Najpiękniejszy stół świąteczny

Dnia 8 grudnia 2022 roku uczniowie z naszego Ośrodka wzięli udział w międzyośrodkowym konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejszy stół świąteczny”. Konkurs odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale. Jego celem było kultywowanie wielowiekowych polskich tradycji, kształtowanie umiejętności współpracy między uczniami oraz rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych. Konkurs skierowany był do uczniów Szkoły Branżowej I stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Drużyny składały się z dwóch osób, ich zadaniem było przygotowanie dekoracji wraz z zastawą do zaproponowanego menu na rodzinną kolację świąteczną. W tym roku szczególny nacisk kładziono na to, aby wszystko było jak najbardziej naturalne i nawiązywało do polskiej tradycji.
Każda Drużyna dysponowała własnymi elementami dekoracyjnymi, bielizną i zastawą stołową. Nasza, w składzie: Amelia Zielińska i Mateusz Korczyński zajęła II miejsce. Uczniowie  otrzymali dyplom oraz nagrodę. Konkurs oceniało niezależne jury. W przerwie konkursowej odbył się słodki poczęstunek.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze i wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój.
Opiekunką uczniów w czasie konkursu była Małgorzata Mielczarek.