Zdrowo jem, więcej wiem

Sprawozdanie z projektu „ Zdrowo jem, więcej wiem”

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej naszego Ośrodka biorą udział w dwunastej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównymi celami projektu jest: wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania, przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych, uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Projekt jest podzielony na dwa etapy: jesienno-zimowy i wiosenny.

W ramach etapu jesienno – zimowego uczniowie zrealizowali następujące zadania:

  • Co należy jeść, aby być zdrowym?
  • Plakat do hasła: „Dbam o zdrowie”
  • W białej krainie – ostrożnie z cukrem i solą.
  • Najlepszy rysunek zdrowych słodyczy.
  • Jak skutecznie zmienić złe nawyki żywieniowe?

Głównym celem zadania pt. „Co należy jeść, aby być zdrowym”?  było zachęcenie uczniów do podjęcia decyzji o zmianie nawyków żywieniowych oraz uczenie dzieci odpowiedzialności za własne zdrowie. Nauczyciele wykorzystując prezentację „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie” zapoznali uczniów z produktami, które należy jeść, aby być zdrowym oraz piramidą żywienia. Dzięki niej  dzieci dowiedziały się, które produkty powinny stanowić podstawę naszego żywienia, a których powinniśmy unikać, bądź spożywać w małych ilościach.  Następnie uczniowie wypełniali karty pracy oraz wykonali piramidy żywienia zgodnie  z przekazanymi wcześniej informacjami. Podsumowaniem zajęć było układanie puzzli obrazkowych przedstawiających owoce i warzywa. Przekazana podczas zajęć uczniom wiedza oraz wykonane zadania dostarczyły im dużej wiedzy na temat prawidłowego i zdrowego odżywiania. W  miesiącu listopadzie odbył się konkurs na plakat pod hasłem  „Dbam o zdrowie”, którego celem było uświadomienie uczniom związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości  związanych z brakiem stosowania zrównoważonej diety oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Korzystając z wiadomości przekazanych przez nauczyciela w czasie lekcji oraz własnych pomysłów dzieci w grupach 3-4-osobowych wykonały plakat. Wszystkie parce były twórcze i zawierały przekaz zgodny z hasłem konkursowym. Miejsce pierwsze zdobył plakat wykonany w formie kwiatu przez uczniów klasy 2B, II miejsce otrzymała klasa 2A, a na miejscu III uplasowała się klasa 2C. Wszystkie  prace  zostały nagrodzone i wyeksponowane  na korytarzu szkolnym. Kolejne zajęcia pt. „W białej krainie – ostrożnie z cukrem i solą” miały na celu kształtowanie nawyków żywieniowych dotyczących spożywania zdrowych produktów pozbawionych nadmiaru soli i cukru oraz rozwijanie umiejętności segregacji żywności na wskazaną i niewskazaną w diecie uczniów. Uczniowie podczas zajęć poznali rodzaje cukru oraz wybrane produkty i ilość zawartego w nich cukru. Na zakończenie dzieci pokolorowały i wycięły portret Cukrowej wróżki.  W grudniu uczniowie uczestniczyli  w zajęciach, na których został ogłoszony konkurs na wykonanie książki pod tytułem „Najlepszy rysunek zdrowych słodyczy”. Konkurs ten miał za zadanie propagowanie zdrowych słodyczy oraz zachęcanie dzieci do zamiany niezdrowych słodyczy na zdrowe, czyli te przygotowane bez dodatku cukru. Dzieci wspólnie ze swoimi wychowawcami wykonały barwne książki z suszonych owoców, orzechów, pomarańczy, słonecznika oraz plasteliny i farb. Drogą głosowania zwycięską pracą została wybrana książka wykonana przez klasę 3L. Kolejne miejsce II otrzymała praca klasy 2C,  a III miejsce klasa  2A. Tworzenie książek było niesamowitą przygodą, a zdrowe przepisy będą z pewnością wykorzystane przez koleżanki i kolegów. Ostatnie zadanie zostało zrealizowane w formie zdalnej. Rodzice otrzymali materiały dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych oraz linki do artykułów ze strony internetowej: www.aktywniepozdrowie.pl.  Ponadto nauczyciele podczas rozmów z rodzicami przypominali jak ważne jest prawidłowe odżywianie dzieci oraz jak zmienić złe nawyki żywieniowe na te dobre i zdrowe. Podsumowaniem etapu jesienno – zimowego było wyeksponowanie na gazetce szkolnej wykonanych przez uczniów kart pracy, plakatów, rysunków i książek ze zdrowymi słodyczami.

