INFORMACJA DYREKTORA – ZNIESIENIE OBOSTRZEŃ

Informujemy, że z uwagi na zniesienie obostrzeń sanitarnych w naszym kraju wejście Państwa na teren Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych jest już możliwe. Szkoła będzie funkcjonowała przy drzwiach otwartych, a wszystkie osoby wchodzące na jej teren powinny zgłosić fakt wejścia pracownikowi obsługi pełniącemu dyżur. Osoby wchodzące do placówki nie będą rejestrowane.