Ars czyli jak dbać o miłość

ROK SZKOLNY 2022/2023

Substancje szkodzące zdrowiu

 Dnia 19 grudnia 2022 roku w ramach programu „Ars, czyli jak dbać o miłość?” odbyły się zajęcia pt. „Dostarczanie wiedzy na temat substancji szkodzących zdrowiu.” Celem zajęć było zwiększenie wiedzy o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego. Adresatami zajęć byli uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz ze Szkoły Branżowej. Zajęcia przeprowadziła pielęgniarka szkolna pani Teresa Jacaszek. Prowadząca przybliżyła uczniom wiedzę odnośnie używania substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, dopalacze w kontekście przyszłości i planowania rodziny. Spotkanie uświadomiło zebranym, jak nadużywanie substancji psychoaktywnych może negatywnie wpływać na wartości uznawane przez młodych ludzi za ważne w życiu, jakim jest miłość i bezpieczeństwo.
Podsumowując, młodzież uczestnicząca w zajęciach podniosła swoje kompetencje w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji i skutków swoich wyborów.
Zajęcia przygotowały: Małgorzata Mielczarek i Anna Pawlak.

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Relacje rówieśnicze

W dniu  23 maja 2022r. odbyło się spotkanie warsztatowe pt. Sposobów dbania o relacje rówieśnicze. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać
o miłość?”. W filmie zostały zawarte wszelkie informacje dotyczące relacji rówieśniczych
i właściwego jej wpływu na rozwój społeczny każdego człowieka. Po obejrzeniu filmu uczniowie odpowiedzieli na pytanie w jaki sposób sami dbają o relacje rówieśnicze.
Na zakończenie spotkania uczniowie wypełnili kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej Programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Spotkanie przeprowadziły: Anna Mikołajczyk i Wioletta Paruszewska.

Zajęcia warsztatowe – „Kształtowanie kompetencji pozwalających unikać substancji psychoaktywnych”

Dnia 20 maja 2022 r. w naszym Ośrodku odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe w ramach realizacji programu prozdrowotnego „Ars – jak dbać o miłość”.
Tematem niniejszego spotkania było: „Kształtowanie kompetencji pozwalających unikać substancji psychoaktywnych”.
Głównym celem spotykania było utrwalenie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, jak i uzyskanie wiedzy na temat miejsc, do których można się zgłaszać, jeśli ktoś ma z nimi problemy.
Podczas zająć uczniowie przypomnieli sobie, co zaliczamy do substancji psychoaktywnych, jaką formę mogą one przyjąć oraz jak należy ich unikać. Biorąca udział w zajęciach pani Teresa Jacaszek – pielęgniarka szkolna, przedstawiła uczniom skutki, jakie niesie za sobą spożywanie różnego rodzaju substancji psychoaktywnych.
Uczniowie wzięli także udział w burzy mózgów, w czasie której szukali odpowiedzi na pytanie: Jak możemy unikać substancji psychoaktywnych? Na dużym kartonie jeden z nauczycieli prowadzących umieszczał na nie odpowiedzi.
Spotkanie zakończyło się ewaluacją, w ramach której uczniowie mieli dokończyć zdanie: „Nie sięgam po substancje psychoaktywne ponieważ…!”
Spotkanie zaplanowały i przeprowadziły koordynatorki programu: Anna Mikołajczyk i Wioleta Paruszewska oraz Teresa Jacaszek – pielęgniarka szkolna.

„Miłość owocuje”

Dnia 28 marca 2022r. w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia w ramach programu „ARS – czyli jak dbać o miłość”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Szkoły Branżowej.
Na początku spotkania omówione zostały ogólne treści programu ARS, m.in.szkodliwy wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka.
Zajęcia warsztatowe rozpoczęły się od obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. „Miłość owocuje!”, która miała uświadomić uczniom, jak niekorzystny wpływ mają używki podczas ciąży na matkę i jej dziecko. Przypomniano także chłopcom, że oni również mają ogromny wpływ na przyszłe życie ich dzieci i rodzin.
W drugiej części spotkania uczniowie zapisywali na serduszkach własne propozycje, dotyczące tego, jak należy dbać o miłość i wzmacniać pozytywne relacje.
Uczestnicy zajęć wzbogacili wiedzę na temat tego, jak można dobrze spełnić swe zadania jako przyszły rodzic, dbając o dobro dziecka.
Zajęcia zorganizowały: Anna Mikołajczyk i Wioletta Paruszewska.