W ramach etapu wiosennego uczniowie zrealizowali następujące zadania:

  • Zbieramy informacje na temat tego, co jemy.
  • Plakat do hasła: „ Jak czytać etykiety”?
  • Aktywnie spędzamy czas.
  • Strefa aktywności – stwórzcie własną grę zespołową.
  • Wychowanie fizyczne- ważna lekcja..

Głównym celem zadania „Zbieramy informację na temat tego, co jemy” było uświadomienie dzieciom jak ważne jest czytanie etykiet, a także nauczenie dzieci odczytywania informacji zawartych na etykietach produktów spożywczych. Uczniowie wypełniali karty pracy dotyczące zdrowych produktów, a także sprawdzili swoje umiejętności prawidłowego odczytywania etykiet. Zdobyta przez uczniów wiedza przyczyniła się do uczenia dzieci odpowiedzialności za własne odżywianie. W miesiącu marcu odbył się konkurs na gazetkę ścienną pod hasłem: „Jak czytać etykiety”?   Korzystając z wiadomości przekazanych przez nauczycieli oraz własnych pomysłów, dzieci w grupach wykonały plakat do hasła przewodniego.  Drogą głosowania odbył się wybór najlepszego plakatu. Zwyciężyła klasa S3L pani Magdaleny Marczyńskiej, II miejsce otrzymała klasa S2B pani  Magdaleny Kalinowskiej, a III miejsce klasa S2A  pani Agnieszki Krzyżanowskiej. Wszystkie  prace  zostały nagrodzone i wyeksponowane  na korytarzu szkolnym. W miesiącu kwietniu uczniowie wykonali kolejne zadania pt. „Aktywnie spędzamy czas”.  Celem tych zajęć było: uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia oraz zachęcenie ich do aktywności fizycznej. Nauczyciele przedstawili wychowankom propozycje zabaw sportowych zarówno w porze ciepłej jak i zimowej. Następnie uczniowie wspólnie  z nauczycielami rozpoczęli zabawy sportowe. Podczas kolejnego zadania uczniowie stworzyli Strefę aktywności – własną grę zespołową pt. „Kolorowe klasy dla każdej z klas”. Zadaniem uczniów było ułożenie  piankowych puzzli z obrazkami bohaterów  bajek w formie klas, tak aby można było po nich skakać, a każdy element pasował do siebie. Gra polegała na umiejętnym przejściu przez pola, na zgrabnym podskakiwaniu i utrzymaniu się na jednej nodze. Uczniowie wykazali się dużą samodzielnością i duchem walki. W ostatnim zadaniu programu rodzice otrzymali materiały edukacyjne dotyczące „Wspólnych zabaw ruchowych” oraz linki do artykułów ze strony internetowej: www.aktywniepozdrowie.pl. Ponadto nauczyciele podczas rozmów i spotkań z rodzicami przypominali, że wspólne i aktywne spędzanie czasu to najlepszy sposób na zaszczepienie dzieciom nawyku codziennej aktywności ruchowej. Podsumowaniem etapu  wiosennego było wyeksponowanie na gazetce szkolnej wykonanych przez uczniów kart pracy, plakatów, rysunków.

Nauczyciele realizujący zadania projektu: Agnieszka Krzyżanowska, Magdalena Kalinowska, Magdalena Marczyńska