W poszukiwaniu AUTORYTETÓW – poeci z Turku

W naszej bursie 7 czerwca odbyło się spotkanie poświęcone poezji pani Eli Galoch oraz pana Lecha Lamenta, pana Włodzimierza Marczewskiego i pana Włodzimierza Pietrzaka, czyli twórczości wybitnych poetów z naszego regionu i miasta. Wspomniano też o pani Irenie Szałek, panu Jarosławie Klonowskim i panu Tadeuszu Matusiaku.
Celem wydarzenia było wzbogacenie wiedzy o literaturze, pokazanie młodzieży prawdziwego autorytetu oraz poszukiwanie mistrza i wzorca do naśladowania. Wychowawczyni pani Mirosława Greber omówiła życiorysy naszych poetów oraz zaprezentowała ich  twórczość. Dokonała też krótkiej analizy wierszy.
Utwory wyżej wymienionych poetów to wyraziste i oryginalne kształtowanie wizerunku siebie lub świata, próba demaskowania negatywnych przejawów rzeczywistości, tego z czym człowiekowi wrażliwemu trudno się pogodzić, to świadectwo uniwersalnych wartości, ponadczasowych i przynależnych każdemu człowiekowi, wartości chrześcijańskich, postaw i dokonań, to wspomnienia przeżytych chwil, to poszukiwanie człowieczeństwa.
Spotkanie uświadomiło naszym wychowankom, że rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek, nie mają żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, jakim się jest człowiekiem. Nasi lokalni poeci, mimo iż pochodzą z małego miasta, budzą podziw, stanowią źródło inspiracji i wzorców do naśladowania. Uczniowie byli urzeczeni ich twórczością i talentem.