Moja historia

Wychowawczynie z naszej bursy pani Mirosława Greber i pani Katarzyna Nitecka w dniu 18 maja zaprosiły swoich wychowanków na wieczór wspomnień pt. „Moja historia”. Spotkanie miało na celu kształtowanie wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka i jego przeżycia, wyrabianie poczucia przynależności do społeczności bursy, lepsze poznanie koleżanek i kolegów oraz umiejętne posługiwanie się językiem ojczystym.
Na wstępie wychowankowie zostali poinformowani o zasadach, którymi powinni się kierować podczas opowiadania swojej historii, takich jak: swobodna struktura, wstęp, w którym powinna zostać zarysowana akcja, rozwinięcie, dzięki któremu poznajemy główne perypetie bohaterów i ich przygody oraz zakończenie, stanowiące podsumowanie akcji. Historie mogły być duże i małe, długie i krótkie, wesołe lub poważne.
Nasi wychowankowie i ich opiekunki zaprezentowali wspaniałe, pouczające, śmieszne, a niekiedy niecodzienne i niewiarygodne, ale prawdziwe historie, które im się przytrafiły. Wspominano dzieciństwo, szkołę i środowisko lokalne naszych wychowanków. Spotkanie było zachętą do wspólnego organizowania i uczestniczenia w imprezach o charakterze edukacyjno-towarzyskim, podczas których miło można spędzić czas, wzajemnie się poznać, dowiedzieć się jakie wartości i zasady w życiu są ważne i ponadczasowe, a także wspólnie się pośmiać.
Wieczór wspomnień zorganizowały: Mirosława Greber i pani Katarzyna Nitecka.