„Szkodliwość spożywania napojów energetycznych i skutków jakie wywierają na organizm nastolatka”.

Dnia 28 lutego 2022 roku w ramach programu „ARS, jak dbać o miłość” w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Szkodliwość spożywania napojów energetycznych i skutków jakie wywierają na organizm nastolatka”. Celem zajęć było przekazanie uczniom informacji na temat szkodliwości spożywania napojów energetycznych. Adresatami zajęć byli uczniowie ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Zajęcia rozpoczęły się od obejrzenia przez uczniów puszek po energetykach. Ich zadaniem było wyszukanie składu napoju. Po odnalezieniu informacji, odczytano skład jednego z najpopularniejszych napojów energetycznych. Uczniowie byli bardzo zdziwieni ile środków chemicznych znajduje się w jednej puszcze. Po zaznajomieniu ze składem, prowadzące zorganizowały burze mózgów dotyczącą wpływu tego rodzaju napojów na organizm nastolatka. Wiele z nich zgadzało się z tymi, które widniały na przygotowanych fiszkach.
Na zakończenie spotkania uczniowie przyczepili fiszki na których znajdowały się informacje dotyczące składu napoju oraz negatywnych skutków, jakie pojawiają się po jego wypiciu na wielkiej puszcze-atrapie przygotowanej przez prowadzące. Puszka ta ma być dla wszystkich przestrogą.
Zajęcia zaplanowały i zorganizowały: Wioletta Paruszewska i Anna Mikołajczyk.

Wpływ substancji psychoaktywnych na miłość

 W dniu 13 stycznia 2022r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu „ARS – czyli jak dbać o miłość”. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży jak niekorzystny wpływ mają środki psychoaktywne na zdrowie oraz budowanie więzi z drugim człowiekiem. Zajęcia skierowane były do uczniów szkoły branżowej naszego Ośrodka. Wprowadzeniem do zajęć było obejrzenie prezentacji multimedialnej uświadamiające, jak niekorzystnie wpływa alkohol, tytoń oraz narkotyki na relacje z innymi, na pierwsze wrażenie i nasze uczucia. Uczniowie pogłębili wiedzę na temat jak można zniszczyć najcenniejsze uczucie jakim jest miłość stosując różnego rodzaju używki. Na zakończenie spotkania uczniowie doszli do wspólnego wniosku – że używki mają niekorzystny wpływ na rozwój miłości, bliskości i przyjaźni. Aby miłość przetrwała muszą być wyeliminowane szkodliwe czynniki takie jak: alkohol, papierosy, narkotyki. Zajęcia zorganizowały koordynatorki programu: Anna Mikołajczyk i Wioletta Paruszewska.

Puść nałóg z dymem

Dnia 10 grudnia 2021 roku w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Puść nałóg z dymem”, podczas których uczniowie przypomnieli sobie informacje odnośnie wpływu tytoniu na organizm człowieka. W drugiej części spotkania nasi wychowankowie wykonali autorskie opakowanie papierosów, które zniechęca do nałogu, jakim jest palenie tytoniu. Znajdują się na nim informacje dotyczące marki papierosów, ceny, a także zdjęcia, które ukazują negatywne skutki palenia. Na koniec uczniowie przełamali papierosy i wykonali z nich napis Stop.
Zajęcia przygotowała Anna Mikołajczyk i Wioletta Paruszewska.

Konkurs fotograficzny „Rodzina ponad wszystko”

W grudniu bieżącego roku w ramach programu „ARS – jak dbać o miłość” uczniowie naszego Ośrodka ze szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w konkursie fotograficznym
pt. „Rodzina ponad wszystko”. Celem konkursu było wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, rozwijanie umiejętności fotografowania, zachęcanie do dokumentowania czasu spędzonego z rodziną, wycieczek i spacerów.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się dnia 8 grudnia 2021r. Miejsce I zajął Wiktor Robaszek, miejsce II przypadło Klaudii Synenko, a na miejscu III uplasowała się Paulina Taborek.
Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Gratulujemy!
Organizatorami konkursu były: Anna Mikołajczyk oraz Wioletta Paruszewska.

