Hejt? Hejtu nie promuję, Hejt banuję, bo reaguję!

19 września w naszej bursie odbyło się spotkanie, którego celem było zapoznanie wychowanków z definicjami: hejtu, mowy nienawiści, cyberbullingu i trollingu. Poznali oni przyczyny i konsekwencje zjawiska hejtu i sposoby radzenia sobie z nim.
Podczas spotkania młodzież rozmawiała o emocjach, jakie mogą towarzyszyć odbiorcy hejtu, zastanawiała się nad tym, co motywuje autorów hejtu i jak można się przed nim bronić.
Wychowawczynie starały się wpoić uczniom, jak ważne jest szanowanie godności drugiego człowieka i zdania innych.
Organizatorkami spotkania były: Małgorzata Papierkowska, Beata Sielecka i Mirosława Greber.