To czas mądrych wyborów i decyzji

Oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi.
Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.
Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności. Celem wszystkich kampanii społecznych na rzecz oddawania krwi jest przede wszystkim dotarcie dawców w tym naszych wychowanków i ich rodzin do jak najszerszej grupy Honorowych Dawców Krwi w Turku oraz wszystkich punktów HDK w miejscowościach z których pochodzą nasi wychowankowie.  Ważne jest uświadomienie społeczeństwu, a przede wszystkim młodzieży potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi, jak i znaczenia systematycznego oddawania krwi, również w czasie pandemii oddawanie krwi ozdrowieńców. To właśnie regularni dawcy zapewniają większe bezpieczeństwo całego systemu ochrony zdrowia, ze względu na fakt, iż ich decyzja o oddawaniu krwi jest świadoma i nie wynika z chwilowego impulsu. Grupa tych dawców ma regularnie wykonywane badania, zatem pobrana od nich krew stanowi potencjalnie najmniejsze zagrożenie przeniesienia chorobotwórczych czynników zakaźnych. W porównaniu z dawcami pierwszorazowymi, dawcy wielokrotni niezmiennie charakteryzują się mniejszą częstością występowania chorób zakaźnych oraz mniejszą częstością zgłaszanych zachowań ryzykownych.   
Pamiętajcie! Wirus Covid-19 nie przenosi się przez krew, zaś rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Możecie oddać krew pod warunkiem, że jesteście zdrowi i nie macie żadnych objawów infekcji, nie przebywaliście w ciągu ostatnich 14 dni poza granicami kraju i nie mieliście kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem oraz spełniacie dotychczasowe kryteria kwalifikacyjne. Ze względu na obecny stan ważne jest, żeby do punktu krwiodawstwa nie zabierać osób towarzyszących.
Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko, nauczyciele, sprzedawcy i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna. Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.
 
Kto może oddać krew?
Osoby, które mają od 18 do 65 lat i cieszą się dobrym zdrowiem, a także:
  • które ważą co najmniej 50 kilogramów,
  • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
  • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
  • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi,
  • ozdrowieńcy powinni się najpierw zarejestrować, aby oddać próbkę i dopiero potem po rozmowie z lekarzem będą kwalifikowani do oddania krwi.
W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym, czyli:
  • nie mieć objawów przeziębienia,
  • nie brać aktualnie żadnych leków (nie dotyczy to większości suplementów diety, czyli np. popularnych preparatów witaminowych czy środków antykoncepcyjnych, należy jednak poinformować o tym lekarza kwalifikującego).
 Zbiórki krwi są przeprowadzone w całej Polsce w 21 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krew można oddać w dowolnym momencie, bez względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną.
 
Opracowała Mirosława Greber.