ROK SZKOLNY 2020/2021

Sprawozdanie z realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość” za II półrocze roku szkolnego 2020/2021

W ramach realizowanego w Ośrodku programu „ARS, czyli jak dbać o miłość” w miesiącu maju odbyły się dwa spotkania warsztatowe dotyczące „Uświadomienia szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych  i e- papierosów”. Z racji obecnej sytuacji pandemicznej w kraju zajęcia te odbywały się w 2 grupach , ażeby mogły być zapewnione odpowiednie odległości między jej uczestnikami.
Głównym celem niniejszych zajęć było przypomnienie skutków wynikających z palenia tytoniu, ale także dostarczenie nowych wiadomości, niektórym dotąd nieznanym na temat e- papierosów.
Na początku spotkania prowadzące omówiły czym jest nałóg i jak on może skutkować dla zdrowia naszego i naszych bliskich. Następnie poprzez przygotowane plakaty na, których widniał człowiek zamknięty w butelce próbowały uświadomić czym jest problem nałogu i jak trudno jest z niego wyjść. W dalszej części spotkania uczniowie patrząc na kolejny plakat zdobyli informacje na temat tego jak wygląda e- papieros i co znajduje się w środku. Mieli także okazję przykleić na omawianym plakacie wybrane przez siebie fiszki przedstawiające skutki palenia e- papierosów. Tego typu ćwiczenie selekcjonowało wiedzę, a zarazem ją utrwalało.
Realizując niniejszy temat w kolejnej grupie koordynatorzy spotkania dołożyli niektóre ćwiczenia z racji wyższych umiejętności uczniów. W tej grupie uczniowie przypomnieli sobie skutki palenia tytoniu, segregowali fiszki w pary, fiszki dotyczyły skutków palenia tytoniu na poszczególne organy człowieka. Podczas zajęć poruszono także skutki uzależniania z podziałem na skutki: psychologiczne, społeczne i zdrowotne. Tu także prowadzące zaproponowały formę fiszek, ponieważ uczniowie byli podekscytowani kiedy mogli samodzielnie podejść do tablicy i umieścić dany kartonik w odpowiednim miejscu.
W dniu 31 maja 2021r. nastąpiło podsumowanie programu. Podsumowanie miało charakter zajęć warsztatowych i także odbywało się w mniejszych grupach.
Spotkanie rozpoczęto od przypomnienia skutków wszelkiego rodzaju używek na relacje międzyludzkie, a w tym koleżeństwo i miłość. Uczniowie na kolorowych chmurkach zapisywali informacje o skutkach nałogu dla siebie i otoczenia. Wypełnione chmurki zostały przyklejone przez uczestników spotkania na brystolu w widocznym miejscu.
Duża krzyżówka to kolejne zadanie z którym zmagali się uczestnicy zajęć warsztatowych. Krzyżówka dotyczyła wpływu nałogów na relacje z bliską osobą i miała charakter obrazkowy. Podczas jej wypełniania uczniowie zadawali wiele pytań na, które odpowiadali zarówno prowadzący jak ich koledzy.
Quiz wiedzy to ostatnie postawione przez organizatorów zadanie. Zadaniem uczniów było zdobycie jak największej ilości punktów za prawidłowo udzielone odpowiedzi.
Uczniowie chętnie rywalizowali i na różne sposoby próbowali uzyskać odpowiedzi.
Podsumowanie programu Ars- zakończyło się poprzez rundkę- „Podczas zajęć nauczyłam/em się…..?!
Organizatorami niniejszych przedsięwzięć były: Anna Mikołajczyk i Wioletta Paruszewska.

Ars – czyli, jak dbać o miłość?

20 stycznia 2021 r. w sposób zdalny uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy przypomnieli sobie wiedzę na temat substancji szkodzących zdrowiu.
Ze względu na trwającą pandemię uczniowie otrzymali zarówno informacje o substancjach szkodzących zdrowiu  jak i wszelkie karty pracy w sposób zdalny.
Na broszurach, które otrzymali mogli odczytać informacje odnoście negatywnego wpływu papierosów, narkotyków oraz alkoholu na zdrowie człowieka. Koordynatorzy programu przesłali także linki, w których zawarte były  niniejsze informacje z tym, że w formie wizualnej.
Sprawdzenie wiadomości uczniów  przebiegało w formie wypełnienia prostych i dostosowanych do możliwości uczniów kart pracy.
Organizatorami zajęć były: Wioletta Paruszewska oraz Anna Mikołajczyk.

