Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

Dnia 1 września 2022 roku, o godzinie 9:00 w naszym Ośrodku odbyło się rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Kolejnym punktem akademii było przemówienie Pani dyrektor, Izabeli Piotrowskiej, która serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła bogatą ofertę naszej placówki. Pani Dyrektor omówiła także dokonania w zakresie prac remontowych mających miejsce podczas wakacji i przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz całe grono pedagogiczne. Na zakończenie życzyła uczniom powodzenia w nauce, a nauczycielom sukcesów w pracy.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan Władysław Karski, Wicestarosta Powiatu Tureckiego, który w swoim przemówieniu zwrócił się zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Życzył wszystkim wychowankom powodzenia w nowo rozpoczynającym się okresie nauki, a nauczycielom wytrwałości w codziennej pracy.