Działania edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania „nowych narkotyków”

Rok szkolny 2021/2022

Bezpieczne Wakacje

W dniu 20 czerwca 2022 w naszej placówce odbyło się działanie informacyjno – edukacyjne związane z profilaktyką nowych narkotyków pt. „Bezpieczne Wakacje”. Specjalnie zaproszeni goście – funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Turku opowiedzieli naszym wychowankom o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą dopalacze. Zwrócili uwagę, iż podczas wakacyjnych wyjazdów każdy może znaleźć się w sytuacji, która zagrozi życiu lub zdrowiu. Taką sytuacją jest kontakt z dopalaczami. Funkcjonariusze policji opowiedzieli, jakie skutki niesie ze sobą zażywanie dopalaczy, zarówno zdrowotne, jak i społeczne. Powiedzieli również o konsekwencjach prawnych. Na koniec zaproponowali uczniom jak reagować, kiedy ktoś namawia nas do spróbowania nowych narkotyków. Zajęcia zorganizował psycholog szkolny Ewelina Pieszak we współpracy z pedagogiem, Katarzyną Wielkopolan-Janik.

Jak rozpoznać osobę zażywającą nowe narkotyki

22 marca 2022r. w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Jak rozpoznać osobę zażywającą nowe narkotyki?” W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas starszych szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczniom negatywnych dla naszego organizmu skutków zażywania środków psychoaktywnych, takich jak dopalacze, narkotyki czy inne używki. Podczas zajęć prowadzące uświadamiały młodych słuchaczy, jakie spustoszenie
w organizmie robią różnego rodzaju substancje psychoaktywne. Sięganie po tego typu nielegalne środki, wiąże się nie tylko z poważnym ryzykiem dla zdrowia, ale i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany i jest stale modyfikowany. Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz wykorzystania pozyskanych podczas zajęć informacji w praktycznej części spotkania. Wzajemna współpraca, koleżeńska pomoc i integracja wszystkich uczestników zajęć przyniosła oczekiwane efekty w postaci wzorowo wykonanych zadań. Na zakończenie koordynatorki, Ewelina Pieszak i Dagmara Dróżdż przestrzegły uczniów, by
w przypadku podejrzenia, że mają do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków, czy dopalaczy, natychmiast wezwali pomoc lekarską oraz  powiadomili o sytuacji odpowiednie instytucje.

STOP nowym narkotykom

Dnia 17 listopada 2021 roku w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia w ramach programu profilaktyki dopalaczy pt. „STOP nowym narkotykom”. Podczas spotkania uczniowie obejrzeli dwa filmy edukacyjne o konsekwencjach zdrowotnych, psychicznych i społecznych związanych z zażywaniem dopalaczy, co pomogło im zrozumieć, jak ważne jest, aby nie przyjmować środków psychoaktywnych, unikać osób zachęcających do ich zażycia oraz gdzie szukać pomocy, kiedy jest się osobą uzależnioną. Omówiono z uczniami najważniejsze kwestie dotyczące nowych narkotyków, a następnie uczniowie rozwiązali krótką krzyżówkę utrwalającą zdobyte informacje.
Zajęcia przygotowały i przeprowadziły: Dagmara Dróżdż i Ewelina Pieszak.

Rok szkolny 2020/2021

Program profilaktyczny „Działania edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania „nowych narkotyków”.

W dniu 17 grudnia 2020 w formie zdalnej przeprowadzono zajęcia ze szkolnego programu profilaktycznego „Działania edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania „nowych narkotyków”. Tematem zajęć było: „Co wiemy o nowych narkotykach”.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy, szkoły podstawowej oraz szkoły branżowej.  Głównym celem działań było dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej szkodliwości zażywania nowych narkotyków a w szczególności ograniczenie zarówno pierwszych kontaktów z nowymi narkotykami, jak też nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz zapobiegnie szkodom zdrowotnym i społecznym.
Wychowankowie zostali zapoznani z prezentacją multimedialną przygotowaną przez koordynatorów programu: Dagmarą Dróżdż i Ewelinę Pieszak. Z prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że „ nowe narkotyki – dopalacze” – występują jako mieszanina suszu roślinnego z roślin mających działanie psychoaktywne. Często są to rośliny egzotyczne, których nie spotkamy w naszej szerokości geograficznej. Mogą być środkami chemicznymi powstałymi w laboratoriach chemicznych lub wyprodukowanymi w domowych warunkach przez młode osoby (np. uczniów uzdolnionych w zakresie chemii). Dopalacze to też środki chemiczne o innym przeznaczeniu – środki ochrony roślin, chemia gospodarcza, a nawet mieszaniny dostępnych bez recepty leków w wysokich dawkach. Często nie wiadomo, jaki jest skład poszczególnych partii dopalaczy i jakie objawy pojawią się po ich użyciu.
Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz wykorzystania pozyskanych podczas zajęć informacji w ćwiczeniach.
Koordynatorki zaapelowały do uczniów, że kontakt z dopalaczami to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy i wpływające negatywnie na pracę mózgu.

Sprawozdanie z realizacji działań w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych za II półrocze roku szkolnego 2020/2021

W roku szkolnym szkolnego 2020/2021 z uwagi na wprowadzenie w naszym kraju stanu epidemii, a co się z tym wiąże zawieszeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych i wprowadzeniu kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego zaplanowane działania profilaktyczne zostały zrealizowane w formie zdalnej. Celem działań profilaktycznych przygotowanych w formie prezentacji multimedialnych było dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej szkodliwości zażywania nowych narkotyków, a w szczególności ograniczenie zarówno pierwszych kontaktów z nowymi narkotykami, jak też nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz zapobiegnie szkodom zdrowotnym i społecznym.
W drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klasy VIII, uczniowie Branżowej Szkoły  I stopnia Specjalnej, uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zostali zapoznani z prezentacją multimedialną pt. „Nowe narkotyki na ( zabójczą modę)?. Z prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że „ nowe narkotyki – dopalacze” – występują jako mieszanina suszu roślinnego z roślin mających działanie psychoaktywne. Często są to rośliny egzotyczne, których nie spotkamy w naszej szerokości geograficznej. Mogą być środkami chemicznymi powstałymi w laboratoriach chemicznych lub wyprodukowanymi w domowych warunkach przez młode osoby (np. uczniów uzdolnionych w zakresie chemii). Dopalacze to też środki chemiczne o innym przeznaczeniu – środki ochrony roślin, chemia gospodarcza, a nawet mieszaniny dostępnych bez recepty leków w wysokich dawkach. Często nie wiadomo, jaki jest skład poszczególnych partii dopalaczy i jakie objawy pojawią się po ich użyciu.
Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz wykorzystania
pozyskanych podczas zajęć informacji w ćwiczeniach. Informacje dotyczące profilaktyki zdrowego trybu życia, szkodliwości zażywania dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych, informacje dotyczące instytucji wspierających, zostały zamieszczone
i udostępnione da wszystkich uczniów na stronie internetowej placówki. Koordynatorki zaapelowały do uczniów, że kontakt z dopalaczami to trucizna i każde jej zażycie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia. To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy i wpływające negatywnie na pracę mózgu.