Wycieczka na cmentarz żydowski i cmentarz choleryczny w Turku

W ramach zdobywania Krajoznawczych Odznak PTTK Ziemi Tureckiej klasa II Br w dniu 17 maja 2022 r., pod opieką pani Elżbiety Kociołek udała się na wycieczkę na dwie tureckie nekropolie.
Pierwszą z nich był cmentarz żydowski, będący świadectwem intensywnego osadnictwa ludności wyznającej judaizm w mieście i okolicy. Obecność kultury żydowskiej w Turku, sięgająca przełomu VIII i XIX w., a zakończona tragiczną eksterminacją Żydów, przeprowadzoną w czasie II wojny światowej przez Niemców, odcisnęła trwały ślad na dziedzictwie historycznym miasta.
Cmentarz żydowski założony został w pierwszej połowie XIX w., a decyzją władz niemieckich z maja 1941 r. zamknięty i zlikwidowany. Po wojnie teren cmentarza obsadzony został drzewami, a w 2003 r. uporządkowany i ogrodzony. Położony jest przy
ul. Lutosławskiego w północnej części miasta. Na jego teren prowadzi murowano – metalowa brama. Na cmentarzu eksponowany jest pomnik z zachowanymi fragmentami rozbitych macew oraz tablice prezentujące fundatorów obecnego upamiętnienia oraz powojenny głaz pamiątkowy.
Drugim odwiedzonym miejscem był cmentarz choleryczny, który jest jedną z nielicznych zabytkowych nekropoli założonych w wyniku XIX-wiecznych epidemii. Pochówki składano w nim w latach 1831-1893. Ponad stuletnia tradycja odwiedzania go w formie procesji religijnej oraz odprawiane na nim okolicznościowe, związane z domniemanym cudem ozdrowienia nabożeństwo kultywowane są od ponad stu lat. Cmentarz został sprofanowany i zniszczony przez Niemców w 1941 r. a następnie komunistyczne władze miasta w czasie Polski Ludowej próbowały przekształcić go w wysypisko śmieci. Dopiero w 1998 r. uporządkowano teren cmentarza oraz odsłonięto głaz z tablicą pamiątkową. W 2004 r. teren został otoczony współczesnym metalowym ogrodzeniem.
Uczniowie podziwiali rosnące tam kilkudziesięcioletnie drzewa, przy których zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.
Odwiedzenie opisanych nekropoli przybliżyło młodzieży wiedzę z historii powiatu tureckiego oraz pokazało jego walory krajoznawczo – przyrodnicze.
Wycieczkę zorganizowała Elżbieta Kociołek.