Profilaktyka palenia tytoniu

Rok szkolny 2020/2021

 Światowy Dzień bez Tytoniu

 W ostatni dzień maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Jest to coroczna globalna kampania zwracająca uwagę wszystkich ludzi na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki dla zdrowia. Nasz Ośrodek w ramach realizowanego programu antynikotynowego jak zawsze 31 maja włącza się do tej ogólnoświatowej akcji, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Deklaruję – nie palę”. Tegoroczna kampania miała na celu wsparcie 100 milionów ludzi na całym świecie w ich próbach rzucenia palenia. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, w której znalazł się świat obchody tego dnia są niezwykle ważne, gdyż tytoń szczególnie nie lubi się z panującym koronawirusem, co niestety może zakończyć się niespodziewanie źle dla osób palących. Zatem niezwykle ważne i potrzebne jest abyśmy propagowali wiedzę o negatywnym wpływie tytoniu na ludzki organizm, ponieważ ma ona bardzo zły wpływ na przebieg ewentualnego zagrożenia koronawirusem.
Pandemia Covid – 19 spowodowała, iż realizacja tradycyjnych wydarzeń w naszej placówce była niemożliwa, dlatego też obchody Światowego Dnia bez Tytoniu miały charakter edukacyjno – informacyjny, upowszechniający wiedzę o zdrowym stylu życia i skutkach tytoniu na organizm człowieka. Uczniowie klas młodszych zapoznali się z szkodliwymi substancjami zawartymi w papierosach oraz z licznymi chorobami będącymi skutkiem nałogu tytoniowego. Uświadomili sobie również, że nie tylko osoby starsze mogą cierpieć na choroby wywołane paleniem papierosów, ale także młodzi ludzie narażeni na bierne palenie, które jest obecne w domach rodzinnych uczniów. Jednocześnie przedstawione im zostały natychmiastowe i długotrwałe  korzyści zdrowotne wynikające z nie palenia. W dalszej części  dzieci miały możliwość  sprawdzenia się podczas wykonywania prac plastycznych, układania puzzli tematycznych oraz podczas rozwiązywania zagadek, rebusów i krzyżówek antynikotynowych.
Drugą grupą uczestników zajęć była młodzież szkoły przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkoły, która również tego dnia mierzyła się ze zdrowotnymi konsekwencjami uzależnienia od nikotyny. Wychowawcy klas podczas pogadanki zapoznali uczniów z materiałami przygotowanymi przez koordynatorów programu antynikotynowego, które dotyczyły psychologicznych i biologicznych mechanizmów uzależnienia od tytoniu oraz z przebiegiem procesu zaprzestania palenia. Młodzież uświadomiła sobie, iż niszczenie zdrowia poprzez palenie tytoniu jest stałym, codziennym procesem, a stan palacza podlega powolnej destrukcji organizmu z każdym kolejnym wypalonym papierosem. Tak więc sposobem na pozbycie się nałogu palenia jest zrozumienie czym grozi palenie. Odstawienie papierosów jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a nawet przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych. Rzucenie palenia i utrzymanie abstynencji ułatwia pomoc specjalistów. Można próbować samemu rzucić palenie lub skorzystać z pomocy oferowanej w specjalistycznych poradniach. Uczniowie zapoznani zostali z listą instytucji, które posiadają placówki zajmujące się udzielaniem pomocy i wsparcia w rzuceniu palenia. Następnie uczniowie przystąpili do opracowania w formie graficznej korzyści płynących z zerwania z nałogiem.
Palenie tytoniu wciąż pozostaje największym wyzwaniem zdrowia publicznego w Polsce, dlatego też koordynatorzy obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, Karolina Piwowarska i Anna Frątczak w ramach podjętych działań antynikotynowych chciały pokazać i przypomnieć młodym ludziom, że nie warto ulegać namowom i pokusom związanym z nałogiem palenia, gdyż w bardzo znaczący sposób może wpłynąć on na ich codzienne życie.

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

19 listopad 2020 roku

Jak co roku w trzeci czwartek listopada w naszym Ośrodku obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jednak w związku z epidemią Covid-19 i obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi w placówkach oświatowych działania, które zostały podjęte przez koordynatorów programu antynikotynowego miały charakter edukacyjno – informacyjny i przeprowadzone zostały pod hasłem „Palenie tytoniu zagraża zdrowiu”. Materiały zawierające informacje o zdrowotnych skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu oraz zagrożeniach związanych z elektronicznymi papierosami zostały przygotowane przez koordynatorów programu: Karolinę Piwowarską i Annę Frątczak i przekazane wychowawcom klas, którzy następnie przedstawili uczniom w formach do nich odpowiednio dostosowanych.
Czy znasz i stosujesz zasady dbałości o zdrowie własne i bliskich? Czy wiesz jakie produkty/substancje, choć często łatwo dostępne, są szkodliwe zwłaszcza dla młodego organizmu? Czy wszystkie używki mają na nas taki sam wpływ? Czy na każdą osobę dana używka działa tak samo? To tylko niektóre z licznie postawionych pytań, z którymi w tym roku zmierzyli się uczniowie w ramach zajęć antynikotynowych. Lekcje prowadzone w klasach nauczyciele rozpoczęli od pogadanek i dyskusji, które prowadzić miały miedzy innymi do przedstawienia przez dzieci argumentów przeciwko paleniu tytoniu. Pojawiające się propozycje w oryginalny sposób przekonywały młodzież, uwikłaną w nałóg papierosowy, by uzależnieniu powiedziała STOP. Uczniowie mieli również okazję zastanowić się co tak naprawdę sprawia, iż mimo świadomości  i zagrożenia, ludzie nadal palą oraz jakie koszty nałogu ponoszą osoby palące, a także społeczeństwo, w którym żyją. Również dzięki odpowiednio przygotowanym fotografiom antynikotynowym omówione zostały skutki biernej ekspozycji na dym papierosowy, która jest równie szkodliwa, jak wypalanie kilku papierosów dziennie. Krzyżówki, rebusy, zagadki i łamigłówki to materiały ćwiczeniowe, które pozwoliły uczniom wykazać się wiedzą zdobytą podczas zajęć.
Wszystkie z przeprowadzonych spotkań antynikotynowych kończyły się krótkim podsumowaniem, które pozwalało zebrać najważniejsze informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny.