Stroik bożonarodzeniowy

Dnia 16 grudnia 2022 roku w naszym Ośrodku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Stroik bożonarodzeniowy”. Celem konkursu było pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci, umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu oraz zachęcanie do kultywowania tradycji świątecznych. Konkurs skierowany był do całej społeczności szkolnej. Przedmiotem konkursu było wykonanie stroika świątecznego z materiałów trwałych w formie przestrzennej.
Wszystkie prace, które wpłynęły na ręce organizatorów były piękne. W związku z tym jury miało duży problem z wyłonieniem zwycięzców. Oceniając pracę zwracało uwagę na oryginalność kompozycji, brak elementów gotowych, wykorzystanie materiałów naturalnych i estetykę wykonania.
Po wnikliwej analizie I miejsce przyznano klasie P1, II miejsce otrzymała klasa P3C, natomiast III miejsce przypadło klasie P3A. Zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu wręczono dyplomy i słodki upominek.
Za udział w konkursie serdecznie dziękujemy.
Organizatorkami konkursu były: Małgorzata Mielczarek, Anna Frątczak.