Profilaktyka palenia tytoniu

Rok szkolny 2021/2022

31 Maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

 „Tytoń: Zagrożenie dla naszego środowiska”, pod takim hasłem dnia 30 maja 2022 roku odbyło się spotkanie warsztatowe, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły włączając się tym samym w globalną kampanię zorganizowaną przez Światową Organizację Zdrowia z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu. Tegoroczna kampania miała na celu, podniesienie świadomości społeczeństwa na temat wpływu tytoniu na środowisko – od uprawy, po produkcję, dystrybucję, aż po odpady.
Uczniowie podczas warsztatów dowiedzieli się jak bardzo przemysł tytoniowy przyczynia się do zmian klimatu, marnując przy tym zasoby i niszcząc znaczną część ekosystemu oraz jak uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwa naszą wodę, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikami i odpadami e-papierosów. Wspólne rozwiązywanie krzyżówki uświadomiło młodym ludziom, iż papierosy mają zgubny wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również na środowisko naturalne, a dym papierosowy zanieczyszcza powietrze 10 razy bardziej niż spaliny z samochodów silnikowych i zawiera trzy rodzaje gazów cieplarnianych przyczyniając się tym samym do jeszcze wyższego poziomu zanieczyszczenia powietrza. Kolejnym zadaniem, które uczniowie mieli do wykonania było przedstawienie w formie plastycznej środowiska wolnego od tytoniu oraz środowiska, któremu tytoń zagraża. Część prac przedstawiała piękną przyrodę, dzikie zwierzęta oraz zielone drzewa, które produkują niezbędny dla człowieka i rozwoju cywilizacji tlen, a druga część prac to szare, ponure, zadymione lasy oraz zanieczyszczone niedopałkami plaże i ulice miast. Uczniowie zgodnie stwierdzili, iż niedopałki to ogromny problem, który zauważalny jest wszędzie, nawet w okolicy ich miejsca zamieszkania. Dlatego, tylko ograniczenie spożycia tytoniu będzie mogło mieć realny wpływ na nasze zdrowie i zdrowie naszej planety. Spotkanie zakończyło się wspólnymi fotografiami, na których uczniowie prezentowali własnoręcznie wykonane prace.
Spotkanie zorganizowały i przeprowadziły: Anna Frątczak i Karolina Piwowarska.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia w dniu 18 listopada 2021 roku
w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej. Obchody miały charakter informacyjno – edukacyjny oraz warsztatowy. Celem akcji było zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów tradycyjnych, e-papierosów i innych nowatorskich wyrobów tytoniowych, a tym samym dążenie do zmiany zachowań na korzystne dla zdrowia. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na dwie grupy, młodszą i starszą.
Spotkanie z młodszymi uczniami rozpoczęło się od omówienia przygotowanej tablicy informacyjnej, na której znajdowały się treści dotyczące negatywnych skutków palenia tytoniu wpływających na organizm człowieka. Kolejnym punktem spotkania było udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadawane pytania o tematyce antynikotynowej poprzez podniesienie odpowiedniego napisu: „prawda” lub „fałsz”. Dalsza część spotkania to zajęcia plastyczno – techniczne, które polegały na wyklejeniu kawałkami bibuły płuc człowieka zdrowego oraz palacza. Stworzony w ten sposób wizerunek płuc pozwolił uczestnikom zajęć dostrzec korzyści płynące z niepalenia.
Spotkanie skierowane do starszych uczniów rozpoczęło się pogadanką na temat szkodliwości palenia papierosów. Następnie uczestnicy mieli za zadanie wyszukać z rozsypanki wyrazowej odpowiednie słowa i uzupełnić nimi zdania o tematyce antynikotynowej. W dalszej części uczniowie odgadywali odpowiedzi, które zapisywali w odpowiednich miejscach na karcie „Prawda, fałsz”. Ostatnim etapem zajęć była wykreślanka, w której uczniowie wyszukiwali nazwy toksyn zawartych w papierosie.
 Na zakończenie koordynatorzy spotkania, Karolina Piwowarska oraz Anna Frątczak dokonały podsumowania wiadomości dotyczących szkodliwych następstw palenia papierosów oraz podziękowały za aktywny udział w zajęciach, podczas których uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat dbałości o zdrowie.