Konkurs plastyczny „Rodzina to siła”

W ramach realizowanego w Ośrodku programu prozdrowotnego Ars – czyli jak dbać o miłość?, w listopadzie 2020 roku odbył się konkurs plastyczny pod tytułem „Rodzina to siła”.
Głównymi celami konkursu było:
  • zwrócenie uwagi na rodzinę, jako najważniejsze, najbliższe środowisko rozwoju dziecka,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny oraz wartości relacji rodzinnych.
  • poszukiwanie inspiracji artystycznych w relacjach rodzinnych.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. Technika wykonywania prac była dowolna.
W dniu 30 listopada nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, w którym trzy pierwsze miejsca otrzymały następujące klasy.
I miejsce klasa P2C – wychowawca Anna Frątczak,
II miejsce klasa P3B – wychowawca Alina Adamiak,
III miejsce- klasa P2A – wychowawca Katarzyna Czerniak.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Organizatorami konkursu były koordynatorki programu: Wioletta Paruszewska i Anna Mikołajczyk.

ROK SZKOLNY 2019/2020

Spotkanie z pracownikiem Przychodni „Medicus” w Turku

Dnia 11 grudnia 2019r. uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w zajęciach, których głównym celem było dostarczanie wiedzy na temat substancji szkodzących zdrowiu.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania gościa w osobie pani Agnieszki Cieślak, pielęgniarki przychodni „Medicus” w Turku.
Następnie prowadzące spotkanie przedstawiły slajdy dotyczące negatywnego wpływu wszelkiego rodzaju używek na zdrowie człowieka. Po przypomnieniu podstawowych wiadomości o używkach głos zabrał nasz gość, który na początku przedstawił się w kilku zdaniach, a następnie omówił problem z perspektywy swojego zawodu. Pani Agnieszka realizując cel spotkania bardzo często wspierała swoje wypowiedzi przykładami wziętymi z życia. Opowiedziała w prosty sposób, jak zachowuje się osoba pod wpływem narkotyków i alkoholu, która przychodzi do przychodni z powodu złego samopoczucia i przekonywała uczniów, ażeby trzymali się z daleka od używek, a częściej sięgali po owoce i warzywa, które są bardzo zdrowe.
Na zakończenie spotkania pani Agnieszka Cieślak rozdała uczestnikom spotkania cukierki z zawartością witamin, zachęcając jednocześnie do odwiedzin w swoim miejscu pracy.
Spotkanie zorganizowały nauczycielki: Wioletta Paruszewska i Anna Mikołajczyk.

ROK SZKOLNY 2018/2019

ARS, czyli jak dbać o miłość

W dniu 13 marca 2019r. odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
Podczas spotkania uczniowie przeanalizowali negatywny wpływ substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, tytoń, narkotyki, na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz jego zachowanie. Przyjrzeli się także wpływowi tych środków na rozwój i zdrowie płodu oraz narodzonego dziecka. Następnie przełożyli te dane na funkcjonowanie wśród najbliższych. Określili wskaźniki dla poczucia szczęścia i jego braku. Zrozumieli, że zachowanie szkodzące naszemu zdrowiu i zachowaniu bardzo negatywnie wpływa na poczucie szczęścia zarówno naszego własnego, jak i naszych najbliższych. Niszczy nas, więzi rodzinne, odbiera szczęście i dobre samopoczucie dając smutek i rozczarowanie.
Dzięki udziałowi w tym programie młodzież naszego Ośrodka wie, że tylko dbając o miłość w zdrowy sposób i prowadząc higieniczny tryb życia, może być szczęśliwa i dzielić to szczęście z najbliższymi. W ten sposób młodzi ludzie przygotowują się do odpowiedzialnego traktowania swojej rodziny.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej, a zorganizowały je panie: Wioletta Paruszewska oraz Ewelina Pieszak.

ARS, czyli jak dbać o miłość

Dnia 29 października 2018 roku w naszym Ośrodku w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” odbyła się pogadanka na temat substancji psychoaktywnych. Uczniowie odświeżyli sobie pamięć odnośnie wpływu na organizm takich substancji, jak alkohol, papierosy, narkotyki w tym dopalacze. Przyjrzeli się bliżej skutkom zażywania tych niebezpiecznych używek. Zwrócili uwagę na zmiany w wyglądzie człowieka i sposobie zachowania. Uczniowie wiedzą, że substancje psychoaktywne wywierają ogromny i niekorzystny wpływ na zdrowie, a ich zażywanie może doprowadzić do śmierci. Należy podkreślić, iż istotnym wątkiem spotkania był wpływ substancji psychoaktywnych na miłość i relacje z najbliższymi. Uczniowie zauważyli, że te groźne używki uniemożliwiają znalezienie drugiej połowy, zrywają więzi między kochającymi się ludźmi i doprowadzają do rozpadu rodziny, jak również zabierają przyjaciół. A dzieje się tak, ponieważ uzależnienie od alkoholu, tytoniu czy narkotyków przesłania cały świat i uniemożliwia logiczne myślenie. Jest złodziejem czasu i niszczy najważniejsze wartości w życiu człowieka. W drugiej części spotkania uczniowie wypełnili ankiety podsumowujące i utrwalające skutki zażywania substancji psychoaktywnych.
Zajęcia przygotowała pani Ewelina Pieszak i pani Wioletta Paruszewska.

ROK SZKOLNY 2017/2018

„ARS  – czyli jak dbać o miłość?

Dnia 14 maja 2018r. odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach programu „ARS  – czyli jak dbać o miłość?”, w których uczestniczyli uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na początku spotkania zostały przypomniane treści z poprzednich zajęć w tym między innymi czym są substancje psychoaktywne i jaki szkodliwy wpływ wywierają one na człowieka.

Właściwą częścią spotkania było przekazanie wiedzy dlaczego ciężarne kobiety nie powinny przyjmować substancji psychoaktywnych. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną uświadamiającą niekorzystny wpływ alkoholu, tytoniu i narkotyków na matkę oraz płód. Chłopcom przypomniano, że również ich postawy mają ogromny wpływ na przyszłe życie ich dzieci i rodzin.

W części końcowej każdy uczestnik wypełnił kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej  programu. Z ankiety wynika, że uczniowie Ośrodka bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, a udział w zajęciach zwiększył ich wiedzę na temat substancji psychoaktywnych i niebezpieczeństw związanych z ich zażywaniem.

Warsztaty przeprowadziły panie: Ewelina Pieszak i Wioletta Paruszewska.

ARS – czyli jak dbać o miłość?

W dniu 17 stycznia 2018r. odbyły się warsztaty dla uczniów naszego Ośrodka w ramach programu ARS – czyli jak dbać o miłość? Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi młodzieży na zachowania zagrażające miłości i eliminowaniu ich.

Spotkanie rozpoczęło się pogadanką z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Na początku uczniowie skupili uwagę na  ważnych w życiu wartościach m.in. takich jak: miłość, rodzina, zdrowie. Podkreślając wagę miłości zwrócono uwagę na zachowania, które nie sprzyjają budowaniu więzi międzyludzkich oraz te zachowania,  które je wzmacniają.

Głównymi czynnikami zaprzepaszczającymi miłość są substancje psychoaktywne tj. alkohol, nikotyna, narkotyki. Uczniowie podjęli dyskusję na temat szkodliwości wyżej wymienionych czynników, wykazując się dużą świadomością zagrożeń.

W drugiej części zajęć uczniowie w grupach dokonali klasyfikacji możliwych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Wykonali prace plastyczno – techniczne, które zostały dokładnie omówione i przeanalizowane. Następnie omówiono czynniki ryzyka skłaniające młodych ludzi do sięgania po niebezpieczne substancje oraz czynniki chroniące przed tym zachowaniem.

Podsumowaniem zajęć było przypomnienie jak ważna w życiu jest miłość i jak łatwo ją stracić. Tematyka i atrakcyjna forma spotkania zaowocowała dużą motywacją uczniów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne warsztaty. Prace uczniów wywieszono na szkolnym korytarzu. W zajęciach wzięli udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Warsztaty przeprowadziły panie Ewelina Pieszak i Wioletta Paruszewska.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Program „ARS czyli jak dbać o miłość” realizowany był w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym już po raz czwarty. Jego odbiorcami byli  uczniowie klasy I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.

