Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,SUPER TATA”

W miesiącu czerwcu uczniowie naszego Ośrodka zaprezentowali swoje umiejętności plastyczne w powiatowym konkursie ,,SUPER TATA”, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Turku.
Wychowankowie klas I-VIII szkoły podstawowej z wielkim zapałem przystąpili do wykonywania prac, wykazując się pomysłowością i stosując różne techniki plastyczne. W efekcie końcowym powstały piękne prace, które zostały przekazane do komisji konkursowej.
Po dokonaniu oceny 200 nadesłanych prac plastycznych z całego powiatu tureckiego, jury przyznało nagrody naszym uczniom: Mateuszowi Kałużnemu z kl. IV, którego opiekunem była pani Beata Szczesiak oraz Adamowi Knopowi z kl. VI, który wykonał pracę pod kierunkiem pani Beaty Białej.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 23 czerwca 2022r. w sali konferencyjnej im. ,,Solidarności” Starostwa Powiatowego w Turku. Dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe wręczyli pan Dariusz Kałużny, Starosta Turecki, pan Sławomir Kosobudzki, Naczelnik Wydziału Edukacji oraz pani Joanna Chalecka – Kuraszyk, artysta plastyk, pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku. Spotkanie uświetnili swą obecnością rodzice i bliscy młodych artystów. Naszemu Adasiowi towarzyszyła mama Małgosia, a Mateuszowi wychowawczyni Marlena Graczyk.
Dziękujemy wszystkim uczniom Ośrodka i ich opiekunom za udział w konkursie, a wyróżnionym serdecznie gratulujemy.