„Cała Polska maluje Giga Laurkę dla Strażników Lasów”

Uczniowie klasy S2A raz S3L z naszego Ośrodka włączyli się w Ogólnopolską akcję: „Cała Polska Maluję Giga Laurkę dla Strażników Lasów”. Ich zadaniem było wykonanie laurki dowolną techniką plastyczną. Każdy uczestnik mógł zrobić tylko jedną pracę.
„Laurka dla Strażników Lasów” jest oddolną inicjatywą Fabryki Aktywności Młodych, której celem jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Strażników Lasów poprzez edukowanie młodego społeczeństwa na temat ochrony lasów przed coraz częściej występującymi pożarami.
Prace naszych uczniów trafiły na interaktywną wystawę, która dotarła do wszystkich strażaków i leśników w całej Polsce.
Opiekunami akcji z ramienia placówki były: Agnieszka Krzyżanowska, Magdalena Marczyńska.