English Master

Dnia 21 listopada 2022 r. uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim biorąc udział w konkursie English Master. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności reagowania na wypowiedzi w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Pierwsze zadanie konkursowe polegało na dopasowaniu odpowiednich reakcji do przedstawionych sytuacji. Drugie zadanie sprawdzało znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych), dzięki czemu konkurs był również doskonałym treningiem przed egzaminem ósmoklasisty.
Zwycięzcą został uczeń klasy VIII – Piotr Zajfert, a wyróżnienie zdobył Szymon Janiak z klasy VII szkoły podstawowej. Otrzymali oni dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Konkurs zorganizowała Magdalena Mizerkiewicz.