Rok szkolny 2020/2021

 Światowy Dzień bez Tytoniu

 W ostatni dzień maja na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Jest to coroczna globalna kampania zwracająca uwagę wszystkich ludzi na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki dla zdrowia. Nasz Ośrodek w ramach realizowanego programu antynikotynowego jak zawsze 31 maja włącza się do tej ogólnoświatowej akcji, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Deklaruję – nie palę”. Tegoroczna kampania miała na celu wsparcie 100 milionów ludzi na całym świecie w ich próbach rzucenia palenia. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, w której znalazł się świat obchody tego dnia są niezwykle ważne, gdyż tytoń szczególnie nie lubi się z panującym koronawirusem, co niestety może zakończyć się niespodziewanie źle dla osób palących. Zatem niezwykle ważne i potrzebne jest abyśmy propagowali wiedzę o negatywnym wpływie tytoniu na ludzki organizm, ponieważ ma ona bardzo zły wpływ na przebieg ewentualnego zagrożenia koronawirusem.
Pandemia Covid – 19 spowodowała, iż realizacja tradycyjnych wydarzeń w naszej placówce była niemożliwa, dlatego też obchody Światowego Dnia bez Tytoniu miały charakter edukacyjno – informacyjny, upowszechniający wiedzę o zdrowym stylu życia i skutkach tytoniu na organizm człowieka. Uczniowie klas młodszych zapoznali się z szkodliwymi substancjami zawartymi w papierosach oraz z licznymi chorobami będącymi skutkiem nałogu tytoniowego. Uświadomili sobie również, że nie tylko osoby starsze mogą cierpieć na choroby wywołane paleniem papierosów, ale także młodzi ludzie narażeni na bierne palenie, które jest obecne w domach rodzinnych uczniów. Jednocześnie przedstawione im zostały natychmiastowe i długotrwałe  korzyści zdrowotne wynikające z nie palenia. W dalszej części  dzieci miały możliwość  sprawdzenia się podczas wykonywania prac plastycznych, układania puzzli tematycznych oraz podczas rozwiązywania zagadek, rebusów i krzyżówek antynikotynowych.
Drugą grupą uczestników zajęć była młodzież szkoły przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkoły, która również tego dnia mierzyła się ze zdrowotnymi konsekwencjami uzależnienia od nikotyny. Wychowawcy klas podczas pogadanki zapoznali uczniów z materiałami przygotowanymi przez koordynatorów programu antynikotynowego, które dotyczyły psychologicznych i biologicznych mechanizmów uzależnienia od tytoniu oraz z przebiegiem procesu zaprzestania palenia. Młodzież uświadomiła sobie, iż niszczenie zdrowia poprzez palenie tytoniu jest stałym, codziennym procesem, a stan palacza podlega powolnej destrukcji organizmu z każdym kolejnym wypalonym papierosem. Tak więc sposobem na pozbycie się nałogu palenia jest zrozumienie czym grozi palenie. Odstawienie papierosów jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a nawet przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych. Rzucenie palenia i utrzymanie abstynencji ułatwia pomoc specjalistów. Można próbować samemu rzucić palenie lub skorzystać z pomocy oferowanej w specjalistycznych poradniach. Uczniowie zapoznani zostali z listą instytucji, które posiadają placówki zajmujące się udzielaniem pomocy i wsparcia w rzuceniu palenia. Następnie uczniowie przystąpili do opracowania w formie graficznej korzyści płynących z zerwania z nałogiem.
Palenie tytoniu wciąż pozostaje największym wyzwaniem zdrowia publicznego w Polsce, dlatego też koordynatorzy obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, Karolina Piwowarska i Anna Frątczak w ramach podjętych działań antynikotynowych chciały pokazać i przypomnieć młodym ludziom, że nie warto ulegać namowom i pokusom związanym z nałogiem palenia, gdyż w bardzo znaczący sposób może wpłynąć on na ich codzienne życie.

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

19 listopad 2020 roku

Jak co roku w trzeci czwartek listopada w naszym Ośrodku obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jednak w związku z epidemią Covid-19 i obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi w placówkach oświatowych działania, które zostały podjęte przez koordynatorów programu antynikotynowego miały charakter edukacyjno – informacyjny i przeprowadzone zostały pod hasłem „Palenie tytoniu zagraża zdrowiu”. Materiały zawierające informacje o zdrowotnych skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu oraz zagrożeniach związanych z elektronicznymi papierosami zostały przygotowane przez koordynatorów programu: Karolinę Piwowarską i Annę Frątczak i przekazane wychowawcom klas, którzy następnie przedstawili uczniom w formach do nich odpowiednio dostosowanych.
Czy znasz i stosujesz zasady dbałości o zdrowie własne i bliskich? Czy wiesz jakie produkty/substancje, choć często łatwo dostępne, są szkodliwe zwłaszcza dla młodego organizmu? Czy wszystkie używki mają na nas taki sam wpływ? Czy na każdą osobę dana używka działa tak samo? To tylko niektóre z licznie postawionych pytań, z którymi w tym roku zmierzyli się uczniowie w ramach zajęć antynikotynowych. Lekcje prowadzone w klasach nauczyciele rozpoczęli od pogadanek i dyskusji, które prowadzić miały miedzy innymi do przedstawienia przez dzieci argumentów przeciwko paleniu tytoniu. Pojawiające się propozycje w oryginalny sposób przekonywały młodzież, uwikłaną w nałóg papierosowy, by uzależnieniu powiedziała STOP. Uczniowie mieli również okazję zastanowić się co tak naprawdę sprawia, iż mimo świadomości  i zagrożenia, ludzie nadal palą oraz jakie koszty nałogu ponoszą osoby palące, a także społeczeństwo, w którym żyją. Również dzięki odpowiednio przygotowanym fotografiom antynikotynowym omówione zostały skutki biernej ekspozycji na dym papierosowy, która jest równie szkodliwa, jak wypalanie kilku papierosów dziennie. Krzyżówki, rebusy, zagadki i łamigłówki to materiały ćwiczeniowe, które pozwoliły uczniom wykazać się wiedzą zdobytą podczas zajęć.
Wszystkie z przeprowadzonych spotkań antynikotynowych kończyły się krótkim podsumowaniem, które pozwalało zebrać najważniejsze informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny.