Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny ,,Migowy dla dzieci”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej rozpoczęli przygodę z nauką języka migowego w ramach Interdyscyplinarnego Projektu Edukacyjnego ,,Migowy dla dzieci”. Podczas projektu realizowane będą IV moduły pracy. Każdy z nich to zajęcia z innej dziedziny, przygotowane przez Ekspertów projektu. Nauka języka migowego może dotyczyć również dzieci słyszących, ponieważ niesie ze sobą szereg korzyści.
Celem projektu jest budowanie świadomości związanej z polskim językiem migowym wśród dzieci słyszących, rozwijanie otwartości, empatii i pewności siebie, przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych, rozwój komunikacji, rozwój motoryki małej i dużej, wspomaganie kreatywnego myślenia.
Podczas realizacji I Modułu uczniowie wysłuchali tekstu dotyczącego kolorowych piłeczek. Następnie ułożyli historyjki obrazkowe dotyczące opowiadania i nauczyli się przedstawiać kolory za pomocą języka migowego. Kolejnym zadaniem było odwzorowywanie i nazywanie emocji, które również zostały zaprezentowane w formie języka migowego.
Zajęcia przygotowały: Patrycja Danielewska i Elwira Bukowiecka.