Głównym celem powyższego programu jest wyposażenie uczniów ( dziewcząt i chłopców ) w wiedzę i umiejętności, które pozwolą kształtować zdrowy styl życia oraz postawy pomocne w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym. Choć grupą docelową są młode kobiety, to program ma charakter koedukacyjny, gdyż postawy i zachowania mężczyzn mają ogromne znaczenie z punktu widzenia zdrowia kobiet.

Z pewnych ważnych powodów treść programu dotyczy problematyki ludzkiej miłości, gdyż tylko prawdziwa i głęboka miłość może uchronić człowieka przed ryzykownymi zachowaniami.

 W roku szkolnym 2016/2017, w miesiącu grudniu i styczniu, wszyscy uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej zrealizowali treści programowe zawarte w programie „ Ars – czyli jak dbać o miłość” w ramach zajęć Wychowania do życia w rodzinie. Odbyło się w sumie sześć zajęć według proponowanego scenariusza, czyli:

  • Ars vivendi – sztuka życia,
  • Ars amandi – sztuka kochania,
  • Ars generandi – sztuka rodzenia.

W pierwszej części zajęć uświadomiono uczniom, że życie i zdrowie jest podstawowym warunkiem ludzkiej miłości. Aby kochać, trzeba żyć, a więc najpierw życie, a potem miłość. Uczniowie poznali zagrożenia dla życia i zdrowia, a wśród nich: picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych. W efekcie zrozumieli, że są one nie tylko przyczyną utraty zdrowia i życia, ale zabierają również miłość. Dlatego też kolejne zajęcia prowadzący rozpoczął pytaniem „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” Rozważania na ten temat doprowadziły do stwierdzenia, że wszelkiego rodzaju używki mogą zakłócić więzi miedzy mężczyzną a kobietą, mogą uszkodzić kobiecość i męskość, obniżyć atrakcyjność fizyczną oraz negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w aspektach związanych z płcią. Wszyscy byli zgodni co do tego, że alkohol, nikotyna, narkotyki zabierają miłość i prowadzą do samotności.

Na dwóch ostatnich spotkaniach została poruszona tematyka wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie potomstwa. Uczniom postawiono pytanie „Czego nie powinna używać kobieta w ciąży i karmiąca piersią?”, „Czego nie powinna robić?”. Wśród odpowiedzi padały takie informacje: nie powinna pić alkoholu, palić tytoniu, brać narkotyków i leków. Omówiono również FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy, polegający na trwałym uszkodzeniu centralnego układu nerwowego dziecka przez alkohol spożywany przez matkę w okresie ciąży i karmienia. Prowadzący wskazał również na poronienia, małą wagę urodzeniową dziecka i ciążę pozamaciczną jako możliwy skutek palenia tytoniu przez matkę. W przypadku spożycia przez matkę narkotyków może urodzić się dziecko uzależnione od narkotyków w łonie matki. Poruszono również aspekt męskiego wpływu na zdrowie dzieci. Okazało się, że mężczyźni chociaż nie chodzą w ciąży i nie karmią, to ich postawy mają ogromny wpływ na przyszłe życie ich dzieci. Na zakończenie prowadzący wraz z uczniami sformułowali listę najważniejszych ustaleń:

  1. Dbanie o zdrowie jest dbaniem o jakość naszych relacji.
  2. Chroniąc życie i zdrowie, dbamy o miłość.
  3. Groźne dla życia i zdrowia skutki może mieć używanie substancji psychoaktywnych.
  4. Używanie substancji psychoaktywnych bardzo szkodzi potomstwu.

Podsumowaniem realizowanego programu była anonimowa ankieta przeprowadzona wśród uczniów. Ankietowani chętnie uczestniczyli w zajęciach, które prowadzone były w sposób ciekawy i zrozumiały. Treści programowe opanowali w stopniu dobrym. Udział w zajęciach zwiększył ich wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Uczniowie wykazywali zainteresowanie poruszaną tematyką.

Zajęcia przeprowadziła koordynator programu, pani Agnieszka Idzikowska.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Ars czyli jak dbać o miłość

Już trzeci rok szkolny realizowany jest program „ARS czyli jak dbać o miłość”, którego odbiorcami są uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej.

