Zajęcia dotyczące profilaktyki chorób odkleszczowych i świerzbu

Dnia 8 kwietnia 2022roku w naszym Ośrodku dla uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbyły się zajęcia, mające  na celu poszerzenie wiadomości na temat kleszczy oraz chorób odkleszczowych, które stanowią największe naturalne zagrożenie w naszym klimacie. Nasi wychowankowie mieli okazję dowiedzieć się, jak ustrzec się przed ukąszeniem kleszcza oraz jak należy postępować w sytuacji, gdy już do niego dojdzie.
Przekazana wiedza została utrwalona dzięki rozwiązaniu krzyżówki.
Na spotkaniu poruszono jeszcze jeden ważny temat, dotyczący świerzbu. To choroba zakaźna, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia poprzez bezpośredni kontakt. Dzieci miały okazję zdobyć informacje dotyczące tego, jak możemy rozpoznać świerzb, w jakich miejscach on występuje oraz w jaki sposób możemy zapobiec zakażeniu się nim. Następnie uczniowie utrwali wiedzę, rozwiązując różnego rodzaju zadania.
Zajęcia poprowadziły Anna Pawlak i Sylwia Kałużna.