mogliśmy przygotować paczkę i wręczyć ją w dniu 20 grudnia, tuż przed świętami. Poprzez takie działania młodzież uczy się wrażliwości, ofiarności, dzielenia się oraz dostrzegania potrzeb innych ludzi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i okazane serce.
Przedsięwzięcie zorganizowały wychowawczynie: Małgorzata Papierkowska i Katarzyna Nitecka.