Ars czyli jak dbać o miłóść

ROK SZKOLNY 2018/2019

ARS, czyli jak dbać o miłość

W dniu 13 marca 2019r. odbyło się drugie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
Podczas spotkania uczniowie przeanalizowali negatywny wpływ substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, tytoń, narkotyki, na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz jego zachowanie. Przyjrzeli się także wpływowi tych środków na rozwój i zdrowie płodu oraz narodzonego dziecka. Następnie przełożyli te dane na funkcjonowanie wśród najbliższych. Określili wskaźniki dla poczucia szczęścia i jego braku. Zrozumieli, że zachowanie szkodzące naszemu zdrowiu i zachowaniu bardzo negatywnie wpływa na poczucie szczęścia zarówno naszego własnego, jak i naszych najbliższych. Niszczy nas, więzi rodzinne, odbiera szczęście i dobre samopoczucie dając smutek i rozczarowanie.
Dzięki udziałowi w tym programie młodzież naszego Ośrodka wie, że tylko dbając o miłość w zdrowy sposób i prowadząc higieniczny tryb życia, może być szczęśliwa i dzielić to szczęście z najbliższymi. W ten sposób młodzi ludzie przygotowują się do odpowiedzialnego traktowania swojej rodziny.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły branżowej, a zorganizowały je panie: Wioletta Paruszewska oraz Ewelina Pieszak.

ARS, czyli jak dbać o miłość

Dnia 29 października 2018 roku w naszym Ośrodku w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” odbyła się pogadanka na temat substancji psychoaktywnych. Uczniowie odświeżyli sobie pamięć odnośnie wpływu na organizm takich substancji, jak alkohol, papierosy, narkotyki w tym dopalacze. Przyjrzeli się bliżej skutkom zażywania tych niebezpiecznych używek. Zwrócili uwagę na zmiany w wyglądzie człowieka i sposobie zachowania. Uczniowie wiedzą, że substancje psychoaktywne wywierają ogromny i niekorzystny wpływ na zdrowie, a ich zażywanie może doprowadzić do śmierci. Należy podkreślić, iż istotnym wątkiem spotkania był wpływ substancji psychoaktywnych na miłość i relacje z najbliższymi. Uczniowie zauważyli, że te groźne używki uniemożliwiają znalezienie drugiej połowy, zrywają więzi między kochającymi się ludźmi i doprowadzają do rozpadu rodziny, jak również zabierają przyjaciół. A dzieje się tak, ponieważ uzależnienie od alkoholu, tytoniu czy narkotyków przesłania cały świat i uniemożliwia logiczne myślenie. Jest złodziejem czasu i niszczy najważniejsze wartości w życiu człowieka. W drugiej części spotkania uczniowie wypełnili ankiety podsumowujące i utrwalające skutki zażywania substancji psychoaktywnych.
Zajęcia przygotowała pani Ewelina Pieszak i pani Wioletta Paruszewska.

ROK SZKOLNY 2017/2018

„ARS  – czyli jak dbać o miłość?

Dnia 14 maja 2018r. odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach programu „ARS  – czyli jak dbać o miłość?”, w których uczestniczyli uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na początku spotkania zostały przypomniane treści z poprzednich zajęć w tym między innymi czym są substancje psychoaktywne i jaki szkodliwy wpływ wywierają one na człowieka.

Właściwą częścią spotkania było przekazanie wiedzy dlaczego ciężarne kobiety nie powinny przyjmować substancji psychoaktywnych. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną uświadamiającą niekorzystny wpływ alkoholu, tytoniu i narkotyków na matkę oraz płód. Chłopcom przypomniano, że również ich postawy mają ogromny wpływ na przyszłe życie ich dzieci i rodzin.

W części końcowej każdy uczestnik wypełnił kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej  programu. Z ankiety wynika, że uczniowie Ośrodka bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, a udział w zajęciach zwiększył ich wiedzę na temat substancji psychoaktywnych i niebezpieczeństw związanych z ich zażywaniem.

Warsztaty przeprowadziły panie: Ewelina Pieszak i Wioletta Paruszewska.

ARS – czyli jak dbać o miłość?

W dniu 17 stycznia 2018r. odbyły się warsztaty dla uczniów naszego Ośrodka w ramach programu ARS – czyli jak dbać o miłość? Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi młodzieży na zachowania zagrażające miłości i eliminowaniu ich.

Spotkanie rozpoczęło się pogadanką z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Na początku uczniowie skupili uwagę na  ważnych w życiu wartościach m.in. takich jak: miłość, rodzina, zdrowie. Podkreślając wagę miłości zwrócono uwagę na zachowania, które nie sprzyjają budowaniu więzi międzyludzkich oraz te zachowania,  które je wzmacniają.

