Narodowe Czytanie – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

Wychowankowie Bursy Szkolnej przyłączyli się do akcji organizowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę, która odbywa się od 2012 r. Spotkanie miało na celu popularyzację czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Młodzież chętnie zaangażowała się w czytanie utworów Adama Mickiewicza. Fragmenty wybranych „Ballad i romansów” takich jak: „Przyjaciele”, „Świteź” i „Pani Twardowska” odczytały: Marta, Sandra i Eliza. Dziewczęta doskonale oddały charakter i klimat czytanych fragmentów.
Na zakończenie wszyscy chętni zmierzyli się z łamigłówką dotyczącą wcześniej wybranych tekstów. Najszybciej hasła odszukała Marta, która otrzymała nagrodę.
Serdecznie gratulujemy!
Akcję w bursie zorganizowały wychowawczynie : Małgorzata Papierkowska i Beata Sielecka.