Głównym celem programu jest ograniczenie skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy). Wyjątkowość programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, które oparte jest na wartościach wyznawanych przez młodych ludzi. Zasadnicza teza wiąże się z dbaniem o miłość w wielu jej wymiarach. To miłość, która jest prawdziwa, życzliwa, skromna i wymagająca może uchronić człowieka przed ryzykownymi zachowaniami związanymi z używaniem alkoholu, nikotyny, narkotyków.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat: Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości, Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość? oraz Wpływ naszych wyborów życiowych (stylu życia) na zdrowie przyszłych dzieci. Podczas zajęć uczniowie wykazywali zainteresowanie poruszaną tematyką, zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

Koordynatorem programu jest pani Aleksandra Milczarek – psycholog szkolny.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Podsumowanie programu ARS

Uczniowie objęci realizacją programu ARS na początku jego realizacji wskazali wartości, które są w życiu bardzo ważne, takie jak: rodzina, udane życie rodzinne, miłość, przyjaźń, wspólnota, bliskość, zrozumienie. Realizując zagadnienia zawarte w programie uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat: Zdrowie i dobre życie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości, Miłość jest płodna. Substancje psychoaktywne, a nasze potomstwo.

Uczniowie uświadomili sobie, że najważniejszym warunkiem miłości jest obecność związanych z nią osób, ich życie i zdrowie, zrozumieli jak substancje psychoaktywne zabierają miłość, poznali krótkoterminowe i długoterminowe straty, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną, a kobietą oraz jak mogą uszkadzać kobiecość i męskość, czyli negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w aspektach związanych z płcią. Podczas zajęć uczniowie „zmierzyli się” również z problematyką zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych i stylu życia młodego człowieka na zdrowie ich przyszłych dzieci. Uświadomili sobie, jak bardzo szkodzi potomstwu używanie  alkoholu, tytoniu, narkotyków od poczęcia do narodzin i w dalszym życiu.

Wzbogaceniem wiedzy zdobytej przez uczniów podczas realizacji programu ARS były inne, dodatkowe zajęcia warsztatowe, a mianowicie: NIE dopalaczom – wybieram życie, Wpływ palenia tytoniu na zdrowie młodzieży. Nikotynizm drogą do innych uzależnień, Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS.

Wszystkie warsztaty przeprowadziła psycholog, realizator programu ARS – Aleksandra Milczarek.

 

Bezpieczne Walentynki

Działania informacyjno–edukacyjne prowadzone w środowisku młodzieży odgrywają znaczącą rolę w profilaktyce nowych zakażeń HIV. Sprzyjającym dniem do podjęcia tematu był 14 luty.Obchody Walentynek w naszej szkole w dniu 13 luty 2015 roku były okazją, aby młodzieży z klas starszych przypomnieć informacje o zakażeniach przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS.
Czas romantycznych randek –jak łatwo zapomnieć o całym świecie!Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pani psycholog Aleksandra Milczarek zaprosiła młodzież do zapoznania się z informacjami na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową.

 

Walentynki - AIDS2

 

Akcja informacyjna pod hasłem „Alkohol, ciąża, FAS”

W miesiącu marcu została przygotowana szkolna akcja informacyjna pod hasłem: „Alkohol, ciąża, FAS”. W ramach akcji dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej zorganizowano projekcje filmów połączone z pogadankami: „Nasze zdrowie-używki w ciąży” oraz warsztaty „Wpływ używania alkoholu, tytoniu i narkotyków na ludzką miłość.
Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetki i punkt edukacyjno – informacyjny. Dnia 11 marca 2015 roku uczniowie Ośrodka w ramach punktu edukacyjno – informacyjnego spotkali się z pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i mieli możliwość pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera. Ponadto uczniowie odpowiadali na pytania przygotowane przez pracowników Sanepidu. Za prawidłową odpowiedź można było otrzymać drobną nagrodę. Na zakończenie psycholog szkolna pani Aleksandra Milczarek omówiła przygotowane i zebrane na potrzeby akcji szkolnej ulotki i broszury. Uczniowie dyskutowali na temat poznanych wiadomości.
Akcję informacyjną przygotowała pani Aleksandra Milczarek.