Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny

ROK SZKOLNY 2019/2020

„Wiem – nie biorę, jestem bezpieczny”

 3 grudnia 2019r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Wiem-nie biorę, jestem bezpieczny”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas szkoły przysposabiającej do pracy, szkoły podstawowej oraz szkoły branżowej.
Głównym celem zajęć było uświadomienie uczniom negatywnych dla naszego organizmu skutków zażywania środków psychoaktywnych, takich jak dopalacze, narkotyki czy inne używki. Przedstawiony został film pt. „Dopalacze – jak to działa” oraz prezentacja, które poszerzyły wiedzę na temat rodzajów, składu oraz oddziaływania tych niebezpiecznych substancji na nasze  zdrowie, życie, relacje z innymi, emocje i ogólne samopoczucie. Podczas zajęć omówiliśmy również zachowania i sposoby reagowania w sytuacjach, kiedy spotykamy się z tego rodzaju substancjami. Co należy zrobić, kiedy widzimy i czujemy zbliżające się niebezpieczeństwo. Gdzie należy się zgłosić, aby uzyskać odpowiednią pomoc dla siebie lub innych potrzebujących. Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz wykorzystania pozyskanych podczas zajęć informacji w praktycznej części spotkania.
Wzajemna współpraca, koleżeńska pomoc i integracja wszystkich uczestników zajęć przyniosła oczekiwane efekty w postaci wzorowo wykonanych zadań.
Zajęcia prowadziły: Katarzyna Fret i Dagmara Dróżdż.
 
ROK SZKOLNY 2018/2019

Nie daj się uzależnić

Dnia 20 lutego 2019 roku odbył się warsztat w ramach profilaktyki dopalaczy pod hasłem „Nie daj się uzależnić”. Celem spotkania było utrwalenie wiadomości dotyczących tych niebezpiecznych substancji psychoaktywnych, czym są i dlaczego stanowią takie zagrożenie.
Uczniowie podzieleni na grupy samodzielnie dokonywali wyboru, jakie są możliwe konsekwencje psychologiczne, fizyczne oraz społeczne zażywania dopalaczy. Następnie wszystko dokładnie przeanalizowano i wyjaśniono wątpliwości. Omówiono również problem uzależnienia i zwrócono uwagę na fałszywych przyjaciół oferujących niebezpieczne środki oraz zaproponowano sposoby unikania tego typu sytuacji. Wszyscy uczniowie wykazali duże zaangażowanie w pracę. Zgodnie stwierdzili, że dopalacze to wróg, którego należy unikać.
Warsztat przeznaczony był dla uczniów klas: 7 i 8 Szkoły Podstawowej 3 Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia.
Osobą odpowiedzialną była pani Ewelina Pieszak, szkolny psycholog.

„Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”

Na przełomie listopada i grudnia 2018r. odbyły się w naszym Ośrodku warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”.
Podczas zajęć uczniowie przyglądali się różnym produktom, następnie dzielili je na kategorie: produkty spożywcze, leki, kosmetyki oraz produkty których nie należy spożywać pod żadnym pozorem. Wśród tych ostatnich znalazły się produkty bez etykiet, nie opisane, symbolizujące niebezpieczne substancje psychoaktywne, jakimi są dopalacze. Uczniowie szybko poradzili sobie przy segregacji. Ważnym aspektem było zwrócenie uwagi na opis produktów, przeznaczenie i datę ważności. Podopieczni bardzo dobrze orientowali się w tym, iż nie należy przyjmować żadnych substancji, które nie są opisane i których pochodzenia nie znają. Podjęto także wątek uzależnienia od dopalaczy, podano kilkanaście skutków zażycia tego typu substancji. Zaproponowano również sposoby postępowania, gdy uczniowie zetkną się z narkotykami lub dopalaczami.
Warsztaty przeprowadziła pani Ewelina Pieszak, szkolny psycholog.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Dopalacz uzależnia

W dniu 9 maja 2018 roku w naszym Ośrodku miała miejsce pogadanka pod hasłem „Dopalacz uzależnia”. Podczas spotkania uczniowie przypomnieli sobie, czym są dopalacze i jak niekorzystny wpływ mają na ludzki organizm. Zrozumieli, że dopalacz nie jest jednorazową przygodą bez konsekwencji, lecz nawet jedno niewinne zachowanie może doprowadzić do poważnych uszkodzeń organizmu, uzależnienia, a nawet śmierci. Podczas rozmowy uczestnicy spotkania określili dolegliwości fizyczne oraz skutki dla funkcjonowania psychologicznego, które mogą pojawić się u osób zażywających dopalacze. Świadomi takich wartości, jak zdrowie, rodzina, przyjaźń nasi wychowankowie stanowczo mówią „NIE” dopalaczom. Wiedzą, że dopalacze są niebezpieczne, a osoby produkujące je i próbujące się nimi podzielić należy wykluczyć z grona znajomych.

W pogadance wzięli udział uczniowie gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Spotkanie przeprowadziła pani Ewelina Pieszak, szkolny psycholog.

„Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”

Kolejny rok nasza placówka bierze udział w programie profilaktycznym dotyczącym substancji psychoaktywnych, jakimi są dopalacze. W listopadzie odbyły się zajęcia poświęcone tej tematyce dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy.

Na początku zajęć uczniowie otrzymali kolorowe, ozdobione rysunkami koperty i mieli za zadanie wypowiedzieć się, czy koperty im się podobają i czy przyjęliby je od kogoś jako prezent. Jak się okazało koperty były imitacją opakowań dopalaczy, a ich zawartość stanowiły karteczki z licznymi przykładami wpływu tych substancji psychoaktywnych na zachowanie i zdrowie człowieka. Osoba prowadząca omówiła z uczestnikami zajęć możliwe konsekwencje zażywania dopalaczy ze szczególnym naciskiem na niebezpieczeństwo, jakie się z tym wiąże. Ciekawie opisane koperty miały zwrócić uwagę uczniów, iż nie zawsze zachęcająca wyglądem rzecz musi być dla nich dobra. Wręcz przeciwnie, należy się zastanowić, co może się kryć w środku i czy osoba proponująca coś nowego ma szczere intencje.

W kolejnej części warsztatu uczniowie wypełnili ankiety ewaluacyjne, sprawdzające ich wiedzę na temat szkodliwości dopalaczy.

Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła pani Ewelina Pieszak – psycholog szkolny.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Dopalacze – droga donikąd

W miesiącu marcu uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wzięli udział w drugiej turze warsztatów poświęconych profilaktyce dopalaczy zatytułowanych „Dopalacze – droga donikąd”.

Głównym celem zajęć było pokazanie uczniom, na czym polega uzależnienie, jak je rozpoznać oraz jakie są jego negatywne konsekwencje. Dzięki projekcji filmów zobaczyli oni, jak łatwo i szybko można popaść w uzależnienie oraz co się wtedy dzieje z zachowaniem i sposobem myślenia. Uczniowie przypomnieli sobie także negatywne skutki przyjmowania substancji psychoaktywnych dla funkcjonowania zdrowotnego, społecznego i psychologicznego. Dowiedzieli się, w jaki sposób osoby produkujące i rozprowadzające dopalacze wykorzystują naiwność młodych ludzi. Wytłumaczono im, że te niebezpieczne substancje psychoaktywne produkowane są w niesterylnych warunkach i nigdy nie ma pewności, co do składu takiej substancji, w związku z czym osoba przyjmująca dopalacz nie wie, co przyjmuje, a lekarz udzielający pomocy nie zawsze wie, jakie leki podać, by zadziałały.

Pod koniec zajęć uczniowie rozwiązali krzyżówkę sprawdzającą, a jednocześnie utrwalającą zdobyte informacje. Otrzymali także ulotki z numerami telefonów, pod które można anonimowo zadzwonić, by zasięgnąć informacji lub pomocy. Dzięki spotkaniu uczniowie zrozumieli, że ważne jest, by zawsze zastanowić się nad swoim zachowaniem i starać się przewidywać konsekwencje swego postępowania, gdyż jedno z pozoru niewinne zachowanie może wpłynąć na resztę ich życia i je zniszczyć.

Zajęcia skierowane były dla uczniów Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Warsztaty przeprowadziła pani Ewelina Książka – psycholog szkolny.

Wybieram dobrze – nie biorę!

 W miesiącu grudniu w naszym Ośrodku odbył się cykl zajęć poświęconych profilaktyce dopalaczy pod hasłem: „Wybieram dobrze – nie biorę!” przeznaczonych dla uczniów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się ze skutkami działania tych niebezpiecznych substancji psychoaktywnych oraz dowiedzieli się, jakie spustoszenie sieją dopalacze w organizmie i jak bardzo zmieniają one sposób myślenia i spostrzegania świata. Dzięki przykładom zachowań wywołanych użyciem dopalaczy zrozumieli, jak bardzo mogą się popsuć relacje międzyludzkie, a także jak szybko można stracić rodzinę i przyjaciół, co w konsekwencji prowadzi do braku zrozumienia i samotności. Uświadomili sobie, że bardzo łatwo jest się uzależnić i zniszczyć swoje życie oraz zauważyli, że substancje psychoaktywne nie wnoszą nic pozytywnego. Uczniowie poznali pod jaką postacią występują dopalacze oraz zostali poinstruowani, żeby pod żadnym pozorem nie przyjmowali różnych podejrzanych, czy nieznanych substancji od osób których nie znają, bądź tych, które zachowują się w sposób nieadekwatny do sytuacji.

Podczas spotkań wychowankowie wykazywali duże zainteresowanie tematem, a na zakończenie wykonali prace plastyczno – techniczne.

Zajęcia prowadziła pani Ewelina Książka – psycholog szkolny.

Invalid Displayed Gallery

ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia warsztatowe „Stop dopalaczom”

 W ramach szkolnych działań z zakresu profilaktyki uzależnień, psycholog szkolna – pani Aleksandra Milczarek przeprowadziła z uczniami gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej zajęcia warsztatowe na temat: „Stop dopalaczom”.

