Każdy kraj ma swoje łamańce

Język polski nie należy do najprostszych języków. Szczególnie trudne do wymówienia są niektóre frazy. Łamańce językowe są prawdziwą gimnastyką dla naszego aparatu mowy, a także świetną zabawą. W związku z czym, powstały całe wierszyki, których zadaniem jest „połamanie” języka osób próbujących je wymówić.
W dniu 23 listopada w naszej bursie odbył się konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Łamańców Językowych. Wzięło w nim udział sześcioro wychowanków: Amelia, Elwira, Eliza, Dawid, Mikołaj i Marcel. Każdy z nich recytował wybrany wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej.
Celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej młodzieży, dążenie do poprawności językowej, jak również dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową.
Poziom był bardzo wysoki, młodzież wykazała się niezwykłą umiejętnością poprawnej wymowy, perfekcyjną dykcją oraz dużą kreatywnością. Konkurs zakończył się dogrywką między Amelią a Mikołajem, w której zwyciężyła Amelia.
Spotkanie zorganizowały: Beata Sielecka i Małgorzata Papierkowska.