Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku

W dniu 24 czerwca 2022 roku uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w uroczystym zakończeniu Roku Szkolnego 2021/2022. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani Izabela Piotrowska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku witając wszystkich zebranych oraz przybyłych gości, a wśród nich: pana Dariusza Kałużnego, Starostę Tureckiego, pana Mariusza Seńko, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, pana Radosława Szocińskiego, leśniczego Leśnictwa Grzymiszew, przedstawiciela Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz pana Franciszka Pyziaka, zastępcę komendanta Hufca ZHP Turek.
Pani Dyrektor skierowała słowa podziękowania za całoroczną pracę do nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów, życząc wszystkim słonecznych wakacji. Następnie głos zabrał pan Dariusz Kałużny, który wręczył Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia w nauce uczennicy Wiktorii Paczkowskiej oraz przekazał podziękowania za trud włożony w nauczanie i życzył wszystkim bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Panią Dyrektor nagród i świadectw dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz dyplomów i nagród za szczególne osiągnięcia dla wychowanków szkoły. Następnie pan Franciszek Pyziak wraz z panią Martą Bakalarz, drużynową Trzeciej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „Mali Odkrywcy” wręczyli dyplomy i nagrody za aktywną działalność w drużynie harcerskiej. Potem nastąpiło wręczenie odznak Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez panią Elżbietę Kociołek oraz leśniczego, pana Radosława Szocińskiego.
Ważnym momentem uroczystości było pożegnanie tegorocznych absolwentów szkoły, po której nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły branżowej. Absolwenci pożegnali uczących ich nauczycieli, wręczając im kwiaty, a wychowawcy wręczyli swoim uczniom dyplomy absolwentów oraz upominki.
Po zakończeniu części artystycznej uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami rozeszli się do klas, aby odebrać świadectwa, a absolwenci udali się na zorganizowane specjalnie dla nich pożegnanie, połączone z nutką wspomnień i słodkim poczęstunkiem.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego została przygotowana przez nauczycieli: Iwonę Andrzejak, Jacka Kubiaka, Beatę Szczesiak, Marlenę Graczyk oraz Mariusza Dróżdża.