DZIEŃ PATRONA

Dnia 2 czerwca 2022 roku w naszym Ośrodku obchodziliśmy 17 rocznicę nadania naszej szkole imienia – Kornela Makuszyńskiego. Celem uroczystości było przypomnienie uczniom  postaci patrona i przytoczenie  krótkiej historii dotyczącej nadania szkole imienia.
Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu szkoły pt. „Hej nasza szkoło”. Następnie pani Marlena Graczyk powitała wszystkich zgromadzonych, po czym uczennica Wiktoria Gnatek przedstawiła informacje na temat życia i twórczości Kornela Makuszyńskiego, a uczniowie Adam Sęk i Michał Buczyński wyrecytowali jego wiersze. Uroczystość uświetniła także piosenka zaśpiewana przez ucznia Łukasza Góreckiego, której słowa powstały specjalnie na tą okoliczność.
Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru wszyscy zgromadzeni mieli okazję uczestniczyć w uroczystej gali rozdania „TeleMakuszaków 2022”, która wpisała się w tradycję naszej szkoły. TeleMakuszaki przyznano w wielu kategoriach. Nagrodzono wyróżniających się uczniów i pracowników naszej szkoły. Pamiątkowe medale zostały wykonane ręcznie przez uczniów klasy P3C. Gala, a zwłaszcza nominacje wzbudziły wiele radości i pozytywnych emocji.
Dzień Patrona to najbardziej uroczyste szkolne święto. Wspólne go przeżywanie, udział w uroczystym apelu i dobra zabawa, które nam towarzyszą przy tej okazji, przyczyniają się do zacieśniania więzi między całą społecznością szkolną.
Apel został przygotowany przez p. Marlenę Graczyk i p. Annę Frątczak.