29 akcja Sprzątania Świata

Dnia 19 września uczniowie naszego Ośrodka zaopatrzeni w worki i rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”, której tegoroczne hasło brzmiało: „Wszystkie śmieci są nasze”. Zanim dzieci wyruszyły, aby posprzątać teren szkoły, koordynatorzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz głównego celu akcji, którym było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie dzieciom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.
Organizatorami akcji były: Dagmara Dróżdż, Magdalena Marczyńska i Anna Pawlak.