SPELLING BEE – MISTRZ LITEROWANIA

Dnia 14 listopada 2022 r. w naszym Ośrodku odbył się konkurs literowania słów w języku angielskim „Spelling Bee”, adresowany do uczniów klas І-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było utrwalenie znajomości angielskiego alfabetu i słownictwa oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Zadaniem uczniów było poprawne przeliterowanie wylosowanych słów należących do różnych kategorii tematycznych takich jak: części garderoby, środki transportu, zwierzęta, produkty spożywcze, przybory szkolne. Uczniowie dzielnie radzili sobie z niełatwym zadaniem, a po zaciętej rywalizacji udało nam się wyłonić Mistrza Literowania. Został nim uczeń klasy І – Kacper Pawlak.
Uczeń otrzymał dyplom oraz nagrodę rzeczową. Pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy i upominki. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Konkurs zorganizowała Magdalena Mizerkiewicz.