Wybory Młodzieżowej Rady Bursy

O godzinie 20.00 w świetlicy naszej placówki 5 października 2022 r. odbyły się wybory do Samorządu Bursy Szkolnej. Spotkanie rozpoczęła opiekunka Młodzieżowej Rady Bursy pani Małgorzata Papierkowska. Zaproponowała wybory uzupełniające, ponieważ 3 z 5 członków Rady nadal mieszka w bursie i wyrazili zgodę na dalszą współpracę. Pani Małgorzata Papierkowska omówiła regulamin i sposób głosowania w roku szkolnym 2022/23. Młodzież jednogłośnie jako przewodniczącego wybrała Jakuba Szymczaka, a zastępcą została Elwira Jackowska. Następnie w głosowaniu tajnym wybrano członków Rady. W głosowaniu wzięło udział 36 wychowanków. Powołano Komisję Skrutacyjną w skład której weszli: Elwira Jackowska i Jakub Szymczak.
Ostatecznie Młodzieżowa Rada Bursy składa się z następujących wychowanków:
Przewodniczący: Jakub Szymczak, Z-ca Przewodniczącego: Elwira Jackowska. Członkowie Rady: Amelia Nawrocka, Błażej Pawełek, Kacper Maik i Michał Pajor. Następnie przystąpiono do wyborów kandydatów do sekcji działających w bursie i ich członków. Głosowanie było jawne. Chętni wychowankowie zgłaszali się sami lub koledzy i koleżanki proponowali ich kandydatury.
Skład poszczególnych sekcji przedstawia się następująco:
Sekcja kulturalno-oświatowa: Aneta Bartczak, Błażej Pawełek, Sandra Polewska, Wiktoria Stołowska, Jakub Szymczak, Dawid Kowalski i Weronika Janczak.
Sekcja dekoracyjno-porządkowa: Julia Krawczyk, Paulina Krawczyk, Patrycja Michalska, Amelia Nawrocka, Wiktoria Zajfert, Agata Kornat, Maja Kowalczyk, Marietta Matuszewska Marcelina Cichomska.
Sekcja informatyczna: Kacper Karos, Bartosz Kazimierski, Michał Pajor, Błażej Pawełek, Sebastian Ruciński, Norbert Jackowski, Jan Sobczak, Aleksander Kurpik, Mikołaj Niewiadomski, Eliza Włosek.
Wolontariat: Sandra Polewska. Wybrano też przewodniczących grup wychowawczych, których skład przedstawia się następująco: I grupa – Błażej Pawełek, II grupa – Aneta Bartczak, III grupa – Weronika Janczak.
Życzymy owocnej współpracy!!!!