Głównymi czynnikami zaprzepaszczającymi miłość są substancje psychoaktywne tj. alkohol, nikotyna, narkotyki. Uczniowie podjęli dyskusję na temat szkodliwości wyżej wymienionych czynników, wykazując się dużą świadomością zagrożeń.

W drugiej części zajęć uczniowie w grupach dokonali klasyfikacji możliwych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Wykonali prace plastyczno – techniczne, które zostały dokładnie omówione i przeanalizowane. Następnie omówiono czynniki ryzyka skłaniające młodych ludzi do sięgania po niebezpieczne substancje oraz czynniki chroniące przed tym zachowaniem.

Podsumowaniem zajęć było przypomnienie jak ważna w życiu jest miłość i jak łatwo ją stracić. Tematyka i atrakcyjna forma spotkania zaowocowała dużą motywacją uczniów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne warsztaty. Prace uczniów wywieszono na szkolnym korytarzu. W zajęciach wzięli udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Warsztaty przeprowadziły panie Ewelina Pieszak i Wioletta Paruszewska.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Program „ARS czyli jak dbać o miłość” realizowany był w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym już po raz czwarty. Jego odbiorcami byli  uczniowie klasy I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.

Głównym celem powyższego programu jest wyposażenie uczniów ( dziewcząt i chłopców ) w wiedzę i umiejętności, które pozwolą kształtować zdrowy styl życia oraz postawy pomocne w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym. Choć grupą docelową są młode kobiety, to program ma charakter koedukacyjny, gdyż postawy i zachowania mężczyzn mają ogromne znaczenie z punktu widzenia zdrowia kobiet.

Z pewnych ważnych powodów treść programu dotyczy problematyki ludzkiej miłości, gdyż tylko prawdziwa i głęboka miłość może uchronić człowieka przed ryzykownymi zachowaniami.

 W roku szkolnym 2016/2017, w miesiącu grudniu i styczniu, wszyscy uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej zrealizowali treści programowe zawarte w programie „ Ars – czyli jak dbać o miłość” w ramach zajęć Wychowania do życia w rodzinie. Odbyło się w sumie sześć zajęć według proponowanego scenariusza, czyli:

  • Ars vivendi – sztuka życia,
  • Ars amandi – sztuka kochania,
  • Ars generandi – sztuka rodzenia.

W pierwszej części zajęć uświadomiono uczniom, że życie i zdrowie jest podstawowym warunkiem ludzkiej miłości. Aby kochać, trzeba żyć, a więc najpierw życie, a potem miłość. Uczniowie poznali zagrożenia dla życia i zdrowia, a wśród nich: picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych. W efekcie zrozumieli, że są one nie tylko przyczyną utraty zdrowia i życia, ale zabierają również miłość. Dlatego też kolejne zajęcia prowadzący rozpoczął pytaniem „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” Rozważania na ten temat doprowadziły do stwierdzenia, że wszelkiego rodzaju używki mogą zakłócić więzi miedzy mężczyzną a kobietą, mogą uszkodzić kobiecość i męskość, obniżyć atrakcyjność fizyczną oraz negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w aspektach związanych z płcią. Wszyscy byli zgodni co do tego, że alkohol, nikotyna, narkotyki zabierają miłość i prowadzą do samotności.

Na dwóch ostatnich spotkaniach została poruszona tematyka wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie potomstwa. Uczniom postawiono pytanie „Czego nie powinna używać kobieta w ciąży i karmiąca piersią?”, „Czego nie powinna robić?”. Wśród odpowiedzi padały takie informacje: nie powinna pić alkoholu, palić tytoniu, brać narkotyków i leków. Omówiono również FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy, polegający na trwałym uszkodzeniu centralnego układu nerwowego dziecka przez alkohol spożywany przez matkę w okresie ciąży i karmienia. Prowadzący wskazał również na poronienia, małą wagę urodzeniową dziecka i ciążę pozamaciczną jako możliwy skutek palenia tytoniu przez matkę. W przypadku spożycia przez matkę narkotyków może urodzić się dziecko uzależnione od narkotyków w łonie matki. Poruszono również aspekt męskiego wpływu na zdrowie dzieci. Okazało się, że mężczyźni chociaż nie chodzą w ciąży i nie karmią, to ich postawy mają ogromny wpływ na przyszłe życie ich dzieci. Na zakończenie prowadzący wraz z uczniami sformułowali listę najważniejszych ustaleń:

  1. Dbanie o zdrowie jest dbaniem o jakość naszych relacji.
  2. Chroniąc życie i zdrowie, dbamy o miłość.
  3. Groźne dla życia i zdrowia skutki może mieć używanie substancji psychoaktywnych.
  4. Używanie substancji psychoaktywnych bardzo szkodzi potomstwu.

