Bezpieczne wakacje

15  czerwca, jak co roku, uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w akcji „Bezpieczne wakacje”. Jej celem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz promowanie bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.
W ramach akcji, w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia dla wszystkich uczniów Ośrodka. Rozpoczęły się prezentacją multimedialną, dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa. W czasie spotkania uczniowie poznali zagrożenia, z którymi mogą się spotkać w czasie wakacji. Poruszono tematy dotyczące bezpieczeństwa w domu, podczas podróży, nad wodą, w górach i w lesie. Zwrócono również uwagę na cyberprzemoc i zagrożenia płynące z Internetu. Przypomniano także zasady ruchu drogowego i omówiono zasady bezpieczeństwa na drodze, dotyczące zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie w razie różnych zagrożeń szukać pomocy oraz utrwalili sobie numery telefonów alarmowych.
Następnie odbyły się warsztaty, w czasie których wszyscy uczestnicy spotkania robili plakaty dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji oraz wypełniali różnego rodzaju karty pracy, dzięki czemu mogli sprawdzić i utrwalić swoją wiedzę zdobytą w czasie zajęć. Na zakończenie uczniowie otrzymali karty bezpieczeństwa ICE do samodzielnego wypełnienia.
Akcję zorganizowały Alina Adamiak, Anna Mikołajczyk, Karolina Poturała.