VI WIELKANOCNA PACZKA DLA BOHAETRA

“Walczyli dla nas – zawalczmy dla nich”
Wraz z nadejściem Świąt Wielkiej Nocy wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu z naszego Ośrodka ponownie przystąpili do ogólnopolskiej akcji: „Wielkanocna Paczka dla Bohatera”, w ramach której zbierano dary (produkty spożywcze i artykuły chemiczne z długim terminem przydatności).
Przedsięwzięcie jest inicjatywą społeczną, prowadzoną przez Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera”, którego głównym celem jest  wsparcie kombatantów i weteranów, walczących o wolną Polskę oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Uczestnictwo w akcji miało na celu popularyzowanie i utrwalanie w pamięci dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie.
Tak jak w roku poprzednim chcieliśmy w ten sposób choć trochę pomóc kombatantom. Taka pamięć i pomoc z naszej strony jest dla nich niezmiernie ważna i potrzebna.
Podczas zbiórki zebraliśmy wielki karton słodyczy i produktów spożywczych. Uczniowie wykonali też kartki świąteczne. 
Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy.
Organizatorami akcji z ramienia palcówki były: Dagmara Dróżdż oraz Agnieszka Krzyżanowska.