Podczas warsztatów młodzież pracowała nad analizą powodów i skutków jakie niesie ze sobą używanie narkotyków, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Młodzież dowiedziała się, jak odmawiać używania dopalaczy oraz gdzie szukać pomocy. Uzupełnieniem zrealizowanych zajęć było obejrzenie przez uczniów filmów profilaktycznych poruszających tematykę uzależnienia, których bohaterami były osoby uzależnione.

Ponadto dla uczniów klas gimnazjalnych odbyły się warsztaty z zakresu doskonalenia komunikacji interpersonalnej.

Powyższe działania bardzo poszerzyły wiedzę młodzieży na temat faktycznych zagrożeń jakie niosą dopalacze.

Akcja „Nie dla dopalaczy”

Akcja „Nie dla dopalaczy” w naszym Ośrodku rozpoczęła się wraz z początkiem roku szkolnego 2015/2016. Pedagog szkolny – pani Katarzyna Wielkopolan – Janik przeprowadziła z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną pogadanki, których głównym celem było ukazanie fizycznych i społecznych skutków zażywania dopalaczy, jak również kształtowanie i wzmacnianie zachowań asertywnych. Uczniowie klas przysposabiających do pracy wraz z wychowawcami wykonali tematyczne plakaty i banery.
W dniu 4 września 2015 uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Gimnazjum obejrzeli dostarczony przez Komendę Powiatową Policji w Turku film, poruszający problem dopalaczy. Następnie wszyscy wraz z wychowawcami oraz dyrektorem naszej placówki wyruszyli z wykonanymi wcześniej plakatami na przemarsz ulicami miasta, by wspólnie z uczniami innych szkół zaprotestować przeciwko dopalaczom w akcji happeningowej „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”. Happening podsumowano podpisaniem plakatu koalicji antydopalaczowej oraz wspólnym tańcem belgijskim młodzieży z grupą PaT.
Organizatorem happeningu było Starostwo Powiatowe w Turku, Urząd Miejski w Turku i Komenda Powiatowa Policji w Turku.

Invalid Displayed Gallery

zzzz

ROK SZKOLNY 2014/2015

Stop Uzależnieniom

„Stop uzależnieniom” – to hasło konkursu zorganizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Turku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Turku dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tureckiego. Zadaniem konkursowym było przygotowanie projektu graficznego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniu od środków psychoaktywnych. Celem konkursu było zwiększenie świadomości młodzieży dotyczącej niebezpiecznego działania tzw. dopalaczy oraz poszerzenie wiedzy na temat negatywnych skutków zażywania artykułów psychoaktywnych i kształtowanie postaw asertywnych. Dnia 31 maja 2015 roku na stadionie 1000-lecia w Turku odbyło się Święto Powiatu Tureckiego połączone z Powiatowo-Miejsko-Gminnym Dniem Dziecka i Rodziny. W ramach profilaktyki uzależnień został tam podsumowany konkurs „Stop uzależnieniom”.
Na etapie szkolnym do konkursu przystąpiło 210 osób. Do etapu powiatowego zakwalifikowano 13 prac. Wśród nich znalazła się praca naszej uczennicy, Sandry Wróblewskiej z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej przygotowanej przez pana Sławomira Sobczaka, którą w etapie szkolnym dla szkół ponadgimnazjalnych w naszym Ośrodku wyłoniła komisja konkursowa w składzie: pani Beata Szczesiak, pani Elżbieta Kociołek, pan Sławomir Sobczak. Sandra została nagrodzona dyplomem za udział w konkursie oraz atrakcyjną nagrodą rzeczową.

ABC wiedzy o dopalaczach

Młodzież w zakresie dopalaczy ma ciągle dość niską i niewystarczającą wiedzę, często opartą na mitach, informacjach zasłyszanych od kolegów i koleżanek lub przeczytanych w Internecie i niestety nieprawdziwych. Psycholog szkolny pani Aleksandra Milczarek przeprowadziła w I semestrze 2014/2015 roku w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Gimnazjum zajęcia edukacyjno-profilaktyczne „ABC wiedzy o dopalaczach” .
Celem zajęć było uzupełnienie wiedzy uczniów o substancjach uzależniających w tym dopalaczach i szkodliwych skutkach ich zażywania, podważenie mitów dotyczących dopalaczy oraz pokazanie znaczenia umiejętności odmawiania w sytuacji częstowania środkami uzależniającymi.
W placówce uczniowie objęci są indywidualną opieką psychologiczną i pedagogiczną.Udzielane są uczniom porady i pomoc w eliminowaniu napięć i konfliktów w kłopotach osobistych. Rodzice uczniów otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu przez nich trudności wychowawczych z dziećmi ,w wychowaniu dziecka, w tym do życia bez uzależnień.Udzielana jest rodzicom pomoc w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem lub uzależnienia ich dziecka.Podejmowane są działania zapobiegające niepowodzeniom szkolnym.
Na bieżąco, według potrzeb psycholog i pedagog współpracują ze specjalistami w zakresie profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym.