Mini Olimpiada

16 listopada na hali przy Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się impreza integracyjna pod hasłem Mini Olimpiada, w której wzięły udział najmłodsze dzieci z naszego Ośrodka oraz Przedszkoli Samorządowych Nr 5, 6 i 8. Celem tego sportowego wydarzenia była promocja i rozwój aktywności wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja dzieci o obniżonym funkcjonowaniu psychomotorycznym. Mali sportowcy zachęcani silnym dopingiem swoich kolegów wykonywali wiele czynności ruchowo-manualnych takich jak: marsz po ławeczce, rzut piłką do celu, slalom z ominięciem przeszkód, przeciąganie szarfy, przejście przez tunel i inne. Zadania wykonywali samodzielnie lub z pomocą nauczycieli i wolontariuszy.
            Aby uczniowie mogli przez chwilę odpocząć i oderwać się od wielkich emocji, między rozgrywkami odbywały się zabawy integracyjne i rytmiczno-taneczne. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zmagań sportowych zostali nagrodzeni pamiątkowym medalem.
            Zadanie dofinansowano ze środków Powiatu Tureckiego oraz Stowarzyszenia „Przyjaźni Dzieciom”. Imprezę wspierali wolontariusze ze Szkolnego Klubu i Stowarzyszenia Absolwentów i przyjaciół przy Zespole Szkół Technicznych w Turku.
Za organizację Mini Olimpiady odpowiedzialne były: Aneta Kubiak, Anna Knop, Aneta Lubas, Małgorzata Wawrzyniuk i Katarzyna Wielkopolan-Janik.