Tradycje bożonarodzeniowe

Dnia 13 grudnia 2021 roku w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli z naszej placówki o temacie: Tradycje bożonarodzeniowe. W zajęciach uczestniczyła klasa
S1-2B. Celem zajęć było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz rozwijanie kreatywności uczniów i wyzwalanie radości z efektów ich pracy.
Zajęcia przeprowadzono metodą ćwiczeniową. Uczniowie wykonywali stroiki bożonarodzeniowe. Prowadząca po podaniu tematu lekcji, nawiązała do tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Następnie zaprezentowała uczniom materiały i narzędzia potrzebne do wykonania zadania. Zwróciła szczególną uwagę na konieczność przestrzegania przepisów BHP podczas używania narzędzi. W dalszej części zajęć uczniowie przystąpili do pracy. Świeże gałązki świerku umieszczali w doniczkach z nasiąkniętą gąbką oraz je dekorowali. Podczas pracy słychać było polskie kolędy, które wprowadzały świąteczny nastrój. Po zakończeniu pracy i uporządkowaniu stanowiska, uczniowie z radością zaprezentowali wykonane stroiki i uzasadnili dobór elementów dekoracyjnych. Prace były estetyczne i różnorodnie udekorowane. Szeroki dobór materiałów pozwolił uczniom na zaprezentowanie ich kreatywności. Każdy uczeń wykonany przez siebie stroik zabrał do domu, który niewątpliwie przyozdobi stół świąteczny.
Zajęcia przeprowadziła Magdalena Kalinowska.