Zajęcia w Muzeum

24 listopada 2022r. uczniowie klas S1-3C oraz S1-3AA brali udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez panią Martę Baraniecką.
Głównym celem spotkania było stymulowanie zmysłu dotyku, wyobraźni oraz koncentracji uwagi.
Podczas spotkania uczniowie wykonywali świąteczne talerzyki z gliny. Do ich zadań należało rozwałkowanie gliny, wycięcie ozdób przy pomocy foremek oraz zaprojektowanie własnych talerzy. Praca przebiegała sprawnie i sprawiała naszym podopiecznym wiele radości.
Po wykonaniu talerzyków, pani Marta zabrała nas na wystawę gobelinów, które zostały przesłane do Muzeum w Turku na XIII Ogólnopolski Konkurs Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej. Wystawa zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie i na długo zapadnie w naszej pamięci.
Opiekunami uczniów podczas warsztatów były: Anna Mikołajczyk, Magdalena Kalinowska.