Zbiórka karmy dla zwierząt i wycieczka do schroniska

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt, w związku z tym w naszym Ośrodku w ramach programu ekologicznego „Przyjaciele przyrody” odbyła się zbiórka karmy dla zwierząt mieszkających w schronisku w Turku. Po jej zakończeniu uczniowie wraz nauczycielami wybrali się do schroniska w celu jej przekazania. Dzieci miały więc okazję zwiedzić schronisko i poznać jego podopiecznych.
Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za udział w zbiórce i okazane serce!
Organizatorami akcji były: Karolina Poturała i Magdalena Mikołajczyk.