Podsumowaniem realizowanego programu była anonimowa ankieta przeprowadzona wśród uczniów. Ankietowani chętnie uczestniczyli w zajęciach, które prowadzone były w sposób ciekawy i zrozumiały. Treści programowe opanowali w stopniu dobrym. Udział w zajęciach zwiększył ich wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Uczniowie wykazywali zainteresowanie poruszaną tematyką.

Zajęcia przeprowadziła koordynator programu, pani Agnieszka Idzikowska.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Ars czyli jak dbać o miłość

Już trzeci rok szkolny realizowany jest program „ARS czyli jak dbać o miłość”, którego odbiorcami są uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej.

Głównym celem programu jest ograniczenie skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy). Wyjątkowość programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, które oparte jest na wartościach wyznawanych przez młodych ludzi. Zasadnicza teza wiąże się z dbaniem o miłość w wielu jej wymiarach. To miłość, która jest prawdziwa, życzliwa, skromna i wymagająca może uchronić człowieka przed ryzykownymi zachowaniami związanymi z używaniem alkoholu, nikotyny, narkotyków.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat: Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości, Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość? oraz Wpływ naszych wyborów życiowych (stylu życia) na zdrowie przyszłych dzieci. Podczas zajęć uczniowie wykazywali zainteresowanie poruszaną tematyką, zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

Koordynatorem programu jest pani Aleksandra Milczarek – psycholog szkolny.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

Podsumowanie programu ARS

Uczniowie objęci realizacją programu ARS na początku jego realizacji wskazali wartości, które są w życiu bardzo ważne, takie jak: rodzina, udane życie rodzinne, miłość, przyjaźń, wspólnota, bliskość, zrozumienie. Realizując zagadnienia zawarte w programie uczniowie uczestniczyli w warsztatach na temat: Zdrowie i dobre życie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości, Miłość jest płodna. Substancje psychoaktywne, a nasze potomstwo.

Uczniowie uświadomili sobie, że najważniejszym warunkiem miłości jest obecność związanych z nią osób, ich życie i zdrowie, zrozumieli jak substancje psychoaktywne zabierają miłość, poznali krótkoterminowe i długoterminowe straty, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną, a kobietą oraz jak mogą uszkadzać kobiecość i męskość, czyli negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w aspektach związanych z płcią. Podczas zajęć uczniowie „zmierzyli się” również z problematyką zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych i stylu życia młodego człowieka na zdrowie ich przyszłych dzieci. Uświadomili sobie, jak bardzo szkodzi potomstwu używanie  alkoholu, tytoniu, narkotyków od poczęcia do narodzin i w dalszym życiu.

Wzbogaceniem wiedzy zdobytej przez uczniów podczas realizacji programu ARS były inne, dodatkowe zajęcia warsztatowe, a mianowicie: NIE dopalaczom – wybieram życie, Wpływ palenia tytoniu na zdrowie młodzieży. Nikotynizm drogą do innych uzależnień, Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS.

Wszystkie warsztaty przeprowadziła psycholog, realizator programu ARS – Aleksandra Milczarek.

 

Bezpieczne Walentynki

Działania informacyjno–edukacyjne prowadzone w środowisku młodzieży odgrywają znaczącą rolę w profilaktyce nowych zakażeń HIV. Sprzyjającym dniem do podjęcia tematu był 14 luty.Obchody Walentynek w naszej szkole w dniu 13 luty 2015 roku były okazją, aby młodzieży z klas starszych przypomnieć informacje o zakażeniach przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS.
Czas romantycznych randek –jak łatwo zapomnieć o całym świecie!Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pani psycholog Aleksandra Milczarek zaprosiła młodzież do zapoznania się z informacjami na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową.

 

Walentynki - AIDS2

 

Akcja informacyjna pod hasłem „Alkohol, ciąża, FAS”

W miesiącu marcu została przygotowana szkolna akcja informacyjna pod hasłem: „Alkohol, ciąża, FAS”. W ramach akcji dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej zorganizowano projekcje filmów połączone z pogadankami: „Nasze zdrowie-używki w ciąży” oraz warsztaty „Wpływ używania alkoholu, tytoniu i narkotyków na ludzką miłość.
Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetki i punkt edukacyjno – informacyjny. Dnia 11 marca 2015 roku uczniowie Ośrodka w ramach punktu edukacyjno – informacyjnego spotkali się z pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i mieli możliwość pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera. Ponadto uczniowie odpowiadali na pytania przygotowane przez pracowników Sanepidu. Za prawidłową odpowiedź można było otrzymać drobną nagrodę. Na zakończenie psycholog szkolna pani Aleksandra Milczarek omówiła przygotowane i zebrane na potrzeby akcji szkolnej ulotki i broszury. Uczniowie dyskutowali na temat poznanych wiadomości.
Akcję informacyjną przygotowała pani Aleksandra Milczarek.