XXXVII Światowe Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym

Dnia 19 listopada w łączności z papieżem Franciszkiem i młodzieżą całego świata przeżywaliśmy XXXVII Światowe Dni Młodzieży pod hasłem „Maryja wstała i poszła z pośpiechem (Łk 1, 39)”. W wymiarze diecezjalnym spotkanie odbyło się w Koninie w Parafii Św. Maksymiliana. Głównym punktem była Msza św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego, który wskazał na zadania wynikające z bycia wierzącym oraz potrzebę stawania się człowiekiem, żyjącym według ducha. Ksiądz biskup powiedział do nas, że przez chrzest, bierzmowanie i niesienie Chrystusa światu, ewangelizacja staje się naszym powołaniem. Przyjaźń z Chrystusem buduje drogę do bycia człowiekiem duchowym. Eucharystia, spowiedź pozwalają nam jeszcze bardziej stawać się przyjacielem Jezusa, który jest największym autorytetem.
Uczniowie z naszego Ośrodka zwiedzili wystawę o Cudach Eucharystycznych, która przybliżyła nam również zakochanego w Eucharystii błogosławionego Carlo Acutis. Przed Eucharystią wysłuchali koncertu ewangelizacyjnego zespołu „Maksymalni” z Konina oraz świadectw osób żywej wiary.
Dziękujemy Organizatorom autokarowego wyjazdu z Parafii Św. Barbary, ponieważ dzięki temu mogliśmy w imieniu naszego Ośrodka również czynnie odpowiedzieć na zaproszenie JE ks. bp Krzysztofa Wętkowskiego i wziąć w nim udział.
Organizatorem akcji była Elżbieta Stefańska.