Konkurs „Wielkanocne zwierzątko”

Dnia 11 kwietnia 2022 roku w naszym Ośrodku miało miejsce rozstrzygniecie konkursu „Wielkanocne zwierzątko”.
Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz rozwijanie uzdolnień i kreatywności uczniów. Prace można było wykonać dowolną techniką w formie przestrzennej lub półprzestrzennej.
Napłynęło tak wiele prac, że zostały one ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: pierwszej dla uczniów Szkoły Podstawowej i drugiej dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
W kategorii pierwszej komisja konkursowa przyznała I miejsce klasie S1-2B, II miejsce klasie S8Z oraz III miejsce klasie S3Z. Wyróżnienia otrzymała klasa S1-2C i S6-7A. W kategorii drugiej I miejsce zajęła Adrianna Krzysztoforska, II miejsce przypadło Sylwii Słodzińskiej, a na III miejsce uplasowała się Paulina Szymczak. Wyróżnienie otrzymała klasa P3A.
Dziękujemy sponsorom: Hurtowni Zabawek AWZ Turek, firmie WORTEX Wojtek Pietrzak oraz Yego Desing Turek za ufundowanie nagród!
Decyzją organizatorów prace wykonane przez naszych uczniów zostaną wystawione na kiermaszu wielkanocnym, który odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia w naszym Ośrodku, a którego dochód będzie przeznaczony na gry i zabawy animacyjne dla naszych podopiecznych.
Organizatorami konkursu była Sylwia Kałużna i Anna Pawlak.