Korona dla Króla naszych serc

20 listopada obchodziliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wprowadzoną przez papieża Piusa XI w 1925 r. W stosunku do innymi tego typu uroczystości jest ona dość młoda, lecz w swej treści teologicznej od zawsze istniejąca w wierze Kościoła.
W związku z tym w naszym Ośrodku na szkolnych katechezach nie tylko wykonywaliśmy korony dla Jezusa, ale również gazetkę z hasłem „Króluj nam Chryste”. Było to nasze świadectwo, które daliśmy w Parafii NSP Jezusa w Turku. Pragniemy bowiem, aby Jezus był Królem naszych serc.
Akcję zorganizowały: Elżbieta Stefańska i Halina Rabiega.